Přáním všech rodičů je, aby dítě v noci spalo. Pak mohou spát také a mají možnost si odpočinout po celodenní lopotě.

 

Některé děti však večer nerady usínají a v noci se několikrát probudí a křičí; zkrátka, musí se k nim vstávat. Ještě nepříjemnější je, jestliže si některé dítě uchová sklon k nočnímu probouzení a bdění až do druhého, ba i třetího roku života. Budí se brzy po půlnoci, cítí se zcela vyspalé a chce si s někým hrát. Některé děti začnou náhle ze spaní hovořit a budí své rodiče, kteří pak bývají po přerušovaném spánku nedostatečně odpočinutí a osvěžení.

 

Patří-li vaše děťátko k nočním nespavcům, zamyslete se nad jeho životosprávou. Možná že tam najdete chybu, jež je příčinou noční nespavosti.

 

Aby vaše děťátko dobře usínalo a aby vydrželo celou noc spát, je třeba dodržovat tyto zásady:

  • Ukládejte děťátko ke spaní vždy ve stejnou dobu.
  • Ve dne a hlavně večer před spaním buďte při styku s děťátkem klidná. Nepropadejte hněvu. Nekřičte na ně. Hovořte s ním uváženě, laskavě, klidně. Brzy se přesvědčíte, že tímto způsobem docílíte daleko více, než kdybyste jednala rozčileně. Křiklavé scény dovedou dítěti rozbourat spánek; zdá se mu o nich, probouzejí ho.
  • Nikdy dítě nestrašte! Někdy se ulekne i proto, že jste udělala rychlý pohyb. Může se vyděsit i neobvyklým zvukem. V noci se dítěti o takových situacích zdá a ruší mu spánek.

Až bude dítě větší, smí se večer účastnit jenom tiché, klidné hry. Zcela nevhodné jsou vzrušující hry, při nichž se křičí a divoce pobíhá. Rozrušená dětská nervová soustava někdy v noci reaguje na vzrušující hru neklidnými sny a probuzením.

 

Nikdy dítě nebijte. Klidnými slovy zmůžete víc než zlostným křikem, nebo dokonce bitím. Po bití se u dítěte snadno mohou dostavit úzkostné stavy.

 

Až uvedete životosprávu děťátka do správných mezí, nečekejte, že se výsledek dostaví okamžitě. Každá výchova vyžaduje určitou, mnohdy vysokou dávku trpělivosti. I při počátečním neúspěchu se nevzdávejte naděje a vytrvejte.

 

Více naleznete na www.porodnice.com

Reklama