S nějakým sexuálním problémem se během života setká asi každý z nás. U mužů se nejčastěji objevuje erektilní dysfunkce. Ta může mít různé příčiny a může přijít v různém věku, nejvíce po 50. roce života.

Co všechno může být příčinou erektilní dysfunkce a jak se to dá řešit, nám sdělil psycholog a sexuolog prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Pane profesore, existují statistiky, kolik procent mužů trpí erektilní dysfunkcí?

Ano, podle posledního výzkumu sexuálního chování obyvatelstva v České republice trpí sexuální dysfunkcí během svého života asi 20 procent českých mužů, a z toho 54 procent, tedy nejvíce, právě erektilní dysfunkcí (ED). Když jsme před deseti lety uskutečnili reprezentativní výzkum mužů středního věku, tzn. ve stáří 35 – 65 let, zjistili jsme, že nejméně u čtvrtiny z nich je ED tak závažného charakteru, že by vyžadovala odborný zásah a terapii.

Přečtěte si také:

A kolik mužů tento problém řeší a kolik ho nechává být?

Z té čtvrtiny českých mužů, kteří přiznali závažnou sexuální dysfunkci, se pouze 19 procent radilo s odborníkem a pouze někteří z nich pak zahájili i léčbu.

muž

Proč o tom někteří muži nemluví?

Hlavní překážkou toho, aby tito muži vyhledali pomoc, je především stud. Finanční důvody jsou až na dalších místech v pořadí. Přitom čeští muži jsou velmi dobře informováni o tom, že dnes už existuje účinná pomoc na erektilní selhávání ve formě farmakoterapie. Dnešní léky na ED, které máme k dispozici, jsou schopny pomoci více než 90 procentům mužů trpících i závažnou ED. Tyto léky představují vlastně novou sexuální revoluci.

Erektilní dysfunkce souvisí s věkem i zdravím

Souvisí ED s věkem?

Počet mužů, trpících ED, stoupá s věkem, zvláště po 50. roce života. Souvisí to především se zhoršeným zdravotním stavem, v souvislosti se stárnutím, a to zvláště s některými systémovými poruchami, jako je například cukrovka, hypertenze, protože ke správné erekci je nutná především správná funkce cév a nervového systému. Tedy dá se říci, že zatímco v mladším věku jako příčiny ED převládají spíše psychologické faktory, jako je úzkost, nejistota, nezkušenost, právě u mužů ve starším věku jsou příčinou především tělesné problémy, a to především cévní.

Takže někdy stačí ED vyřešit tím, že si muž zajde k lékaři a vyřeší nejdřív zdravotní problém?

Samozřejmě primární je léčit tu základní chorobu, které příznakem je pak eventuelně i ED. A ED je, a to by si muži měli uvědomit, takovým kanárkem v kleci. Kanárky si brali horníci v minulosti do dolů, protože kanárci byli citliví na únik plynu. Horníci viděli, když se kanárek dusil, a i v době, kdy oni sami necítili plyn, věděli, že hrozí nebezpečí. ED je takovým kanárkem v kleci, který může být prvním příznakem závažné tělesné poruchy. Je statisticky prokázáno, že u většiny infarktů lze najít v anamnéze nemocného v průměru dva roky před samotným infarktem myokardu erektilní problémy.

Co má na ED také vliv?

Kromě zdraví má na ED vliv psychická pohoda. Lze konstatovat, že správná erektilní funkce, a to i ve starším věku, je příznakem dobrého tělesného a duševního zdraví. Ale platí to samé i naopak, tzn. u mužů dobrého tělesného a duševního zdraví se nesetkáváme s erektilními poruchami.

Jak se dá ED léčit?

Jednak psychoterapeuticky, v jeho rámci nácvikovými metodami, nebo dnes už farmakologicky. Ta je dnes u většiny pacientů lékem první volby. Z tohoto hlediska se stále divím, že muži jsou ochotni utrácet peníze za naprosto neúčinné potravinové doplňky v době, kdy stačí vyhledat i praktického lékaře, aby jim předepsal skutečně účinné léky.

Léky jsou vhodné pro všechny?

Jako jediná vlastně závažnější kontraindikace je současné užívání léků na srdeční problémy na bázi nitrátů.

Další články na toto téma:

Reklama