Vlastně udělala celkem slušnou „kariéru“ na to, že část dětství strávila v anglických sirotčincích, kde zažila šikanu a ponižování. Winifred Williamsová se narodila v roce 1897 v anglickém Hastingsu inženýru Johnu Williamsovi a jeho manželce Emily, herečce německého původu. Ve věku dvou let osiřela a byla pak osm let vychovávána v několika sirotčincích. V roce 1907 směla odjet na prázdniny do Německa ke svým vzdáleným příbuzným Henriettě Karopové a jejímu manželovi Karlu Klindworthovi. Tento klavírista, učitel hudby a skladatel byl žákem Ference Liszta a oddaným přívržencem a přítelem Richarda Wagnera.

Německá tetička a strýček si nesmělé děvčátko zamilovali a přes svůj pokročilý věk ji po čase adoptovali. Díky nim se Winifred seznámila s hudbou Richarda Wagnera a brzy znala jeho opery téměř zpaměti. A nejen to! V roce 1914 s nimi navštívila i Bayreuth a Wagnerovy. Zalíbila se i Cosimě Wagnerové, vdově po slavném skladateli a dceři Ference Liszta. Winifred byla mladá, hezká a poslušná. Přesně takovou Cosima potřebovala pro svého jediného syna Siegfrieda, starého mládence, který se do ženění rozhodně nehrnul.

Když se „provalila“ synáčkova tajná homosexualita či spíše bisexualita, bylo ji potřeba zamaskovat svatbou. A tak ho k ní Cosima donutila. Winifred se do šestačtyřicetiletého Siegfrieda zamilovala a v září 1915 se za něj provdala. Svůj úkol – zachránit rod Wagnerů před vymřením – dokonale splnila! První léta manželství byla velmi šťastná, Siegfried dokonce „zapomněl“ na svou homosexualitu a stal se na čas oddaným manželem a otcem. Po sňatku se narodily v rychlém sledu za sebou čtyři děti: Wieland (1917 – 1966), Friedelind (1918 – 1991), Wolfgang (1919 – 2010) a Verena (1920 – 2019).

650199ab78fc7obrazek.png
Foto:  Winifred a Siegfried Wagnerovi se svými dětmi v roce 1922 / Unknown photographer, Public domain, via Wikimedia Commons

Po narození dětí vztah sice ochladl, protože Siegfried začal vyhledávat opět mužskou společnost, nicméně rodina zůstala zachována. Winifred byla velmi schopná a moderní žena, v tom měla Cosima Wagnerová šťastnou ruku. Byla první ženou-řidičkou v Bayreuthu, dělala tak osobní řidičku svému manželovi, ale později prý vozila i Adolfa Hitlera. S Hitlerem se manželé Wagnerovi seznámili v roce 1923, a když pak byl po nezdařeném mnichovském pokusu o puč uvězněn, Winifred, která ho nekriticky obdivovala, mu posílala do vězení potraviny a také balíky papíru a psací potřeby. Často se zdůrazňuje, že měla zásluhu na tom, že Hitler napsal ve vězení Mein Kampf právě na její papír.

Adolf Hitler byl velkým obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, a tak samozřejmě rád přijal pozvání na Bayreuthský hudební festival.  Poprvé tam zavítal v roce 1925 a pak jezdíval do Bayreuthu pravidelně, spíše ale k Wagnerům. K Winifred choval něžné city. Tykali si. On jí říkal Wini, ona je mu Wolf. O rok později prý Winifred vstoupila do NSDAP, i když to po válce popírala.

Když v roce 1930, čtyři měsíce po smrti Cosimy Wagnerové, zemřel nečekaně i Siegfried, stala se Winifred podle jeho závěti ředitelkou festivalu, neboť jejich děti nebyly ještě dospělé. Někdy v té době Hitler požádal Winifred o ruku, a to dokonce dvakrát. Odmítla ho! Přece si nevezme takového nýmanda! Natvrdo mu řekla, že ve svém postavení ředitelky festivalu potřebuje muže s určitým, tedy vyšším společenským postavením. Když se dostal Hitler v roce 1933 k moci, už jí takovou nabídku neučinil. Později ale vyšlo najevo, že v závěti svěřil Siegfried - jako by tušil - své ženě vedení festivalu jen do doby zletilosti dětí nebo do jejího případného sňatku. To ale nejspíš Hitlerovi neřekla.

64ff15bce6953obrazek.png
Foto: Adolf Hitler s Winifred Wagnerovou a jejími syny Wielandem (vpravo) a Wolfgangem (vlevo) v Bayreuthu v červenci 1938 Datum: Červenec 1938 Zdroj: Nepřidělená fotografie z července 1938 / Profimedia

Přestože do Bayreuthu Adolf Hitler pravidelně jezdil i nadále, důvěrný vztah mezi ním a Winifred postupně z jeho strany ochladl. Nicméně Winifred byla s dalším vývojem Adolfovy kariéry jako kancléře navýsost spokojená a dobrých kontaktů čile využívala. Také pro festival, který byl na pokraji bankrotu, bylo přátelství s Vůdcem doslova požehnáním. Státní dotace a jeho pravidelné návštěvy postavily festival opět na nohy.

64ff17bb82f0cobrazek.png
Foto: Rodinná vila Wahnfried  +  Bayreuthské festivalové divadlo Richarda Wagnera /  Jiří Lády / Shutterstock

Když se po válce Winifred dozvěděla, že se Hitler oženil s Evou Braunovou, nevěřila tomu. Považovala to za novinářskou kachnu. Nacistické ideologii ale věřila i po pádu Třetí říše a na Hitlera vždy vzpomínala jako na dobrého přítele. Když pak byla po válce souzena, uvedla, že s Hitlerem nikdy neměla intimní styky. Kdo ví?  Bez trestu však neodešla. Byla odsouzena k 450 dnům zvláštních prací, ztrátě 60 % majetku, ale především musela odstoupit z vedení Bayreuthského festivalu ve prospěch svých synů Wielanda a Wolfganga. Od padesátých let pak ráda v rodinné vile Wahnfried hostila vdovy po bývalých nacistických prominentech. Zemřela v roce 1980 v nedožitých 83 letech…

Zdroj info: Schaake Erich, Bäurle Roland: Hitlerovy ženy, 2001, Otazníky historie 2014          

V seriálu o zajímavých ženách jste si u nás mohli také přečíst:

Reklama