Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve spolupráci s Ligou otevřených mužů (LOM) zahajuje druhou etapu projektu „Táto, jak na to?“ a spouští veřejnou informační a komunikační kampaň s cílem podpořit otce v aktivním zapojování do péče o děti. V minulém roce byl v rámci první etapy zrealizován výzkum „Podoby otcovství v ČR“, nyní se spouští nový informační portál www.tatojaknato.cz a jsou připraveny letáky a publikace, které mají oslovit jak laickou, tak i odbornou veřejnost. Na podzim tohoto roku je plánována odborná konference, na níž budou diskutovat odborníci z ČR i ze zahraničí. Projekt je financován z 85 % z dotace Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt usiluje o prosazení konceptu aktivního otcovství v české společnosti. To ze strany otců znamená převzetí spoluodpovědnosti za každodenní péči o děti a domácnost. I když mnozí čeští otcové mají v tomto směru progresivní názory - přes 80 % z nich je pro rovnoměrné rozdělení péče o děti - v praxi stále výrazně zaostávají za matkami, zejména v rutinních, každodenních aktivitách. Důvodem však nemusí být vždy neochota a nezájem, ale i pracovní vytížení a informační deficit. „Otcům chybí jak praktické informace o jejich příležitostech a právech, tak i cílená podpora zaměstnavatelů. Projektem bychom, kromě zvýšené informovanosti o situaci a možnostech v České republice, chtěli povzbudit i firmy a státní správu, aby více myslely na otce a začlenily koncept aktivního otcovství do svých personálních strategií. I to může významně pomoci zvýšit podíl mužů, kteří se aktivně podílejí na rodičovství a zároveň umožnit ženám jejich profesní realizaci,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Projekt posiluje rodičovské kompetence u mužů a také ukazuje, co jim osobně může rodičovství přinést. „Chceme otcům pomoci naplnit to, co nám řekl výzkum. Podle něj se 93 % procent českých otců ztotožňuje s výrokem, že otcovství je to nejkrásnější, co je kdy v životě potkalo. Bohužel ale nemají vždy dostatek informací a institucionální podpory,“ uvádí Martin Jára z LOM.

Nový web www.tatojaknato.cz pro muže, kteří berou své rodičovství vážně

MPSV se rozhodlo na základě výzkumu v první fázi projektu rozvinout a zapojit další komunikační kanály. Mezi hlavní patří nový informační portál www.tatojaknato.cz, který se právě spouští. Je plný praktických rad nejen pro současné a budoucí otce, ale také pro zaměstnavatele, neziskové organizace či maminky. Pro táty je zde připravena rubrika s praktickými informacemi k výchově dětí, které jsou rozděleny podle věku dítěte (viz loga projektu). Dozví se zde, co si o otcovství přečíst nebo jakých zajímavých akcí se mohou sami či se svými dětmi účastnit. Stránky také například upozorňují na výsledky spotřebitelských testů výrobků pro děti.

Návštěvníci webu se mohou poradit s advokátem JUDr. Milošem Holubem, Ph.D., odborníkem na rodinné právo. Personalisté a zaměstnavatelé zde naleznou zajímavé příklady podpory aktivního otcovství ze strany firem z Čech i ze zahraničí. V rámci

projektu MPSV vydává i letáky a publikaci, jejichž prostřednictvím se bude snažit vzbudit zájem veřejnosti o otázku aktivního otcovství a změnit její pohled na roli otců.

Veřejná informační a komunikační kampaň potrvá do listopadu letošního roku.

tato

VYBRANÉ INFORMACE Z VÝZKUMU

  • Účast u porodu je podstatně vyšší u mladších otců (25-34 let), kde dosahuje 44 %, v kategorii 45-54 let dosahuje pouze 7 %.
  • Uspávání malých dětí se věnuje 27 % českých otců, koupání pak 22 % a na nočním vstávání k dítěti se podílí pouze ze 17 %.
  • V každodenní péči o nezletilé děti se čeští otcové podílejí nejvíce na hraní s dětmi (38 %) a mazlení (37 %).
  • Péči o nemocné dítě vykonává pouze 15 % českých otců a v žebříku rodičovských aktivit je u mužů na úplně posledním místě.
  • Naopak nejvíce se čeští otcové angažují ve vymýšlení volnočasových aktivit. 54 % českých otců se nejčastěji podílí na zajišťování rodinné dovolené nebo plánování sportovních akcí a programů na víkend.
  • Drtivá většina českých otců (93 %) souhlasí s výrokem: „Děti jsou tím nejkrásnějším, co mě v životě potkalo.

 

Reklama