S Klubem českých turistů můžete 9. října vyrazit na dva zajímavé pochody.

Jeden se koná v jihozápadních Čechách, ve Staňkově, městě nacházejícím se na řece Radbuze, na půli cesty mezi Plzní a Domažlicemi. Pokud nejste motorizovaní, nezoufejte, ve městě je zastávka vlaku i autobusu. Od sokolovny ve Staňkově v okresu Domažlice je výchozí bod na akci Smyčka Radbuzy. Pěší trasy jsou dlouhé od 10 do 50 kilometrů, cyklotrasy měří 30 a 50 kilometrů. Startuje se průběžně od sedmi do dvanácti hodin. Již tradičně nabízené bramboráky budou jistě tím správným motivem k dosažení cíle.

Druhým dálkovým pochodem je akce zvaná Spadaným listím. Za ní se musíte přemístit do okresu Trutnov, do města Úpice. V místech známých z Čapkových pohádek se v sobotu 9. října. můžete projít po trasách dlouhých od 12 do 50 kilometrů. Ty vycházejí z náměstí v Úpici mezi sedmou a devátou hodinou. Cestou všichni projdou Brendy, známé sídlo loupežníka Lotranda. Cíl je společný pro všechny trasy na Jestřebí boudě. Do cíle si ovšem nechte ještě trochu sil, protože z Jestřebí boudy musí každý po svých dojít na vlak nebo na autobus.

 

Procházku bez puchýřů přeje