Každý máme nějaké barvy, které našim očím lahodí. Předpokládá se, že u žen to bývají odstíny červené, zejména růžová, muži inklinují spíše k modré. Proč? Původ toho je podle britských zoologů třeba hledat v dobách dávných a v někdejším dělení rolí mužů a žen v tlupách.

 

Ženy mívaly v kmenech zásadní roli. Staraly se o hladové krky své, dětí i mužů. Například musely vybírat vhodné ovoce. A tam je prý původ toho, proč v jejich výběru vítězí obvykle odstín červené. Čerstvější plody bývají načervenalé.

 

To však ještě není všechno. Barva měla hrát také významnou roli při intuitivním výběru samce. Červené tváře svědčily o dobrém zdraví, tedy i pravděpodobném zdravém potomkovi.

 

Odpověď, proč je modrá oblíbená u mužů, je nasnadě. Byli lovci, k tomu potřebovali vhodné podmínky. A ty byly během hezkého počasí, kdy je modrá barva oblohy. A jídlo je nutné zapít, k tomu bylo třeba do tábora nanosit dostatek vody. Samozřejmě modré.

 

A za to, že spolu s opicemi vůbec dokážeme barvy rozlišit, můžeme gratulovat našim společným předkům. Jiní savci vidí černobíle. Proč? Měl by to být dopad soutěže dinosaurů se savci. Savci však byli slabší skupinou, a aby se dokázali dinosaurům vyhnout, žili spíše v noci, kdy nebylo třeba rozlišování barev. Pouze předci lidí a opic žijící na stromech byli nuceni vnímat i barvy, a to kvůli rozlišení zralého a zkaženého ovoce.

 

Jakou máte ráda barvu? Shoduje se váš názor s pojetím zoologů?

Reklama