nevěra

Když chcete navázat vztah s novým partnerem, máte jen dvě možnosti: Buď je tato osoba sama, nebo už s někým žije… Snaha nalákat („sbalit“) nějakou osobu, která je už vázána vztahem k někomu jinému, je označována jako „lidské pytlačení“.

Stali jste se už někdy objektem „lidského pytlačení“ nebo jste sami takové praktiky provozovali?

Odborníci ve výzkumu zjistili, že přestože je přebírání partnerů běžné, jsou lidé považovaní za žádoucí partnery často už vázáni ve stálém vztahu.

  • 50 % dotázaných přiznalo, že někdy „lovili“ (úspěšně či neúspěšně), a 80 % tvrdilo, že už někdy byli objektem pokusu o „pytlačení“.
  • každý pátý dlouhodobý vztah je výsledkem „pytlačení“ partnera;
  • v průměru „ulovilo“ svou partnerku 20 % mužů; u žen je číslo o něco nižší; zdá se také, že muži přejímají tyto praktiky snadněji;
  • mezi muži a ženami existují rozdíly – touha po fyzické přitažlivosti je u mužů silnější než u žen; ty zase dávají větší přednost mužům, kteří disponují prostředky k zajištění ženy a jejích potomků; muži tedy obvykle přebírají přitažlivé ženy a ženy se obvykle snaží zmocnit bohatých nebo štědrých mužů;
  • muži a ženy, kteří často „loví“, mají tendenci být nepříjemní, domýšliví, méně jistí ve svém úsudku a mají sklon k cizoložství; lidé, kteří úspěšně „loví“, jsou více „sexy“ než ostatní;
  • „pytláci“ dávají přednost: lidem extrovertním, okouzlujícím, kultivovaným, inteligentním, introspektivním, laskavým, romantickým a fyzicky přitažlivým.

Výzkum ukázal, že lidé, kteří byli „uloveni“, a rozešli se proto se svým partnerem, jsou ve skutečnosti hodně neurotičtí, maskulinní, méně laskaví, (paradoxně) spolehliví, citoví a fyzicky přitažlivější než ti, kteří se nikdy „ulovit“ nedali.

„Pytlačení“ se vesměs odehrává v citovém okolí dané dvojice. „Pytlákem“ dokonce často bývá nejlepší přítel opuštěného partnera…

Někteří psychologové se snaží určit vztah také mezi provozováním „pytláctví“ a druhem oddanosti „pytláka“…

  • „Ochranitelská“ oddanost. V tomto případě je důraz kladen na pohodu a stabilitu ve vztahu, který bývá vnímán jako dlouhodobý (průměrná délka vztahu – deset let).
  • „Úzkostná“ oddanost. Lidé jsou žárliví a prožívají mnoho „lásek na první pohled“, bojí se, že budou opuštěni, a vyvolávají ve vztahu mnoho konfliktů. Jejich chování se mění z ostražitého na násilné (průměrná délka vztahu – šest let).
  • „Uhýbavá“ oddanost. Lidé, u kterých lze pozorovat tento druh oddanosti, se do vztahu ponoří méně a jsou víc než druzí otevřenější sexuálním experimentům a vztahům na jednu noc (průměrná délka vztahu – pět let).

Osoby vyznačující se uhýbavou oddaností jsou ve srovnání s ostatními nedůtklivější ohledně „pytlačení“ a nereagují tak vstřícně na pokusy o „ulovení“ během krátkodobých vztahů; důvodem je snaha nadřadit sexuální vztahy „na jednu noc“ dlouhodobým vztahům; tito lidé tedy nehledají v mimomanželských vztazích vztahy dlouhodobé.

Osoby s „úzkostnou“ oddaností mají tendenci dělat si starosti, že by se jejich partner mohl stát obětí „pytlačení“, ať už v rámci dlouhodobého vztahu, nebo kratších známostí, bojí se, že budou opuštěny, projevují vůči partnerovi vlastnické sklony a jejich vztah končí častěji než jiné tak, že jim partnera někdo přebere…

Pokud chcete znát svůj druh oddanosti, vyberte si ten, který vás nejlépe vystihuje:

A. Relativně snadno navazuji intimní vztahy s ostatními lidmi. Dělá mi dobře pomyšlení, že závisím na druhých lidech a oni zase závisejí na mně. Nemívám často obavy, že mě partner opustí. Nebojím se, že druzí lidé budou ke mně příliš intimní.

B. Zdá se mi, že ostatní váhají, zda mají být ke mně natolik intimní, jak bych rád/a, aby byli. Často si dělám starosti, že mě můj partner podvádí.

C. Cítím se někdy divně při pomyšlení, že bych měl/a mít k lidem hodně blízko. Je pro mě těžké jim plně důvěřovat a dovolit si být na nich závislý/á. Jsem nervózní, když se ke mně někdo začne chovat důvěrně. Moji partneři často chtějí, abych se k nim choval/a důvěrně do takové míry, při které se necítím dobře.

A = ochranitelská oddanost, B = úzkostná oddanost, C = uhýbavá oddanost

Pokuste se určit svůj druh oddanosti a zjistíte tak, zda jste spíše typ, který „pytlačí“, nebo zda je u vás vyšší pravděpodobnost, že vám někdo odloudí partnera. Udržení dlouhodobého vztahu vyžaduje strategii, ve které zároveň řešíme dva problémy: Jak obhájit svého partnera před potenciálními pytláky a jak mu zabránit, aby nás opustil… Nejlepším řešením se v tomto případě jeví být pozorní k potřebám svého partnera.

Ukázka z knihy Lépe porozumět sobě i ostatním (Portál)
http://obchod.portal.cz/produkt/lepe-porozumet-sobe-i-ostatnim/

Reklama