Jak zjistit, jestli batole trpí nedostatkem vitamínu D, vápníku, železa nebo naopak nadbytkem rizikových živin? S tím může pediatrům a rodičům nově pomoci program NutriCHEQ. Podle britského vzoru jej do českého prostředí adaptovala iniciativa 1 000 dní ve spolupráci s předními českými pediatry. Do konce roku 2015 se s programem NutriCHEQ seznámí čtvrtina všech praktických lékařů pro děti a dorost. Program by měl dlouhodobě zlepšit výživu českých dětí.

„Výživa batolat se ve světle nových vědeckých poznatků ukazuje jako velmi důležitá. Může ovlivnit vývoj dítěte až do dospělosti, rovněž jeho stravovací návyky a výběr potravin, které dítě bude preferovat. NutriCHEQ je nový nástroj, který nám v praxi pomůže rychle rozeznat rizikové dítě,“ upozorňuje MUDr. Natália Szitányi, praktická lékařka pro děti a dorost, která vedla skupinu pediatrů při adaptaci programu NutriCHEQ do českých podmínek.

NutriCHEQ

Testováno na stovkách batolat

NutriCHEQ je program vytvořený ve Velké Británii a Irsku, který identifikuje výživově rizikové oblasti. Poskytuje informace, jak řešit problémy s výživou a stravováním. Byl klinicky ověřován jako součást průzkumu na 370 irských batolatech, v Česku pak na 130 batolatech. Program se plně osvědčil. V návaznosti na nedávnou českou studii, odhalující nedostatky ve stravě nejmenších dětí, se odborníci rozhodli NutriCHEQ adaptovat i do České republiky.

„Prvních 1 000 dní života dítěte je klíčových pro jeho dobré zdraví v dospělém věku. V rámci studie jsme zjistili, že v důsledku nevhodné stravy přijímají česká batolata nedostatek nebo naopak nadbytek některých živin,“ upozorňuje MUDr. Petr Tláskal, CSc., z Fakultní nemocnice Motol, předseda Společnosti pro výživu, zástupce iniciativy 1 000 dní a vedoucí studie, která odhalila nedostatky ve výživě nejmenších českých dětí. Dlouhodobě nevyvážená strava může mít negativní dopad na zdraví v dospělosti. NutriCHEQ by se proto měl stát pomocníkem při správném nutričním programování dítěte.

NutriCHEQ pomáhá rodičům i pediatrům

Pomocí jednoduchého dotazníku, který vyplňují rodiče, pediatr zjistí, na které oblasti ve výživě dítěte je nutné se zaměřit. „Rodiče díky tomuto novému nástroji získají individuálně přizpůsobená doporučení a informace týkající se rizik u svých dětí,“ doplňuje MUDr. Natália Szitányi. Informace jsou rozděleny do 16 okruhů. 15 z nich je zaměřeno na nejčastější potíže ve stravování batolat.

NutriCHEQ

16. okruh nazvaný „Jak stravovat moje batole?“ dostává rodič automaticky v podobě brožury. V té se mimo jiné dozví, jaká je velikost jedné porce nebo jak naplánovat výživově vyvážený jídelníček právě pro batole. Součástí je i několik konkrétních vzorových jídelníčků nebo tipy, jak batole motivovat k ochutnávání nových potravin.

Rodič si od lékaře odnáší brožuru a v ní vyznačené okruhy, které se týkají právě jeho dítěte. Podrobnosti k danému problému si pak může nastudovat online na webu http://www.1000dni.cz/nutricheq.

Může zlepšit zdraví české populace

Lékaři, kteří program NutriCHEQ v Česku připravovali, doporučují jeho zařazení do standardní 18měsíční prohlídky. Lze ho však využít kdykoliv mezi 1. a 3. rokem dítěte. Do praxe byl program uveden v září 2015 a školením na jeho použití prošlo dosud cca 250 lékařů. Do konce letošního roku bude s nástrojem seznámeno 450 pediatrů, což je přibližně čtvrtina všech praktických lékařů pro děti a dorost. Nový nástroj může pomoct spustit proces vedoucí k dosažení trvalých pozitivních změn v životním stylu české populace.

NutriCHEQ