Aspartam je jedno z nejznámějších umělých náhradních sladidel, asi 200× sladší než sacharoza, bez chuťově výrazných vedlejších pachutí. O jeho škodlivosti koluje řada mýtů a my se je pokusíme vyvrátit a blíže vysvětlit s prof. MUDr. CSc. MBA Milanem Kvapilem, přednostou Interní kliniky fakultní nemocnice v Motole.

profPane profesore, na webových stránkách se toho o aspartamu dočteme poměrně hodně, ve větší míře však spíš negativně. Jak to tedy s tou jeho škodlivostí je, či naopak není?
Naprostá většina publikovaných údajů na laických webech jsou, promiňte mi ten výraz, bláboly. Dohledat se zrnka pravdy je velmi náročné. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), jehož představitele už nebaví stále vyvracet fámy, konstatoval, že aspartam je nejvíce vědecky prozkoumaná sloučenina, která se bez problému přidává do potravy.

V čem spočívá ono nedorozumění?
Jeden z hlavních zdrojů nedorozumění tkví v tom, že běžný člověk nepotřebuje pro normální život vše sladké. Takže pokud si člověk dá denně dvě kávy doslazené aspartamem a vypije tři deci „light“ nápoje, nemusí se bát o své zdraví z důvodu přítomnosti aspartamu. Pokud ale musí vypít tři litry limonád, je na pováženou ne aspartam, ale jeho duševní zdraví a komponovanost. Vždyť ve třech litrech průměrně slazené limonády je přibližně 300 g cukru. Co škodí víc? 300 g cukru denně a následná morbidní obezita, nebo aspartam?

Míť chuť na sladké je lidem přirozené.
Ano, sladká chuť je od nepaměti většině lidstva přirozená a člověk, který se dnes chlubí, že sladké nepotřebuje, obvykle holduje jinému zdroji sacharidů, jako třeba pivu. 
Antika a stará Čína například sladily medem. O med jako sladidlo se zájem snížil po objevu cukrové třtiny
Za světových válek, kdy byl nedostatek cukru, se pak v Evropě začal cukr nahrazovat prvním umělým sladidlem, které bylo k dispozici – sacharinem. Jeho výroba byla levná, chuť nebyla ideální, ale vůdci věděli, že i tahle sladká chuť pomůže obyvatelstvu překonat válečné obtíže.

Někdy v této době vznikl i aspartam?
Ne, aspartam byl objeven až o dvě desetiletí později, po skončení války, v roce 1965, a váže se k němu poměrně veselá historka. V roce 1965 studoval chemik G. D. Searle nové léky pro terapii peptického vředu. V jednom mezikroku pro syntézu tetrapeptidu, jako zamýšleného léku, byl syntetizován metylester aspartylfenylalaninu. Víceméně z důvodu nepozornosti si dotyčný chemik olízl prst, na kterém ulpělo trochu této látky, a objevil, že má sladkou chuť. Protože nevěřil, že by látka mohla být toxická, oblízal si prst opakovaně a ujistil se tak, že objevil aspartam.

sladidlo

Vraťme se tedy ještě k otázce, zda je aspartam zdraví škodlivý, či nikoliv.
V prvé řadě mohu říci, že bezpečný je, a potvrdila to řada odborných studií po celém světě. Dále je třeba přiblížit obecný princip, na němž je založena interpretace odpůrců aspartamu. Velmi časté je zejména nezohlednění dávky. V řadě animálních pokusů se používají dávky aspartamu, které při přepočítání na běžně vážícího člověka znamenají, že aby se dostavily negativní účinky, bylo by třeba požít 100 g aspartamu. Lze jen konstatovat, že toto množství by otrávilo i vola.

Jaká je tedy doporučená dávka aspartamu?
Pro běžnou spotřebu v potravě je udáván bezpečný limit 40 mg aspartamu/ kg tělesné hmotnosti a den (Evropa) nebo 50 mg aspartamu/kg tělesné hmotnosti a den (USA).
Tato dávka je množství, které může být požíváno po celý život, aniž by mělo nepřijatelné zdravotní riziko.

Kolují ovšem také zprávy, že aspartam může mít vliv na některá nádorová onemocnění.
Tenhle obvyklý trik odpůrců čehokoliv je známý - vyšleme zprávu, že dotyčná látka způsobuje nádory. I když se posléze ukáže, že to není pravda, účelu je dosaženo, normální člověk si vždycky ponechá v hlavě myšlenku: co když na tom něco bylo?
Jistý Olney se spoluautory v roce 1996 publikoval, že používání aspartamu může být ve vztahu ke zvyšující se incidenci tumorů mozku, tento poznatek datoval k roku 1980. Jeho sdělení mělo nesmírný ohlas a seriózní námitky, že aspartam byl registrován k užívání až po tomto datu (v roce 1981) nebyly vůbec brány v potaz. To je myslím jako ukázka dostačující.
Informace o vztahu aspartamu k riziku mozkových nádorů je zcela nevědecká, nepodložená a nepravdivá, bohužel stále putuje po různých webech a je rozesílána spamy.

A co tolik diskutovaná vazba aspartamu s metanolem?
Téma metanolu může být v současnosti vzhledem k metanolové aféře vnímána velmi citlivě. Při rozkladu aspartamu skutečně vzniká metanol, nicméně je třeba připomenout, že metanol ve stejném množství, jaké se uvolňuje při metabolismu aspartamu, se vyskytuje v přezrálém ovoci, i ve víně. Tedy, jestliže si dáte tři deci dobrého červeného vína, které vám jistě prodlouží život a zlepší náladu, můžete přijmout více metanolu, než vznikne rozkladem aspartamu přijatého v běžném množství. Při požití běžné dávky aspartamu skutečně intoxikace nehrozí.

Řada studií se věnuje také vlivu umělých sladidel na naši hmotnost. Tam je to prosím ve spojitosti s aspartamem jak?
K tomu bych řekl následující: K dispozici není jediný přesvědčivý důkaz, že by aspartam v potravě či nápojích požívaný v přiměřeném množství vzbuzoval patologickou chuť k jídlu, že by se tedy po aspartamu „tloustlo“. Pokud je zařazen do diety, je následný „jojo efekt“ méně výrazný, než když je v dietě prostá sacharóza. Jeho účinek pro redukci hmotnosti u obézních pacientů je nejednoznačný. Já osobně soudím, že je to z toho důvodu, že problém tkví v duši pacienta. Je málo pravděpodobné, že by se člověk s naprosto normální psychikou dopracoval do stadia morbidní obezity. Což inverzně znamená, že pouhá náhrada cukru umělým sladidlem problém dané osoby nevyřeší.

Co byste vzkázal závěrem těm, kteří se vlivem různých nepodložených zpráv a zvěstí, použití umělého sladidla - aspartamu  bojí?
Věřím tomu, že EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin) která aspartam opakovaně přezkoumala, vyslovila své závěry v souladu s reálnými, vědecky podloženými daty. Proto jej ponechala bez omezení na trhu.
Sám bych připodobnil aspartam k hrdinům z bájí. Ti také neměli na růžích ustláno, ale odměna bývala sladká…

zdroj a poskytnuté foto: MPR marketing

Aspartam byl objeven ve společnosti Searle v roce 1965. Od přelomu 60. a 70. let Searle prováděla testy s perspektivou pro komerční využití. Poprvé byl schválen pro americký trh v roce 1983 americkým úřadem FDA.
Reklama