Výživa v nemoci je velmi důležité téma. Proto jsme pro vás připravili zajímavý rozhovor. Pokud máte ve svém blízkém okolí někoho nemocného, může být pro vás tento rozhovor inspirací, obsahuje důležité informace. Na naše otázky odpovídala MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA , zástupkyně primáře oddělení radiační onkologie v Nemocnici Na Bulovce. Za její odpovědi jí děkujeme.

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBAZajímají se nemocní s rakovinou či jinou těžkou nemocí o skladbu jídelníčku?
Stále ještě ne všichni. Část pacientů je již poměrně dobře informována. Někteří pacienti se ptají, co pro sebe mohou udělat sami, čím mohou své léčbě napomoci. A péče o výživu je přesně to, co by pro sebe udělat měli a v čem jim mohou pomoci jejich blízcí. Bohužel, část pacientů není informována a ani se neptá. Tyto pacienty je potřeba informovat v ordinaci. Z těchto důvodů je také důležité o potřebě výživy v době nemoci hovořit.

Řeší s vámi nemocní pacienti, co mají v době nemoci jíst? Nebo jejich blízcí?
Ano, řeší. Dobré je, že v České republice existuje síť nutričních ambulancí, kam je možné se v době nemoci obrátit. U nás, v Nemocnici Na Bulovce, je pro pacienty nemocnice k dispozici nutriční ambulance na interně a pro onkologické pacienty přímo na onkologii. S pacienty pracuje nejen lékař, ale také erudovaný nutriční terapeut, který funguje nejen pro hospitalizované pacienty, ale má své ordinační hodiny i pro pacienty ambulantní.

Může správná výživa nemocného napomoci léčbě rakoviny?
Zcela jistě může, proto je diskuze o ní tak důležitá. Výživa zlepšuje nejen kvalitu života nemocného, ale pomáhá dobře zvládnout náročnou onkologickou léčbu, a to jak chirurgickou, tak léčbu zářením, chemoterapií i biologickou léčbu, pomáhá dodržet předepsané dávky a intervaly léčby, snižuje počet akutních hospitalizací i počet přidružených infekcí. Naopak podvýživa vše uvedené zhoršuje a tím také zhoršuje prognózu onemocnění.

Jaký je hlavní význam vhodně složené stravy pro nemocného?
Význam dobré výživy tkví především v tom, že je zachován sval jako největší zásobárna bílkovin v těle. Bílkoviny jsou základními stavebními kameny v organismu. Proto je tak důležitý příjem nejen dostatečného množství energie, ale také příjem dostatečného množství bílkovin – kromě ostatních živin – a ten je u onkologického nemocného téměř dvojnásobný ve srovnání se zdravým jedincem, to znamená, že by měl být kolem 1,5–2,0 g na kg hmotnost pacienta na den. Ovšem bez pohybu sval zachovat nelze, proto je přiměřený pohyb nesmírně důležitou součástí výživy. 

Setkáváte se někdy i s mýty, které jsou spjaté s jídelníčkem pro nemocného?
Mýtů kolem jídelníčku onkologicky nemocných koluje mezi pacienty velmi mnoho. Mnoho jich lze nalézt také na internetu. Od alkalizace organismu, přes zákazy používání cukrů, masa apod. Nejnebezpečnějším mýtem je však ten, že nádor lze vyhladovět. Není to pravda a tyto pokusy onkologických pacientů zbavit se nádoru cestou jeho vyhladovění končívají tragicky.

Co když nemocný trpí nechutenstvím a o stravu, natož o její složení nemá zájem?
Samozřejmě, že výživu se snažíme upravit pacientovi „na míru“,  jde o léčbu velmi individuální, přestože existuje mnoho obecných doporučení. Pacienty, kteří trpí nechutenstvím, nenutíme do „zdravé“ stravy, naopak jim radíme, aby jedli, na co mají chuť a kdy mají chuť. Je lepší, když si jídlo rozloží do malých porcí vícekrát (5–6x) za den, ale ani to není nezbytně nutné. Upřednostňujeme, když jedí něco, než když přestanou jíst úplně. Existují také medikamenty, kterými lze chuť k jídlu zlepšit. A samozřejmě v případě potřeby je možné použít tzv. umělou výživu, kterou můžeme podat ústy (sipping = pitíčka), do sondy nebo do žíly.

Proč nemocný nemá zájem a chuť jíst? Co je nejčastější příčinou?
Příčin nechutenství a sníženého příjmu stravy u onkologických pacientů je mnoho. Uvedu některé z nich. Nádorové buňky vytvářejí látky, které chuť k jídlu snižují. Nádor může způsobit útlak v trávicím traktu. Chuť k jídlu snižuje také onkologická léčba, která může způsobit i nežádoucí účinky bránící příjmu potravy (operační výkony, záněty sliznic dutiny ústní, záněty jícnu a žaludku, pocity na zvracení a zvracení) nebo vstřebávání živin (záněty v tenkém či tlustém střevě, průjmy). Nechutenství způsobují i deprese, úzkosti, stres a bolesti, kterými onkologičtí pacienti trpí.

Mluvíte s blízkými nemocného o významu jídelníčku?
Ano. Říkáme jim, co pro svého blízkého, který onemocněl, mohou v danou chvíli stran výživy udělat. Zázemí je pro pacienta velmi důležité.

Pokud nemocný nechce jít nebo je v příjmu potravin nějak omezený, může mu pomoci nějaký doplněk stravy či nápoj, který dodá tělu nemocného potřebné živiny?
Pokud je pacient schopen přijímat potravu ústy je samozřejmě velmi výhodný sipping (z anglického to sip - srkat). Jedná se o pitíčka, která si pacient či jeho blízcí mohou koupit volně v lékárně, ale mohou být pacientovi, který je potřebuje, předepsána lékařem. Onkolog jako jediný specialista, kromě nutricionistů, může sipping předepsat na recept, byť na omezenou dobu, jako akutní pomoc, než se pacient dostane do nutriční ambulance. K dispozici jsou nejen nejrůznější příchutě, ale i sipping obohacený bílkovinami, omega-3 mastnými kyselinami či vlákninou. Existují přípravky speciální, např. pro diabetiky.

Jakou s těmito produkty máte zkušenost? Jsou podle vás vhodné?
Zcela bez pochyby jsou tyto přípravky vhodné. Existují vědecky podložené důkazy, že sipping zvyšuje příjem energie, bílkovin, zlepšuje výživový, a tím i výkonnostní stav pacienta. Důležité je, aby byl pacient dobře poučen, jak má sipping užívat.

Dá se říci, že rodina a blízcí nemocného mohou pomoci právě tím, že nemocnému zajistí v době nemoci kvalitní stravu či přísun důležitých živin formou speciálních produktů, které se dají koupit v lékárně a jsou k tomu určené?
Ano, rodina i blízcí mohou pomoci právě zajištěním dobré výživy. Důležité je, aby si pacient i rodina obstarali informace, které jsou z bezpečných zdrojů. Nesprávné či špatně použité informace mohou pacientovi ublížit. Nejjistější bývají informace získané přímo v ordinaci lékaře a nejlépe specialisty na výživu - nutricionisty. V lékárně mohou pacienti koupit množství nejrůznějších preparátů slibujících téměř vše, od zlepšení tolerance léčby, přes zlepšení výživy, až po úplné uzdravení. Většina těchto preparátů nemá prokázaný účinek (stejně tak jako nemá prokázanou neúčinnost), neznáme často mechanismy jejich působení, ale mohou mít lékové interakce s onkologickými preparáty, či jinými medikamenty, které pacient užívá, a tím mohou být nebezpečné. Určitě však nikdo neudělá chybu, když si koupí  vhodný sipping.

Náš tip: Mohly by vás zajímat tyto stránky, které věnují výživě v nemoci: www.vyzivavnemoci.cz/vyziva-u-nadorovych-onemocneni.

Reklama