Vodní hrad Švihov vás okouzlí

Pozdně gotická vodní pevnost založená Půtou Švihovským z Rýzmberka se proměnila v běhu času přes nedobytný hrad a hospodářské stavení v jednu z nejvyhledávanějších národních kulturních památek. Pojďme společně nahlédnout za bytelné zdi hradu, který mlčenlivě střeží nejedno historické tajemství…

Po hradě vás slovem provede kastelán Lukáš Bojčuk se svou manželkou:

První místností, kterou návštěvník spatří je Červená bašta, jež je zdobena freskami z poloviny 16. století, které vystihují zábavu šlechty.

Vodní hrad Švihov vás okouzlí

Zde se také u modelu, jenž představuje idealizovanou rekonstrukci hradu v první čtvrtině 16. století, doví návštěvník informace o historii hradu a jeho stavebním vývoji. Model byl vytvořen na základě rozsáhlého archeologického průzkumu a starých vyobrazení hradu.

Vodní hrad Švihov vás okouzlí

Jednou s nejútulnějších a nejkrásnějších místností na hradě je ložnice hradní paní, kde je dominantou renesanční postel. Jsou tu i kolovrátky a potřeby k vyšívání, které symbolizují zábavu žen ve středověku.

Vodní hrad Švihov vás okouzlí

Hodovní síň nabízí pohled na prostřený stůl obklopený tapiseriemi po stěnách, které kdysi sloužily nejen jako dekorativní prvek místnosti, ale i k udržení tepla v místnosti.

Švihov

Z dnes zazděného, kdysi krásně provedeného arkýřového okna, byl dobrý výhled na příjezdovou cestu od města na hrad. Tento výklenek návštěvník objeví rovněž v hodovní síni, kde se mimo jiné dozví o stravování a stolování na hradě.

Švihov

Hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie obsahuje významnou sbírku gotického umění a návštěvník v ní spatří i nádhernou fresku z poloviny 15. století, kde je zachycena podoba hradu Švihov za vlády Jindřicha z Rýzmberka.

Švihov

Detail renesančního stropu, který byl ve Švihově instalován v polovině 20. století. Dříve zdobil valdštejnský zámek v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Strop je unikátní svými kazetami, kde jsou vyobrazeny báje ze starověkého Říma a lidské alegorie.

Švihov

Taneční sál, nejprostornější místnost starého hradu, je dnes s oblibou využíván pro svatební obřady. A právě zde uchvátí nádherný renesanční kazetový strop, který byl výše na detailním záběru.

Švihov

Ve zbrojnici si návštěvník udělá představu, jaké zbraně se kdysi používaly. Seznámí se s mnoha typy palných i chladných zbraní. Mezi nejzajímavější kusy patří hradební pušky (na obrázku) nebo dvouruční meče. 

Švihov

Ve sklepeních byly umístěny důležité potřeby pro chod hradu - potraviny, výrobky pro stravování. Působil tu i sklepmistr hradu, který se o vše staral a dohlížel na provoz.

Švihov

Strážnice s unikátní cihelnou klenbou je umístěna v suterénu kaple. Měla střílny a padací lávku, kterou bylo možné využít k přemostění vodního příkopu a přechodu do prostoru vnějšího opevnění hradu. Lze si snadno představit, jak tu mohli svůj čas trávit strážní hradu.

Švihov

Návštěvníci bývají okouzleni atmosférou tzv. černé kuchyně. Je umístěna mírně mimo hradní jádro a dnes je možné si v ní prohlédnout repliku krbových kamen a spoustu kuchyňských potřeb používaných od 16. do 19. století.

Švihov

V tzv. gotickém sále se nyní nachází soubor přenesených gotických omítek ze zaniklého kostela sv. Wolfganga v Doupově. Sál je součástí prohlídkového okruhu „Kuchyně“ mapující zázemí hradu.

Švihov

Renesanční vitráže vrhají barevné odstíny na vstupní schodiště do paláce. Zde vitráž podle rytiny Albrechta Dürera.

Švihov

Severozápadní parkán za vstupní věží kdysi vyplňoval ještě jeden palác s bohatou výzdobou. Dnes je již k vidění pouze v náznacích na okolních budovách.

Švihov

Tento krásný pohled se návštěvníkovi naskytne při procházce okolo hradu. Jedná se o z jižní část vnějšího opevnění hradu - Bílá bašta, jižní palác a vpravo hradní kaple, vystavěná na polygonální obranné baště.

Švihov

Tip pro hladové turisty

Čekání na prohlídku vám zpříjemní posezení v hradní krčmě „U Zdeničky“. Nakládaný hermelín s pivečkem pro dospěláky či oblíbený párek v rohlíku pro děti rozjasní každou tvář...

Kontakt: www.hradsvihov.cz

Navštivte také:

Reklama