Skutečnost, že mužský a ženský způsob komunikace se liší, víme už dávno. Jak to ale přesně (ne)funguje v praxi?

hádka

To, co nám často komplikuje výsledek naší komunikace, je dáno tím, že nasloucháme nejen jedním párem uší, ale používáme v symbolické rovině uši čtyři. Nesmysl?

  • UCHO 1

Představme si, že jedním uchem slyšíme pouze věcnou informaci (bez emočního zabarvení), tedy to, na co bychom měli v ideálním případě reagovat.

  • UCHO 2

Druhým uchem vnímáme informaci způsobem, který rozeznívá naši osobní rovinu (ta je ovlivněna naším sebehodnocením).

  • UCHO 3

Třetím uchem slyšíme a vnímáme rovinu vztahovou (naše partnerství, naše zkušenosti...)

  • UCHO 4

Čtvrté ucho je nastaveno na rovinu výzvy (požadavek; naše fantazie o očekávání).


Pro lepší srozumitelnost uvedu příklad, který Vám může být povědomý:

Manželský pár se chystá jít do kina. Žena se nalíčí, učeše, oblékne si nové kalhoty. V zrcadle se ujistí, jak jí báječně padnou... Muž vzhlédne od novin, prohlédne si ji a praví: „Co to máš na sobě?“

V ideálním  případě, kdybychom se držely v rovině informace, tedy reagujeme pouze na význam slov, která přesně  slyšíme (“co je to TO jiné, co máš na sobě?“)

  • Odpovídající a ideální odpověď je tedy: „To jsou nové kalhoty, perfektně mi padnou, co říkáš?“ (Pokud není náš partner naprostý ignorant, přisvědčí a po našich mnohých výčitkách, že si nikdy nevšiml, když přijdeme od kadeřnice, si KONEČNĚ všiml nějaké změny a možná i čeká, že za to bude pochválen...)

Přítomnost dalších tří uši ale celou situaci zkomplikuje proto, že jimi můžeme slyšet:

  • V osobní rovině Uchem 2 (zvláště pokud řešíme svou nadváhu )  „JSI V TOM TLUSTÁ (nesluší ti to)!“
  • V rovině vztahu Uchem 3  můžeme slyšet: ZASE MÁŠ NĚCO NOVÉHO, ZASE JSI UTRÁCELA?
  • Ucho č. 4, které je nastaveno na rovinu výzvy, tomu nasadí korunu, neboť jím můžeme zaslechnout pestrou škálu doporučení od „jdi se převléknout “, „měla bys cvičit“ až dokonce po „kdybys raději něco uvařila.“ Těmto „vytušeným“ výzvám potom odpovídá naše reakce, kterou je muž často (a mnohdy právem) zaskočen...

Základním pravidlem prevence konfliktů a nedorozumění v komunikaci je tedy reagovat na čistou informaci, a ne na to, co si myslíme, že si partner myslí...

Bc. Karin Řeháková

Bc. Karin Řeháková, speciální pedagog, psychoterapeut, arteterapeut

http://karinrehakova.cz/

Bc.Karin ŘehákováVe své soukromé praxi se specializuje na interpersonální (mezilidskou) komunikaci a řešení partnerských a rodinných vztahů. Jako lektorka tvoří a vede semináře zaměřené na dovednosti partnerské komunikace, posilování ženského potenciálu a jeho využití v pracovní, osobní, partnerské a rodinné oblasti.

·         Dlouhodobě spolupracovala v sociální sféře (spolupráce se středisky Náhradní rodinné péče, vedení terapeutických skupin pro rodiče, arteterapeutická činnost s rodinami se dětmi v NRP). Jako lektor dále spolupracuje s l neurologickou klinikou FN Praha a komerčními subjekty (odborné semináře - např. reklamní agentury, bankovní sektor, management firem)

·         Od roku 2005 působí jako konzultant pro sociálně a zdravotně znevýhodněné klienty v sociální firmě Modrý Domeček (nezisková organizace OS-Náruč) Řevnice. Příjmový a klíčový pracovník, vedoucí výtvarného atelieru

Publikační činnost:

·         Autorka metodiky „Arteterapie s rodinou s dětmi v NRP“

·         Spoluautorka metodiky „Přípravy pro budoucí náhradní rodiče“(příprava žadatelů o NRP)

·         Spoluautorka metodiky pilotního projektu Psychosociálního výcviku pro děti opouštějící DD.

Čtěte také:

Reklama