Zabýváme se onemocněním, které označujeme zkratkou OAB, což je hyperaktivní močový měchýř. Přinášíme vám velmi zajímavý rozhovor s předním odborníkem ze světa gynekologie, porodnictví a inkontinence. Zajímalo nás, jak spolu souvisí problematika močových cest, gynekologické potíže, pokles pánevního dna spolu se vznikem syndromu močového měchýře. Na co by si během svého života měly ženy dát pozor, co by mělo obsahovat správné a důkladné vyšetření.

Jistě v rozhovoru najdete velké množství důležitých informací.

woman

Jsme velmi rádi, že nám na otázky odpovídal prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. – přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici, specialista na inkontinenci

Kolik žen trpí onemocněním OAB a v jaké věku nejčastěji?
V průměru se dá říci, že hyperaktivním močovým měchýřem (OAB) trpí asi 20% žen. U žen mladších 25 let je to přibližně 5% a u starších 65 let kolem 30%. V mladším věku se vyskytuje častěji u žen, ale po 60 roce je častější u mužů.

Dá se obecně říci, kdo je pacientka, která trpí OAB? (žena staršího věku, bez pohybu…)
Jak již jsem výše uvedl, jedná se o ženy staršího věku a OAB syndrom je častěji přítomen u žen obézních a u těch, které trpí opakovaně zánětem dolních cest močových. Také u žen trpících depresí, kde je snížená hladina serotoninu, se tento syndrom vyskytuje častěji.

Co všechno by mělo obsahovat vyšetření pacientky, u které máte podezření na OAB? Na co by lékař neměl zapomenout?
Důležité je, aby se lékař na možné obtíže sám pacientky zeptal. Řada žen se stydí o tomto problému hovořit a sama se s nimi lékaři nesvěří. Typickým příznakem syndromu OAB je urgence, tzn. náhlý, nutkavý pocit nutnosti vymočit se, který je obtížné oddálit a může být provázen únikem moči. Dále je to časté močení během dne i noci. O těchto příznacích se lékař podrobněji dozví z mikčního deníku, kde si žena zaznamenává, kdy byla močit, kdy se objevila urgence či urgentní únik moči. Další dotazníky mohou podrobněji vyhodnotit její kvalitu života, a jak se změnila v souvislost s rozvojem OAB. Důležité je i vyloučení zánětu dolních močových cest provedením kultivace moči. V neposlední řadě je to i samotné vyšetření pacientky, např. sestup spodiny močového měchýře může být příčinou většího rezidua, tzn. moči která v močovém měchýři po vymočení zůstane, což může způsobovat opakované záněty měchýře a následně rozvoje OAB.  Další vyšetření se provádí ve specializovaných ambulancích či superspecializovaných urologických a urogynekologických pracovištích.

Jak spolu souvisí gynekologické problémy žen a onemocnění OAB?
Jak již bylo výše uvedeno, záněty močového měchýře mohou být příčinou rozvoje OAB. Opakované záněty jsou častější u žen po menopauze a u těch, které trpí neléčenými výtoky.

Může mít na vznik onemocnění pokles pánevního dna?
Ano, pokles spodiny močového měchýře, který se vyskytuje u žen se sestupem přední stěny poševní je příčinou vyššího residua a v jeho důsledku opakovaných zánětů, následně pak rozvoje OAB.

Pokud má žena těžší porod, mohou mít následky porodu vliv na problémy s močovým měchýřem a se vznikem inkontinence moči či OAB?
Pokud je žena po těžším porodu, např. dítě vážilo více než 4 kg či porod trval dlouho ev. těhotenství bylo ukončeno kleštěmi, pak tyto ženy častěji trpí stresovým typem inkontinence moči, tzn. moč ženě unikne při zvýšení nitrobřišního tlaku, např. při kašli, běhu, poskoku, atd. Při vyšetření můžeme u nich také častěji zaznamenat sestup přední stěny poševní, tzn. pokles spodiny močového měchýře. To může být jednou z příčin rozvoje OAB.

Pokud jde žena na operaci dělohy – odebrání dělohy, měl by operatér zkontrolovat při operaci také stav močového chýře  a pánevního dna?
Před operací, při které je odstraněna děloha, se vždy pacientky ptáme, zda nemá problémy s močením, ať ve smyslu úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, či naopak problém s vymočením, kdy močí opakovaně a přesto má pocit, že měchýř ještě není vyprázdněn.  Poté následuje podrobné vyšetření a na jeho základě se rozhodujeme, zda pouhé odstranění dělohy je operací dostatečnou a zda nebude nutné přidat např. plastiku přední stěny poševní či jinou operaci.

O jaký zákrok jde, když se řekne „rekonstrukční operace pánevního dna“?
Rekonstrukční operace pánevního dna se provádí při poklesu stěn poševních, dělohy či pahýlu poševního u žen, nejčastěji po odstranění dělohy. Někdy pokles přední stěny poševní může způsobit vznik OAB jak bylo již výše vysvětleno. Někdy naopak umístění implantátů –  sítěk v průběhu některých rekonstrukčních operací může nově urgenci vyvolat. Obecně lze říci, že rekonstrukční operace pánevního dna řeší jeho anatomické a funkční poruchy.

Doporučuje se tato operace i při syndromu OAB, nebo především při jiné inkontinenci?
Sestup přední stěny poševní tzn. baze močového měchýře může být příčinou rozvoje OAB. Proto rekonstrukce předního či středního oddílu pochvy může řešit problém s OAB.

Dá se OAB léčit léky?
Pokud nezjistíme příčinu rozvoje OAB, pak léčíme příznaky, hlavně pak urgenci medikamentózně.

Jaké jsou nejnovější poznatky a možnosti v léčbě?
Pokud není zjištěna příčina rozvoje OAB, pak užíváme v současné době k  jeho léčbě hlavně léky, které působí parasympatolyticky, tzn. působí hlavně na  receptory v močovém měchýři a tím jej uvolní. Zvýší jeho kapacitu a první pocit nucení na močení se objeví později při jeho vyšší náplni. Nežádoucími účinky těchto léků jsou např. sucho v ústech, mlhavé vidění, zácpa, aj. Též u některého typu glaukomu se tyto léky nesmí užívat. Proto nový lék, který působí na receptor sympatiku a má méně nežádoucích účinků, s možností užít jej i u těžších forem glaukomu, je vítaným doplněním léčby OAB. Též jej budeme moci nasadit u pacientek, kde předchozí léčba selhala.

Na tiskové konferenci jste v diskusi s novináři mluvil o léku na předpis s názvem Betmiga. Jakou s ním máte zkušenost a jaké jsou jeho přednosti zejména ve srovnání nežádoucích vedlejších účinků s jinými léky?
V současné době v ČR zatím nebyl tento lék k dispozici, na trh je uváděn nyní. Proto s ním nemáme zatím vlastní zkušenosti, ale vycházíme z výsledků studií, které jsou nyní prezentovány.

Je tato léčba dostupná všem, kdo trpí OAB nebo je určená jen některým nemocným?
Tam, kde nebyla zjištěna příčina vzniku OAB, začínáme léčbu parasympatolytiky, které se podávají nejčastěji dvakrát denně. Pokud je jejich léčebný efekt nedostatečný, či pacientka trpí   vážnými nežádoucími účinky léku, pak nastupuje léčba  léky druhé linie. Ty mají výhodu v tom, že se podávají jen jednou denně, jsou více zaměřeny na receptory, které jsou uloženy ve stěně močového měchýře a mají méně nežádoucích účinků. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří sucho v ústech, mlhavé vidění, zácpa aj. Při nedostatečném léčebném efektu těchto léků budeme mít nyní možnost podat lék, který působí na jiný typ receptorů ve stěně močového měchýře. Proto i množství nežádoucích účinků bude menší.

Komu pomohou cviky na posílení svalů pánevního dna? Na tiskovce jste mluvil o vyšetření svalů, zda jsou inervované…Jak probíhá vyšetření, může se tato inervace ztratit, vyléčit?
V průběhu gynekologického vyšetření zjišťujeme kvalitu svalů pánevního dna a jejich inervaci. K poruše inervace a tím i k nedostatečné funkci těchto svalů může dojít v důsledku protrahovaného porodu většího plodu. Hlavička plodu při průchodu malou pánví delší dobu tlačí na nerv, který tento sval inervuje, a tím způsobí poruchu jeho funkce. U těchto žen je pak léčebný efekt cvičení svalů pánevního dna často nedostatečný. Porucha inervace se může s časem částečně upravit. U žen s neporušenou inervací a bez defektu úponů či svalů pánevního dna cvičení zlepší podporu hrdla močového měchýře, omezí jeho pohyblivost a zlepší problémy s únikem moči při zvýšení nitrobřišního tlaku, například při kašli.

Řada žen má problémy s močovým měchýřem v období „přechodu“. Co způsobí úbytek hormonů v menopauze vzhledem k riziku vzniku inkontinence? Prosím  vysvětlete, co se děje v močovém ústrojí, při úbytku estrogenů.
Po menopauze nastávají strukturální změny ve stěně močové roury - vrstva sliznice, venozních plexů a hladké svaloviny je tenčí, snižuje se uzávěrový tlak v močové rouře a při zvýšení nitrobřišního tlaku  může nastat únik moči. Ženy jsou též náchylnější k rozvoji infekce dolních cest močových.

Co je syndrom hyperaktivního močového měchýře?

Močový měchýř je zásobník, do kterého se ukládá moč vylučovaná z ledvin. Jeho stěny tvoří hladká svalovina a zevnitř je vystlaný sliznicí. Objem je cca 600800 ml, při naplnění 150300 ml obvykle již pociťujeme nutkání močit. Informace o stavu naplnění kontroluje řada svalových vláken, která přenášejí informace do mozku. Toto propojení nám pak umožňuje na určitou dobu nucení na močení překonat a močový měchýř vyprázdnit až při vhodné příležitosti.

Lidé trpící syndromem hyperaktivního močového měchýře to tak však nemají. Jejich mozková čidla vydávají špatné signály, protože jim je posílá nemocný močový měchýř, nebo je centrální nervová soustava špatně zpracovává a rovnou vysílá poslední výzvu před katastrofou. „Jestli se nestihneš vymočit do jedné minuty, bude pozdě!“ Často přitom zcela falešně! V situaci, kdy v měchýři je půl deci moče, a je tedy skoro prázdný, dostává tak naše vědomí signál, že je plný k prasknutí! Více na www.musimcasto.cz

Čtěte naše články:

Reklama