Nadace Terezy Maxové dětem dlouhodobě věnuje svou pozornost nejen problematice dětí a mládeže z dětských domovů a pěstounských rodin, ale též prevenci nechtěného odebrání dětí z biologických rodin. Prioritou vždy bylo a stále je pomoci těm nejohroženějším skupinám. Projekt MADE BY je dalším významným počinem nadace, který vznikl díky podpoře Citi Foundation, globální zastřešující nadace finanční skupiny Citi. Projekt, jež je tentokrát určen ženám z azylových domů, realizuje Nadace Terezy Maxové dětem ve spolupráci s o. s. Otevřená budoucnost.

priAzylové domy pro matky s dětmi zaujímají v systému sociálních služeb významnou roli. Jsou určeny ženám, které nejsou schopny vlastními silami řešit náročnou životní situaci a potřebují proto pomoc státních či nestátních institucí. Ať už se jedná o ženy na mateřské dovolené, ženy po rozpadu partnerského vztahu, které si kvůli své finanční situaci nemohou zajistit bydlení, či oběti domácího násilí, možností pobytu v azylovém domě získají matky s dětmi zázemí a nemusí tedy být od sebe odloučeny. Tato služba tak slouží jako významná prevence umístění dětí do dětských domovů. Jedním ze společných problémů žen v azylových domech je mimo jiné citelný nedostatekfinančních prostředků či dluhy. Hlavním záměrem projektu je proto individuální práce a zvýšení finanční gramotnosti klientek azylových domů. Mimo samotné finanční vzdělávání dává projekt zapojeným matkám šanci získat důležité pracovní návyky a přivýdělek prodejem vlastnoručně šitých výrobků. V pilotním roce 2013/2014 jsou do projektu zapojeny dva azylové domy, a to Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o. p. s. Vsetín a Azylový dům promatky s dětmi - Osek - Centrum „Rodina v tísni“. „Téma finanční gramotnosti hraje u matek v azylových domech zásadní roli, protože právě správné finanční návyky mohou situaci těchto žen zásadně zlepšit a pomoci jim být schopné se o své děti opět postarat, a to nejen po finanční stránce. Citi Foundation se tématu zvyšování finanční gramotnosti ve společnosti věnuje dlouhodobě, a proto je společný projekt s Nadací Terezy Maxové dětem logickým pokračováním našich aktivit v této oblasti.“ doplňuje Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice.

bacProjekt MADE BY, finanční gramotnost pro matky a ženy v azylových domech, byl odstartován na podzim minulého roku a nyní dostává opět prostor ukázat své výsledky a představit své další aktivity. V rámci Velikonočních trhů se 3. dubna 2014 v budově pražského sídla Citibank prodávaly výrobky matek z azylových domů, které se do projektuzapojily. Výrobky těchto odvážných žen můžete pořídit i přímo v sídle Nadace Terezy Maxové dětem. Prodej výrobků již matkám vynesl necelých 50 tisíc Kč.“Základním posláním naší nadace je umožnit všem dětem vyrůstat v rodině, a proto se ve svých aktivitách zaměřujeme také na prevenci nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí,“ říká Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem.

Do speciálního programu bylo zapojeno přibližně 40 matek z azylových domů ve Vsetíně a Mostu, které po dobu 10 měsíců (od července 2013 do června 2014) absolvují hned několik částí projektu. Teoretická část probíhá formou pravidelných seminářů, na kterých dostávají ženy praktické tipy a rady na co si dát pozor, jak se bránit, jak mít finance pod kontrolou či jak se vypořádat. Paralelně s teorií probíhá i část praktická, ve které ženy vyrábějí nejrůznější výrobky (přívěsky na klíče, bačkory, panenky s příběhem atp.), které následně nadace ve spolupráci s partnery nabídne veřejnosti s cílem je prodat a získat tak pro každou zapojenou maminku korunu navíc. Všechny ženy zapojené do projektu během roku ušijí „svou“ panenku, kterou opatří svým vlastním příběhem. Tento terapeutický nástroj jim pomůže „vypsat se“ z minulých křivd a bolestí, kterými rodina prošla, oprostit se od minulosti a začít nový život i díky nově nabytým znalostem a dovednostem. Poslední část projektu se věnuje hodnocení. V této fázi bude každý spolupracující azylový dům posílat hodnocení a posun v práci s jednotlivými ženami.

Projekt MADE BY představuje pomoc pro ženy z azylových domů, kterým dává naději na lepší život.

zeny

Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem
Marie Mališková,Communication Executive, Public Affairs Citibank Europe plc
Šárka Navalaná , projektová manažerka z o.s. Otevřená budoucnost

Více o projektu se v případě zájmu dozvíte na webových stránkách nadace: www.terezamaxovadetem.cz

Zdroj: Tisková zpráva

Reklama