České ženy prý nejsou vůbec sebevědomé. Zjistila to v tomto roce výzkumná agentura Data Collect, která provedla na zakázku Slovak – Czech Women’s Fund šetření o sebevědomí žen. Ženy se podle tohoto výzkumu označují jako „spíše sebevědomé“ (60 %). Za sebevědomé se považuje jen 21 % mladých žen, oproti 36 % sebevědomých mladých mužů.

Sebevědomá z města nebo nesebevědomá z vesnice?
Pozitivní vliv na sebevědomí žen mívá partner (77 %), negativní naopak spolužáci ze školy. Mužům zase prospívá pracovní kolektiv a na jejich nízkém sebevědomí se nejvíce podepisují rodiče. Nejsebevědomější jsou vysokoškolačky a duševně pracující ženy z velkoměst, většinou extravertky, které samy sebe označují za racionální typy. Nesebevědomé jsou naopak ženy se středoškolským vzděláním z menších měst, především obyvatelky Středočeského a Moravskoslezského kraje. Naprosto mezi nimi převažují emocionálně laděné introvertky.

Jsme diskriminovány!
 Až 30 % mladých žen se cítí diskriminováno, zatímco muži tento pocit zažívají jen ve 4 %. Čtvrtině žen dávají jejich mužští kamarádi najevo svou dominantní roli. Naopak ve vztahu k lesbičkám jsou muži až 7 x tolerantnější než ženy. 

Slovak – Czech Women’s Fund usiluje o to, aby si ženy a dívky v živote samy vybraly svou roli. Chce je přesvědčit, že na jejich názorech, hodnotách a snech opravdu záleží, vytvořit pro ně příležitosti, aby mohly své schopnosti, dovednosti a sílu využít a zprostředkovat jim dostatek informací, aby mohly vědomě rozhodovat o svém živote. Proto podporuje řadu projektů v Čechách i na Slovensku – v letošním roce celkovou částkou 800 tisíc korun.

To se nehodí...
Za hlavní bariéru v seberealizaci považuje téměř pětina žen pocit, že se to „nehodí“. V rozletu je také často sráží okolí, ale i někteří partneři a rodiče. Přestože většina žen měla matku, která zajišťovala chod domácnosti a trávila s dětmi více času než otec, vnímají otce jako dominantnějšího.

Výsledkem nízkého sebevědomí žen je podle Slovak – Czech Women’s Fund také to, že v Poslanecké sněmovně je v ČR jen 15,5 % žen, jen 1,5 % mužů využívá rodičovské dovolené a české ženy ve 21. století se cítí provinile, chtějí-li budovat kariéru (20 %).

Více na: www.zenskyfond.cz

Zdroj: materiály Slovak – Czech Women’s Fund

Připadáte si sebevědomá, nebo „spíše sebevědomá“? Nebo vám sebevědomí schází? Měla jste někdy problémy se sebeprosazováním? Kdo nebo co vašemu sebevědomí prospělo a co naopak uškodilo? Chovají se k vám vaši mužští kamarádi „dominantně“? Cítíte se provinile, když myslíte na svou kariéru?

 

 

 

Reklama