Připadá-li vám dnešní doba nemilosrdná a prostá od nejzákladnějšího ze všech lidských pocitů a ptáte-li se po důvodech, čtěte dále. RedaktorJakub D. Kočí pro vás zjistil, proč vymírá láska.

love

Stále se za něčím ženeme – za penězi, za kariérou, za úspěchem, za dokonalostí, za divokým sexem... a při všem tom shonu je pro mnohé z nás stále náročnější milovat. Proč tomu tak je? Proč se ztrácí láska z našich životů? Proč se někteří z nás nedokážou zamilovat?

Představme si typického jedince dneška, říkejme mu třeba Vašek. Vašek je na první pohled prototyp úspěšného mladého muže – má vlastní byt, luxusní auto, vysportovanou postavu a několik občasných milenek. I tak si ale nepřipadá spokojený. Proč? Cítí totiž tlak okolí. Rodičové chtějí, aby se usadil, měl rodinu, ale jemu to nic neříká. Nechápe, jak by s jednou ženou mohl strávit celý život, aniž by se unudil k smrti. Nikdy se totiž nezamiloval, nikdy nevydržel s jednou partnerkou déle než několik dní, nikdy nepoznal lásku, i když by si to někde ve skrytu duše přál.

Vaškův příběh je sice jen modelovou situací, ale bohužel není nijak výjimečný. Snad jen tím, že on po lásce touží, zatímco spousty jiných se city jednoduše neobtěžují – bez zamilovanosti a lásky se jim zkrátka žije lépe, pohodlněji.

Dlouho jsem si nedokázal tento fenomén vysvětlit, až jsem narazil na knížku, jejíž titul říká: Štěstí začíná uvnitř. Jejím autorem je John Powell. V jedné z kapitol je vše nádherně vysvětleno na příkladu rozhovoru pacienta (autora knihy) s lékařem...

Doktor se mě zeptal: „Už tě někdy bolely zuby?“
Přiznal jsem, že ano.
„A na koho jsi myslel, když tě bolely?“ vyzvídal.
„Jen na sebe,“ odpověděl jsem.
„To je odpověď,“ řekl. „Bolest přitahuje veškerou pozornost pouze k našemu já. Duševní těžkosti - starost, neúspěch, zármutek nebo výčitky svědomí – to všechno je bolestivé, a tak nás to připravuje o schopnost milovat. Když se bolest stane životním stylem, člověk se většinou velmi koncentruje sám na sebe.“

Nemohl jsem jinak než souhlasit. V našem světě je tolik bolesti, tolik starostí, problémů a těžkostí, že už se do něj láska prostě nevejde.

Proto na vás apeluji, milé čtenářky. Nenechte se zlomit svými každodenními stresy, nepřetěžujte se a hlavně nezapomínejte na lásku – vždyť bez ní by náš život stál za starou bačkoru!

Reklama