Společnost PROFI CREDIT ani letos nezapomíná na seniorské domovy a jejich obyvatelům se snaží co nejvíce zpříjemnit poslední roky života. Nadaci Taťány Kuchařové - Krása pomoci dal PROFI CREDIT šek na 1 000 000 korun.

 „PROFI CREDIT podporuje dobré projekty v oblasti zdraví a sociální péče. Jsme rádi, že můžeme dalším rokem podpořit Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci.  Doufáme, že 1 000 000 korun pomůže zajistit důstojné stáří pro naše seniory,“ říká marketingový ředitel PROFI CREDIT Ondřej Šmakal.

Nadace Krása pomoci se od svého založení věnuje systematické podpoře projektů pro seniory, které zajišťují moderní sociální služby (např. osobní asistenci, pečovatelskou službu, dobrovolnictví) a umožňují seniorům zůstat doma mezi svými blízkými. Projekty se snaží zamezit vyloučení seniorů z běžného života a předcházejí neopodstatněnému umisťování seniorů do ústavní péče. „Jsem moc ráda, že se PROFI CREDIT řadí mezi ty společnosti, které se rozhodly podporovat sociálně slabší a dokazují tak, že jim záleží na společnosti, ve které žijí,“ říká Taťána Kuchařová a doplňuje: „Těší mě zájem PROFI CREDITU o problematiku seniorů i to, že si najdou čas se s jednotlivými projekty osobně seznámit. Jejich spolupráce a dlouhodobé podpory si moc vážím.“

šek

PROFI CREDIT podporuje finančně ale i osobními návštěvami seniorů v letošním roce tři projekty:

Pobytové odlehčovací centrum Červánky v Třebosicích dostalo od PROFI CREDITU příspěvek především na polohovací postele pro seniory. Toto centrum je určeno lidem, kteří kvůli svému věku, chronickému onemocnění nebo omezené pohyblivosti potřebují celodenní dohled. Pomoc směřuje rodinám, které se o svého bližního běžně starají, ale občas potřebují přenést péči na jinou osobu. Odlehčovací zařízení nabízí klientům až tříměsíční odpočinek v klidném prostředí, přátelskou atmosféru a poskytuje kvalitní zdravotní a sociální péči.

profi

Finanční prostředky věnoval PROFI CREDIT na modernizaci dispečinku tísňového volání takéStředisku DORKAS Ostrava. To poskytuje odbornou a individuální pomoc prostřednictvím hlasové a elektronické komunikace. Nepřetržitá, časově neomezená služba je určena starým, postiženým, nemocným a osamělým lidem. Cílem projektu je, aby tito lidé mohli žít co nejdéle ve svém domácím přirozeném prostředí, aby netrpěli obavami a pocity ohrožení. 

PROFI CREDIT podpořil rovněž Terénní pečovatelské služby Charity Štenberk. Jejich posláním je

zajištění péče o člověka v přirozeném domácím prostředí, jak po stránce pečovatelské, tak v oblasti osobní péče, péče o domácnost a osvětu. Terénní pečovatelské služby poskytují také odborné sociální poradenství a na přání uživatele i duchovní pomoc a podporu.

Kromě seniorů podporuje společnost PROFI CREDIT také Dětský domov Markéta a Nadaci nemocných cystickou fibrózou.

Reklama