Velmi často se setkáváme ve svém okolí s termínem zdravá výživa. Každý má pocit, že pokud se nebude držet těchto zdravě vypadajících návyků, nebude zdravý a vitální. Neuvědomujeme si ovšem, jaké riziko nesprávně pochopená „zdravá výživa“ může znamenat.
Rozhodně není správné jíst pouze ovoce a zeleninu, rozhodně není správné z našeho jídelníčku vyloučit naprosto a definitivně cukr, stejně tak není správné bez výjimek vynechat maso, mléko, sýry. Naše tělo bylo uzpůsobeno a zrozeno k „všežravému“ způsobu života. Měli bychom jíst vše, co tělo potřebuje, aby dostalo ve správném složení všechny živiny, které musí ke svému zachování mít. Jedině tehdy bude moci správně fungovat, správně spát, chodit, pohybovat se, milovat se, prožívat všechny strasti i slasti, které s sebou život přináší.

Dívky a mladé ženy, které onemocní mentální anorexií nebo bulimií mnohdy nesprávně pochopí právě termín zdravá výživa. V domnělé snaze po zdravém stravování a touze být zdravá se ženou do vlastního neštěstí. Není to jediný důvod, proč onemocněly, ale je to jeden z hlavních faktorů, který vznik tohoto nebezpečného onemocnění dnešní doby provází.
Strava by měla být pestrá a smíšená
, to znamená, že by měla obsahovat různé (pestré, smíšené) druhy potravin. Není vhodné nějakou potravinu ze stravy zcela vyloučit, pokud k tomu není závažný zdravotní důvod. Každá jednostranná strava organismus poškozuje. Následky se nemusí projevit hned, mohou se střádat měsíce nebo dokonce i roky, kdy si s nimi pak nevíme rady.
Strava člověka se skládá ze základních živin, ke kterým patří a musí patřit:
Sacharidy
Tuky
Bílkoviny
a dále pak vitamíny, minerální látky a vláknina

Množství pro tělo potřebných jednotlivých živin záleží na věku a hmotnosti jedince.

Doporučení pro dospělého člověka jsou následující:
Sacharidy - 50-55 % celkového energetického příjmu (cca 4g/ kg tělesné hmotnosti/den) Tuky - 25-30 % celkového energetického příjmu (cca 1g/kg/den)
Bílkoviny - 12 – 15 % (cca 0,8 g/kg/den)
Vláknina - 30g na den
Kromě správného složení potravy má velký vliv na zdraví a hmotnost člověka rovněž pravidelnost v jídle. Člověk by měl jíst 5x denně s odstupy zhruba 3 hodiny, tzn. snídani, dopolední svačinu, oběd, odpolední svačinu a večeři.
Stejně tak důležitý je příjem tekutin - dospělý člověk by měl vypít 2 - 2,5 litru tekutin denně.

Výše uvedené zvyklosti by nemocní poruchou příjmu potravy za pomoci odborníka psychologa nebo psychoterapeuta a nutričního poradce měli znovu-pochopit. Musí se znovu naučit jíst. Tak jako se to již jednou v dětství naučili, musí nyní znovu.
Rozhodně není správné myslet si, že z poruchy příjmu potravy se vyléčí člověk pouze tím, že bude pětkrát denně jíst a my kolem něj budeme očekávat, že hned zítra se takto začne chovat a bude zdravý. Organismus, který po několik mnoho dní, měsíců nebo dokonce let dostával denně k jídlu pouze jablko, jogurt nebo ovesné vločky, organismus, který byl po dlouhou dobu přinucen každé jídlo vyzvracet, nelze tak jednoduše převrátit. Proto je nezbytná spolupráce jak psychoterapeuta, tak nutričního poradce.

Trpíte-li přímo vy sami nebo někdo z vašeho blízkého okolí poruchou příjmu potravy, začněte se nejprve zamýšlet nad tím, jaké důvody vás dovedly k tomuto onemocnění. Vyhledejte odborníka, nedovolte, aby vás choroba pohltila a udusila ve svých spárech. Ona to umí, věřte mi. Mnoho dívek na diagnózu mentální anorexie nebo mentální bulimie umírá, a to je velmi smutné.

Řešte paralelně několik bodů:
1. problémy související se stravováním
(pole působnosti nutričního poradce) otázky typu: ….. jak se nebát jíst, jak se naučit pětkrát denně se stravovat, jak si nerozdělovat potraviny na povolené a zakázané, jak znovu pociťovat radost z jídla, jak nemít v jídle nepřítele, jak správně odhadnout velikost normální, přiměřené porce apod.
2. problémy související s aktuálním zdravotním stavem (pole působnosti klasického lékaře nebo lékaře- internisty) v naprostém pořádku by měly být všechny hodnoty, související se správným fungováním organismu – jaterní testy, krevní tlak, hodnota krevního cukru, cholesterolu, tělesného tuku apod.
3. problémy související s psychickým stavem (pole působnosti psychologa, psychoterapeuta, psychiatra) otázky typu: … jak přijmout své tělo, jak se naučit komunikovat s okolím bez pocitů viny, jak říkat ne bez problémů, jak se chovat asertivně, jak se mít rád, jak žít pozitivním stylem života apod.

Motto závěrem
Člověk může být sám a přitom nemusí být osamělý. Na druhé straně můžeš žít v rodině, stýkat se s tisíci lidmi a přesto se budeš cítit hrozně sám.
Dale Carnegie

předsedkyně OS Anabell – pro nemocné anorexií a bulimií
http://www.anabell.cz  

 
Reklama