Na první pohled by to mohlo vypadat, že hrdinství je dost jednoznačný pojem. Stačí ovšem zabrousit ke konkrétním případům a hned je věc mnohem složitější. Většina Evropanů, Čechy nevyjímaje, by neoznačila za hrdinu teroristu, který najel s autem plným výbušnin mezi turisty a odpálil se. Pokud by však takový jedinec nebyl muslim, ale třeba Ir, a nezabil „nevinné civilisty“, ale elitní britské vojáky, posuzování jeho činu by se poněkud změnilo. Přesto by ho za hrdinství zřejmě označili jen jeho spolubojovníci. Hrdinství je totiž výrazně kulturně podmíněným pojmem, jehož vnímání se liší i mezi členy stejného národa.

Jak to je s Mašíny?
Stačí připomenout třeba bratry Mašíny. Šlo o sprosté vrahy, nebo o hrdiny, kteří si zaslouží ocenění? Zabili šest lidí, mimo jiné i člověka, jehož jediným proviněním v tu chvíli bylo, že byl policista. Je něco takového hrdinstvím, i když se to děje v zájmu boje proti útlaku? A šlo by o hrdinství v případě, že by se událost nestala v éře komunismu, ale v době nacistické okupace?

Hrdinové by měli spíš zachraňovat
Právě na případě bratří Mašínů lze snadno ukázat, jak odlišně vnímáme hrdinství. Výzkumy ukázaly, že Češi jsou obecně skeptičtí k situacím, v nichž je někdo zabit. Naše představa hrdinství obvykle nezahrnuje smrt člověka, ale naopak, jeho záchranu. Především zabíjení z ideových důvodů pak vnímáme spíše negativně. V tom se lišíme například od Američanů.

Češi mají raději skromné hrdiny
Když členka ochranky kostela v Coloradu, Jeanne Assam, zastřelila šíleného vraha Matthewa Murrayho, stala se okamžitě pro řadu Američanů hrdinkou. O to víc, že prohlásila, že ji vedl a chránil Bůh. Říct něco takového v Čechách, vyslouží si zřejmě, i přes nespornou chvályhodnost jejího zásahu, nálepku fanatičky. Češi jsou totiž na ideová odůvodnění činů poněkud alergičtí. Jak ukázala nedávno vyhlášená cena Michala Velíška, většina Čechů má raději hrdiny, kteří o svém činu příliš nemluví a považují ho za samozřejmý.

Jak hodnotíme hrdinství?
Rozebereme-li podrobněji, jak hodnotíme, zdali byl čin hrdinský či nikoliv, vyjde nám několik posuzovaných skutečností. Zaprvé by se mělo jednat o čin, který považujeme za správný – v Čechách například spíše o záchranu lidského života než o ideový boj. Zadruhé by při něm měla být projevena odvaha – za hrdinství obvykle neoznačíme čin, který nám připadá snadný a nevyžadující překonání strachu, a to často bez ohledu na to, jak se jednající skutečně cítil. A zatřetí posuzujeme motiv jednání – neměl by být zištný, a podle většiny Čechů raději ani ideologický.

Zdroj: Tiskové materiály

Co si o bratrech Mašínech myslíte Vy? Byli hrdinové, nebo ne? A co Jeanne Assam? Označila byste za hrdinu irského teroristu, který by zabil britské vojáky? Co je podle Vás pro hrdinství nejdůležitější – odvaha, motiv nebo výsledek?

Reklama