Očkování patří k největším objevům imunologie a medicíny vůbec. Bez něj bychom se i dnes museli obávat mnoha nemocí, a to i tam, kde je lékařská péče na nejvyšší úrovni a dobře dostupná pro všechny. V posledních letech došlo k radikálnímu poklesu nemocí, proti nimž se očkuje. Možná i proto si dnešní rodiče jejich riziko již neuvědomují. Na toto téma jsem si povídali s MUDr. Zuzanou Vančíkovou, CSc.

Očkování je jednou z nejúčinnějších forem boje proti infekčním onemocněním. Na antibiotika a další léky užívané v boji proti infekcím nelze spoléhat vždy, nemusí totiž na odolné mikroby působit. Preventivní ochrana organismu pomocí vakcíny je tedy nezanedbatelnou součástí péče o zdraví.

Jak očkování působí na imunitu člověka? Někteří lidé tvrdí, že je tělo po očkování ještě více náchylné na nemoci.
Očkování vyvolává imunitu cílenou proti složkám očkovací látky, které jsou odvozeny z bakterií nebo virů, proti kterým chceme očkovaného chránit. Ostatní imunita zůstává nedotčena a k jejímu oslabení nedochází. Celkově je tedy imunita očkováním posílena, nikoliv oslabena.

dítě

Maminky, které nechtějí své děti očkovat, často spoléhají na kolektivní ochranu proočkovaných dětí. Nezmění se to ale do budoucna se současným trendem neočkovat?
Kolektivní imunita je velmi důležitá pro zastavení výskytu a šíření nemocí právě díky vysoké proočkovanosti. Kolektivní imunita chrání i ty, kteří se kvůli zdravotním komplikacím nebo věku očkovat nemohou. Pokud by se do budoucna proočkovanost snížila, výskyt nemocí, kterým se dá jednoduše předejít vakcinací, by se mohl opět zvýšit a postihnout právě neočkované.

Jaká byste doporučila nepovinná očkování a proč?
Doporučuji očkování proti pneumokokům, meningokokům, žloutence. Očkování proti klíšťové encefalitidě je zejména vhodné v oblastech s vysokou promořeností klíšťat, což Česká republika je. Očkování proti lidskému papilomaviru je, spolu s pravidelnými preventivními gynekologickými prohlídkami, prevencí karcinomu děložního čípku. Očkování proti rotavirům je rovněž vhodné, a to zejména u dětí, které mají starší sourozence nebo které trpí chronickým onemocněním, pro které budou častěji navštěvovat zdravotnická zařízení. Všechna výše uvedená onemocnění mohou způsobovat vážné zdravotní komplikace. Nepovinná očkování proti nim jsou plně či částečně hrazena ze zdravotního pojištění nebo preventivních programů.

Na internetu proběhla diskuze o nebezpečí kombinace očkování hexavakcínou a vakcínou proti pneumokokovým infekcím u malých dětí. Jak by se tedy tyto vakcíny měly očkovat?
Obě vakcíny je vhodné očkovat co nejdříve a s jejich aplikací neváhat. Čím je dítě mladší, tím více je těmito nemocemi ohroženo. Obě vakcíny lze podat současně. Pokud však po předchozím podání obou vakcín současně mělo dítě vysoké tepoty, je vhodné je příště podat odděleně s odstupem cca 14 dní. U dítěte, které současné podání sneslo dobře, není důvod k oddělenému podávání.

Mnoho žen si myslí, že očkování mohou plně nahradit homeopatika. Je tomu tak?
Neexistuje žádný důkaz pro to, že by homeopatika moha nahradit jakékoliv očkování.

Má cenu se proti nějakým nemocem očkovat i v dospělosti?
Mnoho onemocnění postihuje nejen děti a mladistvé, ale i seniory a obecně lidi s oslabenou imunitou. Očkování v dospělosti má nezpochybnitelný význam pro vytvoření a udržení imunity i v pokročilém věku. Velmi se vyplácí například očkování chřipkovou vakcínou, očkování proti pneumokokům, proti žloutence a dalším nemocem.

Jak je na tom očkování do ciziny? Nechávají se lidé očkovat, nebo vyjíždějí do zahraničí i přes riziko nákazy?
Očkování do ciziny by v případě exotických destinací mělo být pro cestovatele samozřejmostí. Do některých zemí je dokonce očkování proti určitým nemocem nutné pro vstup do země. Konkrétní informace lze zjistit v očkovacích centrech nebo ambulancích pro infekční nemoci.

knihaPokud si lidé nejsou jistí očkováním, kde by o něm měli hledat relevantní informace? Přeci jen se v poslední době rozběhly především internetové poradny bez profesionálních poradců…
Na očkování by se lidé měli především ptát svého praktického lékaře nebo specialistů, u kterých jsou léčeni. Z internetových stránek doporučuji využívat zdroje informací, které jsou sepsané odborníkem, který má ve vakcinaci dlouholetou praxi. To však není vždy snadné poznat. Proto je opravdu nejvhodnější vše konzultovat přímo se svým lékařem.

O očkování vyšla i obsáhlá brožura, na které jste se podílela. Kde e-knihu hledat a co vše v ní najdeme?
Brožurka je koncipována tak, aby rodičům a dalším zájemcům o očkování stručně a přehledně odpověděla na otázky spjaté s očkováním. V dnešní době je k dispozici nepřeberné množství zdrojů informací, které nejsou rodičům vždy srozumitelné, často také poskytují nepravdivé informace.

E-kniha je členěna na kapitoly, které vysvětlují např. působení jednotlivých vakcín, informují o před i poočkovací péči a k nalezení je zde i praktický očkovací kalendář. Brožurka je zdarma ke stažení na stránkách www.o-ockovani.cz.

 

http://data.emimino.cz/emimino/images/counsel/40.jpgMUDr. Zuzana Vančíková, CSc. aktuálně působí jako odborná asistentka a lékařka na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2012–2014 pracovala jako primářka dětského oddělení nemocnice v Hořovicích. Předtím působila na Pediatrické klinice IPVZ a 1. LF UK v Krči a Pediatrické klinice 2. LF UK v Motole. Její specializací je obor dětská pneumologie, alergologie a klinická imunologie.

Reklama