Mnoho lidí neřekne Zemi jinak než Gaia. Patříte k těm, jejichž filozofie se kloní k víře, že Země je živá bytost? Něco, co myslí, co je jistým druhem vyšší inteligence? Pak vám jistě povídání o Gaie bude příjemné. Na začátku nebylo nic...

GaiaZ chaosu, který byl všudypřítomný, povstal bůh tmy Erebos a tma sama, Bohyně Nyx. Zamilovali se a zplodili dvě děti. Věčné světlo jménem Aithér a den jménem Héméra.

Poté se sama ze sebe zrodila Gaia, tedy Země.

Po ní také Tartaros jako podsvětí a Bůh Erós, který přinesl zázrak jménem láska.  

Byla to vlastně zkouška, takový experiment s tímto pocitem, který se, jak se zdá, všeobecně ujal. Bude se plodit na základě lásky, bude existovat něco, co pohne samou Gaiou a co nemine ani samé bohy.

Gaia se zrodila již těhotná.

Brzy tak dala život bohu Úranovi jako bohu hvězdného nebe, a bohu Pontovi jako Bohu moře.

Boha Urana si následně Gaia vybrala jako otce pro své další potomky. 

Bylo jimi dvanáct titánů, kterým dala jména: Ókeanos, Koios, Kríos, Hyperíón, Íapetos a nakonec Kronos.

Po nich dala život titánkám Theie, Rheie, Mnémosyné, Foibé, Themis a Téthys.

Mateřskou lásku „vymyslela“ Gaia.

Gaia

Byla to právě Gaia, která první přivedla na svět sílu, kterou dnes známe pod termínem mateřská láska. 

Všechny své děti Gaia hluboce milovala. Úranos je ale nenáviděl.

Poté, co Uran svrhl do podsvětí své a Gainy děti Hekatoncheiry a zakázal jim vystupovat ven, požádala rozezlená Gaia Titány, aby Úranovi vzali vládu.

Ti se ale báli.

Jen její nejmladší syn Kronos se odhodlal. Urana zbavil mužství i vlády.

GaiaZ Úranovy krve pak Gaia stvořila Giganty.

Kronos později zplodil syna, který dostal jméno Zeus, a stal se vládcem bohů. A byl to právě Zeus, kdo později zbavil vlády Krona. Gaia, která chránila jedno ze svých děti, se proti němu pokusila zasáhnout s Giganty, které vybavila kouzelnou mocí, ale Zeus si vzal na pomoc pozemského syna Hérakla. 

Herakles Giganty přemohl a svrhl je do hlubokého Tartaru.

Gaia je dnes synonymem pro mateřskou lásku a oběť. Bila se za každé ze svých dětí.  Říká se, že právě její cit k potomkům dal světu jeden z nejsilnějších lidských pudů, jaký na zemi máme.

Tím je pud mateřský.

Oběť, kterou je matka, ať už lidská, nebo jakákoli ochotna podstoupit v touze ochránit mladé, jde až do sebeobětování.

Jen se podívejte, jak srdnatě se samice bijí za svá mláďata, jak jsou nebezpečné a nelítostné v té chvíli a jak namnoze položí vlastní život za jejich.

I pud sebezáchovy je až druhý za mateřským citem. Láska k dítěti je v prvopočátku i dnes, láskou Gaiy ke všemu, co zplodila.

Země je Gaia

Matka všech a všeho, která je ochotna hodně obětovat pro své děti, kterými jsme nejen my lidé, ale všechno živé, čemu pomohla postupně na svět. Vždycky bude milovat všechny své děti a bude k nim velkorysá. Bude se je snažit sytit a udržovat na živu za cenu vlastních obětí.

Gaia

A to je podle mnohých právě to, co se děje teď.

Ne všechny děti jsou vzorem dobrého chování. Přesto je Gaia miluje a velkoryse jim odpouští.

Trpí jejich výstelky a mnoho z toho, co někteří její potomci dělají, ji bolí. Přesto mlčí. Každá matka má ale určitou dávku trpělivosti, která čas od času přeteče. Svým zlobivým dětem pak udělí výchovný pohlavek.

Neposlechnou-li, nepoučí-li se a nepochopí-li, že jednají špatně, přijde už pořádný výprask.

Gaia nechce své děti zabít, jen nechce dovolit, aby některé její děti svým špatným chováním ubližovaly nejen jí, ale hlavně jejím jiným dětem.

Všechny má přece stejně ráda.

Příznivci Gaiy jsou přesvědčeni, že pokud ani opakovaný výprask část jejích potomků nevychová, zbaví se jich v zájmu zachování života těch ostatních.

Není mi to jako filozofie vzdálené. Takových výprasků už jsme od počátku dějin dostali a stále nejsme schopni pochopit.

...tak si tak říkám, díky za trpělivost, mami…


6. Najdi město podle souřadnic (to musí fungovat!!) 49°12′00″ s. š., 16°36′36″ v. d.


 

Reklama