U severního  okraje  Jeleního příkopu začíná Královská zahrada.
Její část byla dlouhou dobu nepřístupná, až po roce 1989 se otevřela všem.
Táhne se vlastně až k Chotkovým sadům.

Založena byla v době renesance, roku 1534. V 17. století  byla zbarokizována na francouzský způsob a v empíru přeměněna na anglický park, vlastně do dnešní podoby.
Z baroka zde máme Herkulovy kašny J. J. Bendla z r. 1670 a sochy M. Brauna, z nichž kompozice Noci patří k jeho nejzajímavějším sochám vůbec.
Stojí poblíž velké Míčovny, díla Bonifáce Wohlmuta (1567-9). Cvikly mezi arkádami jsou zdobeny sgrafitem ve stylu manýrismu.

Ale to již se blížíme ke zpívající fontáně, kterou ulil v letech 1564-1568 domácí mistr Tomáš Jaroš podle návrhu Francesca Terzia.
 
Před námi je nádherná stavba Belvederu neboli  Královského letohrádku či jinak Letohrádku královny Anny.
Navrhli ho italští umělci: Paolo della Stella, který zhotovil model, Giovanni Spazia a J. M. de Pambia, pracovali na něm kameníci Ferrabosca de  Lagno, G. Avolise a Jan Campiona  v letech 1535-60.
Skvělá plastická výzdoba reliéfy, kamennými kamejemi, hudba lehkých arkád jeho sličného ochozu, křivka jeho střechy a úžasné umístění do prostoru z něj učinilo skvost pražské architektury.
Kdo vlastně byla ta žena, kterou král tolik miloval, že pro ni nechal postavit takovou krásu?

Anna Jagellonská, která byla dcera českého a uherského krále Vladislava II. a královny Anny z Kandale, se narodila v roce 1503 v Budíně.

Již od nejútlejšího věku se o ni ucházeli urození ženichové, protože s její rukou mohli získat Uhry.

Ve věku pouhých 3 let – 1506 – byla přislíbená císařovu vnuku Ferdinandovi. Byl synem Filipa Sličného a Johany Šílené.

 

Mládí prožila v Uhrách.
Do Čech zavítala poprvé  v 6 letech a pobyla zde 1 rok. Mluvila maďarsky, ovládala latinu a teď se měla naučit i česky.

 

Ve 13 letech pobývala ve Vídni na císařském dvoře, aby si osvojila němčinu.

V roce  1521 se konala slavná svatba a stal se zázrak, Ferdinand ke své ženě velice přilnul.
Po nečekané smrti svého bratra Ludvíka – padl v bitvě u Moháče r. 1520 – se Anna stala dědičkou české koruny.
Nastaly vleklé dědické spory, ale roku 1527 byli manželé slavnostně korunováni svatováclavskou korunou. Tím vstoupil na český trůn  habsburský rod.

 

Manželé se měli velice rádi a měli 15 potomků, z toho jen 3 syny.
(Maxmilián a Karel  tíhli k protestanství a  Ferdinand  se oženil s Filipínou Welserovou pod svoji úroveň.)

 

Královna Anna byla  dobročinná, velmi si oblíbila českou zem a byla národem milována jako „pravá matka všech chudých  a potřebných lidí“.

 

Protože měla ráda květiny a zahrady, král jí  nechal pro radost postavit krásný letohrádek ve slohu italské renesance.
Královna se již dokončení letohrádku nedočkala.
Zemřela po těžkém a vysilujícím porodu dcery Johanky v r. 1547.

 

Umírající prosila krále, aby vždy „byl na Čechy laskavý“.

Král si přál, aby po své smrti byl pohřben po jejím boku v královské hrobce sv. Víta.

 

Rudolf II. nechal zhotovit jejich ležící  postavy a nechal je umístit na horní plochu královské hrobky.

Vzpomeňte si někdy na královnu, která nás kdysi velmi milovala.

 

http://www.hrady.cz/index.php?oid=911

           
Reklama