Je to skoro měsíc, kdy se slavil Světový den ledvin. Tento lidský orgán je stejně důležitý jako všechny ostatní orgány v těle. Co ale víme o ledvinách? Více si můžete přečíst v následujícím rozhovoru s prof. MUDr. Sylvií Opatrnou, PhD. z I. Interní kliniky Lékařské fakulty UK v Praze a Fakultní nemocnice v Plzni.

Paní doktorko, nejsou ledviny tak trošku opomíjený orgán v těle?
Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. Je obecně známo, že pokud dojde k nezvratnému poškození ledvin - selhání ledvin, dochází k tak hlubokému rozvratu vnitřního prostředí, že jde o stav neslučitelný se životem a nemocný musí podstoupit náhradu funkce ledvin, dialýzu, laicky řečeno napojování na umělou ledvinu. Takových pacientů, kteří dospějí k selhání ledvin a musí zahájit léčení umělou ledvinou, diagnostikujeme v našem státě téměř 2 000 ročně. Více než 40 procent z nich však vůbec netuší, že mají nemocné ledviny, a zjistí to několik týdnů, někdy pouze i několik dnů či hodin předtím, než musí být napojeni na umělou ledvinu. Toto číslo je alarmující a nedaří se ho snížit. I v některých dalších vyvinutých průmyslových zemích je toto procento vysoké, pohybuje se však většinou kolem 20, maximálně 30 procent. Musíme si uvědomit, že tito nemocní nebyli léčeni nefrologem (specialistou na ledviny). U některých z nich by jistě bylo možno jejich onemocnění ledvin vyléčit, u dalších alespoň nutnost dialýzy podstatně oddálit.

ledviny

Proto iniciovali američtí nefrologové, konkrétně Professor J. D. Kopple z UCLA v Los Angeles a jeho kolegové vznik Světového dne ledvin. Byl stanoven na 1. čtvrtek v březnu a poprvé tato iniciativa proběhla celosvětově, i v České republice, v roce 2006. Jsem hrdá na to, že prof. J. D Kopple předtím působil na návrh plzeňské Lékařské fakulty jako hostující profesor Univerzity Karlovy v Praze. Smyslem Světového dne ledvin je upozornit na to, že onemocnění ledvin jsou častá (pokud vezmeme v úvahu i lehké formy, postihují až 10 propcent populace), závažná a potenciálně léčitelná.

Proč myslíte, že si ledvin tolik nevšímáme?
Víte, často i závažná onemocnění ledvin probíhají dlouho bezpříznakově, nebo jsou příznaky naprosto nespecifické (únava, bolest hlavy atd).

Jak ale člověk pozná, že je s ledvinami něco v nepořádku? Slyšela jsem, že ledviny většinou nebolí...
Ano, ledviny bolí prakticky pouze při zánětu ledvinové pánvičky nebo ledvin, při ledvinové kolice, tedy když se případné ledvinové kaménky uvolní a putují vývodnými cestami močovými, ale jiná onemocnění ledvin vůbec bolet nemusí. Právě proto je vyšetření ledvin zařazeno do preventivních prohlídek, které zajišťují praktičtí lékaři a kterými je skutečně možné onemocnění ledvin včas zachytit. Chtěla bych zdůraznit, že preventivní prohlídky jsou zdarma, tedy nikoliv zdarma, ale že náklady na ně přebírají zdravotní pojišťovny. Navíc praktický lékař zná rodinnou situaci pacienta, a pokud se v rodině vyskytuje cukrovka, vysoký krevní tlak nebo onemocnění ledvin, udělá vyšetření podrobnější.

Pozor na nemoci ledvin

Jaké jsou nejčastější nemoci ledvin?
Česká nefrologická společnost má poměrně přesně zdokumentováno, jaká onemocnění způsobila zánik funkce ledvin pacientům, kteří dospěli k dialýze. Jednoznačně nejčastější příčinou je diabetes (cukrovka) a dále pak poškození ledvin v důsledku neléčené či špatně léčené hypertenze (vysokého krevního tlaku). Dále pak glomerulonefritidy (záněty ledvinových cév). Z dědičných nemocí pak polycystická choroba ledvin, infekce močových cest a ledvin, někdy komplikace ledvinových kamenů a některé další.

Nemoci ledvin jsou tedy dědičné?
Ano, některé nemoci ledvin jsou dědičné. V našem státě se nejčastěji vyskytuje výše zmíněná polycystická choroba ledvin: uvnitř ledvin se od dětství a mládí nacházejí cysty, které se v průběhu života zvětšují a utlačují ostatní zdravou tkáň ledvin, až úplně zanikne. Pokud ale má člověk středního a vyššího věku v ledvinách jednu dvě cysty, nejedná se o výše zmíněné onemocnění, ty obvykle neexpandují a ostatní ledvinovou tkáň neničí. Je to docela častý nález a není třeba se tím zneklidňovat, je však vhodné takové cysty čas od času zkontrolovat ultrazvukem.

Může se stát, že jedna ledvina nefunguje. Musí se pacientovi odebrat, nebo se nechává v těle?
Pokud je postižena zánětem a hrozilo by rozšíření do celého organismu, je vhodné takovou ledvinu odstranit, jinak je možné ji ponechat.

Jaká dialýza je vhodná?

A pokud dojde k tomu, že se musí ledviny odebrat obě, jaké má pacient možnosti?
Taková situace skutečně může nastat a nastává, zejména při nádorovém postižení. Takový pacient pak musí mít zajištěno očišťování krve dialýzou nebo transplantací.

Připadá mi, že ledviny mají jednu výhodu. Pokud se musí odebrat, může člověk ještě žít i s dialýzou, zatímco pokud nefungují jiné orgány (např. játra), přichází v úvahu jedině transplantace. Je to tak, nebo se pletu?
Máte pravdu, funkce ledvin je možné dlouhodobě nahradit optimálně transplantací ledviny, která zajistí nejlepší očištění vnitřního prostředí a nejlepší kvalitu života, nebo některou z forem dialýzy. Pokud říkám dlouhodobě, mám na mysli i několik let nebo i desítek let - to je dáno zejména tím, v jaké věku selhání ledvin pacienta postihlo a jaká má přidružená onemocnění. Přemostění funkce jater nebo třeba srdce pomocí přístroje k úspěšné transplantaci je také možné, ale pouze po podstatně kratší dobu.

Sylvie OpatrnáLidé mohou využívat hemodialýzu a peritoneální dialýzu. Jsou obě vhodné pro všechny pacienty, nebo se to nějak rozlišuje?
Principem dialýzy je odstraňování škodlivých látek (například močoviny), které zdravé ledviny bez problému vyloučí do moče, ale při onemocnění ledvin se hromadí v krvi, z krve přes polopropustnou dialyzační membránu do očišťovacího dialyzačního roztoku. Zjednodušeně řečeno: při hemodialýze se vede krev z těla pacienta do přístroje na filtr, kterým protéká z jedné strany membrány krev a z druhé strany v opačném směru dialyzační roztok, do kterého močovina a další škodliviny přestoupí. Je to tedy mimotělní metoda očišťování krve. Krev se odebírá buďto z tepenno-žilní spojky, která se voperuje na paži, nebo z dialyzační kanyly zavedené do podklíčkové nebo krční žíly. Hemodialýza se provádí v nemocnici obvykle třikrát týdně po dobu 4 až 5 hodin.

Peritoneální neboli břišní dialýza probíhá v těle pacienta. Jako dialyzační membrána se využívá pobřišnice (= tenká blanka vystýlající břišní dutinu, podobně jako poplicnice nebo pohrudnice vystýlá dutinu hrudní). Do břišní dutiny je zaveden tenký katétr, kterým pacient napouští a po určité době prodlevy zase vypouští očišťovací dialyzační roztok ze speciálních vaků. Také je možné využít přístroj, který provede sérii krátkých výměn v noci a ve dne je pacient volný. Očišťování krve probíhá uvnitř těla pacienta, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což je podobné fyziologické situaci. Tuto proceduru se pacient naučí po krátkém zácviku v nemocnici tak, aby ji mohl provádět sám v domácím prostředí, případně mu mohou pomoci rodinní příslušníci nebo služba Home Care. Procedura je jednoduchá, specielně vyvinutá pro užití v domácím prostředí a není nutné se obávat, že by se ji někdo nenaučil. Asi 70 procent pacientů nemá medicínskou kontraindikaci ani pro hemodialýzu, ani pro domácí peritoneální dialýzu, a mohou si proto metodu vybrat na základě svých osobních preferencí. Toto rozhodnutí je samozřejmě možné v budoucnu změnit, pokud pacient změní názor nebo se změní medicínská situace.

A jak funguje dialýza u dětí?
Princip zůstává stejný, preferuje se domácí peritoneální dialýza, nejčastěji prováděná v noci pomocí přístroje. Platí ale, že dětský pacient by měl být co nejdříve transplantován.

Transplantace ledvin

Kolik transplantací ročně se v naší republice provádí? Kolik je z toho dětí?
V ČR je program transplantací ledvin na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni, na předním místě v Evropě. Pacientů s funkčním štěpem u nás žije cca 4 000. Ostatní data jsou k dispozici na webových stránkách www.transplant.cz.

Jaký je nejvhodnější dárce při transplantaci? Někdo z rodiny?
Ano, nejvhodnější je živý dárce, protože tam se transplantace ledviny dá přesně naplánovat. U příbuzného dárce je velká pravděpodobnost dobré tkáňové shody, což je pro příjemce ledviny výhodou. Transplantujeme ale i od živých nepříbuzných nebo „emočně“ příbuzných dárců. Dárce je vždy velmi podrobně vyšetřen, nejen co se týká ledvin, ale i celkově, aby bylo jisté, že jej darování ledviny do budoucna nezatíží a nepřinese mu zdravotní komplikace.

Co všechno se ve Fakultní nemocnici Plzeň nabízí pacientům s nemocnými ledvinami?
Nefrologické oddělení FN Plzeň má v oblasti dialýzy a transplantace dlouhou a úspěšnou historii a tradici. Naše hemodialyzační a peritoneálně dialyzační centrum patří k největším v republice, poskytujeme všechny modifikace těchto metod. Stejně tak jako program transplantace ledvin patří k největším a nejúspěšnějším v našem státě, transplantujeme samozřejmě i od živých dárců.

Jak se starat o ledviny?

A teď k prevenci. Co všechno ledvinám škodí?
Ledvinám rozhodně škodí přítomnost cukrovky a hypertenze. Pokud již tato onemocnění člověka postihnou, je třeba je co nejpečlivěji léčit a dodržovat i doporučená dietní a režimová opatření. Co rozhodně škodí, je užívání léků proti bolesti dlouhodobě, a to i když jsou tyto léky volně prodejné a přestože jsou často inzerovány v reklamních kampaních, jako by se jednalo spíše o vitamín či jiný potravinový doplněk!! Samozřejmě je možné občas, např. při viróze, užít několik tablet, ale rozhodně by to nemělo být pravidlem!!

Co jim naopak prospívá?
Bude to možná znít jako klišé, ale zdravý životní styl, tedy takový, kterým předejdeme vzniku cukrovky a hypertenze - střídmá dieta, dostatek pohybu, redukce tělesné hmotnosti při nadváze - to je obecně známo, to bych se opakovala. Velmi žádoucí je i dostatečný příjem tekutin, 6 až 8 sklenic nealkoholického nápoje denně pokud možno v pravidelných intervalech. Ideální je druh těchto nealko nápojů střídat, nezaměřovat se pouze na např. minerální vody, ale pít i ovocné čaje, obyčejnou vodu, ředěné ovocné šťávy spíše než slazené a ochucené limonády. Pokud člověk není zvyklý dostatečně pít, musí se na to „nacvičit“. Černá káva, čaj, alkohol - tyto nápoje jsou silně močopudné, při jejich užití je tekutiny třeba spíše doplňovat. Alkoholické nápoje v rozumné míře ledvinám neškodí.

Teď mě napadlo pivo? Někdo tvrdí, že je na ledviny dobré...
Konzumace piva představuje příjem velkého objemu močopudné tekutiny, takže se traduje, že pomáhá v prevenci ledvinových kaménků, což by mohlo odpovídat skutečnosti, o jiném pozitivním vlivu ale nevím.

A musím upozornit, že tohle vše platí pro zdravého člověka. Pokud jde o pacienta s nedostatečností ledvin nebo srdečním nebo jiným onemocněním, ten si musí vyžádat přesné pokyny od svého lékaře a ty dodržovat. Další speciální opatření platí pro pacienty s ledvinovými kameny, tam je třeba též postupovat přesně dle rady lékaře či nutriční terapeutky.

A je dobré střídat množství tekutin? Někdy vypít jen půl litru, další dva dny třeba dva litry...
Ne, to není nutné ani vhodné. Příjem tekutin je potřeba zvyšovat jen při horkém počasí nebo velkém fyzickém výkonu, kdy se člověk hodně potí, tam je ale vhodné doplňovat i soli (např. bujón).

Dají se ledviny nějak pročistit, třeba je tři dny „prolévat“ tekutinou?
Propagují to někteří léčitelé, my jako nefrologové to nemůžeme doporučit. Jinak i v Evropě, konkrétně v Belgii, došlo k velmi vážnému poškození ledvin při užívání bylinkových směsí z Číny, které byly po regulérním schválení prodávány oficiálně v lékárnách jako rostlinné čaje na hubnutí. Doporučuji proto obezřetnost při užívání bylinkových čajů, zejména ze směsí bylin, pokud slibují nějaký významný medicínský účinek.

Více o ledvinách je tady:

Reklama