V Česku klesá počet sňatků, informuje dnes Český statistický úřad. Po oživení v roce 2007 se sňatečnost vrátila na nízkou úroveň předchozích několika let a stále se snižuje. Pokles počtu uzavřených manželství si ČSÚ vysvětluje pokračujícím odkládáním svateb do pozdějšího věku.

Není bez zajímavosti, že velké procento uzavřených manželství tvoří páry, v nichž je alespoň jeden snoubenec cizí státní příslušník. Že by účelové sňatky?

O něco optimističtější je naopak rozvodová statistika. Během prvních šesti měsíců bylo rozvedeno o 900 méně manželství než ve stejném období loni. Pětinu rozvodů tvořily rozvody manželství, která netrvala ani pět let, čtvrtinu naopak rozvody po více než 20 letech. Více než polovina rozvedených manželství má nezletilé děti. O úplnou rodinu tak přišlo v 1. pololetí letošního roku 12,9 tisíce dětí.

Po sedmi letech se také zastavil růst počtu narozených dětí v České republice. Potvrdil se trend z počátku roku. Počet živě narozených dětí za první pololetí roku 2009 byl o 1600 nižší než loni.

Zvyšuje se však počet dětí narozených mimo manželství. Podíl dětí narozených nevdaným ženám oproti 1. pololetí 2008 je letos vyšší o 2,3 procenta.

Co tomu říkáte? Proč páry neuzavírají manželství a roste počet svobodných matek?