Předpokládá se, že celkový počet lidí žijících s diabetem vzroste do roku 2030 na 643 milionů a do roku 2045 na 783 milionů.[1] Data[2] Světové zdravotnické organizace (WHO) ukazují, že mnoho diabetiků si navíc neměří hladinu glukózy tak často, jak to doporučuje jejich lékař. A Česká republika není výjimkou. Tento závěr je podpořen i průzkumem[3] společnosti Abbott mezi českými diabetiky 2. typu, dle kterého si 50 % respondentů neměří hladinu glukózy pravidelně, a dalších 25 % si ji neměří vůbec. Mít přehled o hladině glukózy je přitom při léčbě cukrovky zcela zásadní.

d1.jpg

Jak zvládnout lépe život s cukrovkou? Vhodná strava, pohyb a hodnoty
Odborníci sdružení do České diabetologické společnosti udávají normální hodnotu glykémie do 5,6 mmol/l nalačno. Všechny hodnoty nad tento údaj lze považovat za zvýšení glykémie. Extrémní výkyvy nahoru i dolů v podobě hyperglykémie nebo hypoglykémie poté škodí diabetikům i zdravým lidem. Kromě dodržování léčebného plánu stanoveného lékařem je tedy nedílnou součástí života s cukrovkou také pravidelné měření hladiny glukózy. To doporučuje4 i Česká diabetologická společnost.

Pravidelné měření glykémie snižuje riziko hypoglykémie, která je doprovázena nepříjemnými příznaky a v nejtěžších případech může vést až ke ztrátě vědomí a úmrtí pacienta. Sledováním hodnot glykémie se také získávají informace o hladinách glukózy v krvi – a jak se během dne mění. Při kontrole u lékaře pak výsledky pravidelného měření glykémie slouží jako základ k individualizaci léčby dle potřeb pacienta.

Jak se Češi (ne)měří
Realizovaný průzkum „Já a cukrovka“3, kterého se zúčastnilo celkem 219 českých diabetiků 2. typu, poodhalil zajímavé statistiky týkající se přístupu diabetiků ke svému onemocnění. Zjistilo se například, že téměř polovina diabetiků 2. typu nebyla poučena o tom, jak často by si měli měřit hladinu glukózy a skoro třetina respondentů na pravidelné měření zapomíná. Téměř 3/4 respondentů (72,1 %) používá k měření hladiny glukózy glukometr, pro který je třeba provést vpich do prstu. A 20 % z nich uvádí bolest při vpichu do prstu jako důvod, proč si hladinu glukózy neměří.

Další zajímavá data odhalil průzkum5, provedený společností Abbott ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos Healthcare mezi diabetiky 1. typu v květnu 2022. Ten zjistil, že hladinu cukru si neměří pravidelně dokonce 1/3 respondentů s diabetem 1. typu. V rámci používaného způsobu měření mezi pacienty také převládá měření pomocí glukometru a testovacích proužků.

Senzorové technologie umožní měření i bez píchání do prstu
Technologie, jakou je například systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre (Senzor) od společnosti Abbott, pomáhají s pravidelným managementem diabetu. Ty tam jsou doby, kdy nejrozšířenější způsob měření cukru u diabetika vyžadoval píchnutí do prstu. Hladinu glukózy lze nyní měřit pomocí senzoru, který je umístěný na zadní straně horní části paže. Dokáže nejen rychle měřit, ale i ukládat získané hodnoty koncentrace glukózy. Navíc je uživatelsky šetrný, neboť odpadá každodenní nepříjemné píchání do prstu kvůli kapce krve.

d2.jpg

Systému FreeStyle Libre pro diabetiky nevadí voda, pot ani pohyb
Pro diabetiky je již několik let k dispozici systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre (Senzor) od společnosti Abbott. Zdravotnický prostředek o velikosti padesátikorunové mince umístěný na zadní straně paže pomáhá v reálném čase sledovat a zaznamenávat vliv běžných každodenních činností diabetika a jeho stravy na hladinu glukózy. Aktuální hodnoty lze zjistit jednoduše přiložením čtečky k místu, kde je zavedený senzor. Přístroj snímá hodnoty i přes oblečení a ukládá data z měření. Systém diabetikům poskytuje vizuální představu o hodnotách hladiny glukózy, jejich trendech a časovém průběhu. Momentálně lze objednat tento zdravotnický prostředek pouze s předepsaným poukazem od lékaře na Lékárna.cz. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelské příručky a informace o bezpečném používání.

Hrazené zdravotní pojišťovnou
Pacienti s diabetem 1. typu mají glukózový senzor i čtečku FreeStyle Libre plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.6 V případě senzoru to je celkem 26 kusů senzorů za rok (dvanáct po sobě jdoucích měsíců), v případě čtečky jedna za čtyři roky. Možnost získat senzorový systém na předpis mohou pacienti konzultovat se svým diabetologem.

Povinná textace:
Systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre (Čtečka) a systém pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre (Senzor) jsou zdravotnickými prostředky. Čtečka systému pro okamžité monitorování glukózy FreeStyle Libre při použití se senzorem FreeStyle Libre je indikována pro měření hladin glukózy v tkáňovém moku u osob s diabetem mellitem (ve věku od 4 let), včetně těhotných žen. Čtečka a senzor mají sloužit jako náhrada za měření glykémie při samostatné léčbě diabetu včetně dávkování inzulínu. Fyziologické rozdíly mezi tkáňovým mokem a kapilární krví mohou vést k rozdílům ve zjištěných hodnotách koncentrace glukózy. V době rychlé změny glykémie, např. po jídle, podání dávky inzulínu nebo po cvičení, mohou být pozorovány rozdíly v hodnotách koncentrace glukózy v tkáňovém moku a v kapilární krvi. Čtěte pečlivě uživatelské příručky a informace o bezpečném používání. Číslo notifikované osoby: 2797.
ADC-61571 v1.0 08/22

[1] Zdroj: https://diabetesatlas.org/
[2] Zdroj: Adherence to long-term therapies: evidence for action. WHO 2003. Dostupné na: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42682/1/9241545992.pdf
3 Zdroj: Průzkum Instant Research „Já a cukrovka“ realizovaný v květnu 2020. Celkem 219 respondentů s diabetem 2. typu, reprezentativní vzorek populace ve věku 21–65 let, celá ČR
4 Zdroj: Česká diabetologická společnost ČLS JEP. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu. Dostupné na: https://www.diab.cz/dokumenty/dm2_12.pdf
5 Zdroj: Průzkum Instant Research realizovaný v květnu 2022. Celkem 226 respondentů s diabetem 1. typu, reprezentativní vzorek populace ve věku 18+, celá ČR
6 Zdroj: https://www.freestylelibre.cz/

obrazek.png

Reklama