Jak jinak by mohl zahájit nový rok Klub českých turistů než procházkou na Nový rok! Pochody, nebo procházky – říkejme tomu hýbání, jak chceme – budou rozprostřeny po celém území naší republiky. Celkem se uskuteční 45 pochodů (vycházek, procházek, výstupů na vrchol…) a všechny spojuje název Novoroční čtyřlístek.

Klub českých turistů akci nepořádá sám, ale je podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu. Ten je organizátorem veřejné sbírky pro získání finančních prostředků a přímou a účinnou pomoc pro těžce zrakově a kombinovaně postižené občany.

Zmocnění pracovníci Klubu českých turistů budou na všech zmíněných 45 akcích vybírat příspěvky pro tuto sbírku. Zajímavé je, že jednotlivé kluby KČT nebudou vybírat ani žádné startovné a provozní i organizační výlohy (odznaky a kalendáříky) spojené s provedením pochodů bude hradit KČT a ostatní partneři.

A proč se akce jmenuje zrovna Novoroční čtyřlístek?

Pan Jan Havelka, předseda Klubu českých turistů, říká: „Je to prosté, každý má možnost vykonat čtyři novoroční dobré skutky,“ a pokračuje v jejich výčtu. „Základní je ten, že můžete překonat svoji pohodlnost a jít na Nový rok na procházku. Pokud pozvete někoho dalšího, učiníte něco pro svého bližního. Tím, že projdete maličký kousek vlasti a poznáte ho na vlastní oči, poznáváte, kde žijete. No a navíc, jak bylo uvedeno předtím, můžete přispět částkou dvaceti korun českých na dlouhodobou sbírku Světluška.“

Pro vysvětlení: Světluška je dlouhodobá sbírka Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým dětem a lidem s těžkým zrakovým nebo kombinovaným postižením, kteří se dostali do krizové životní situace.)

Pokud učiníte tyto čtyři dobré skutky, o kterých se zmiňoval pan předseda, obdržíte v cíli výletu odznak s Novoročním čtyřlístkem a možná Vás taky bude hřát na srdci dobrý pocit.

Seznam akcí je možné si prohlédnout ZDE