Hlavní příčinou všech kardiovaskulárních onemocnění je ateroskleróza, tj. ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich postupnému zužování a následné nedokrevnosti (ischémii) různých orgánů. Ateroskleróza tepen se nejčastěji projeví jako ischemická choroba srdeční nebo cévní mozková příhoda. „Některé rizikové faktory aterosklerózy ovlivnit nemůžeme, například genetickou dispozici, věk a mužské pohlaví. Proto se v prevenci kardiovaskulárních chorob musíme zaměřit na faktory ovlivnitelné,“ říká kardiolog MUDr. Petr Janský, srdcePh.D. Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory aterosklerózy jsou kouření, vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus (cukrovka), vysoký krevní tlak (hypertenze), fyzická inaktivita a obezita.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Nejefektivnější je prevence vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Proto je nezbytné včas ovlivnit každý jednotlivý rizikový faktor. Například kouření zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění téměř dvojnásobně, ale po ukončení kouření se riziko postupně snižuje. Podobně pacient s hypertenzí má vysoké riziko vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Snížíme-li však účinnou léčbou krevní tlak do normálních hodnot, sníží se i riziko vzniku komplikací prakticky na úroveň rizika pacienta, který hypertenzi nemá. Podobně se snižuje riziko správnou léčbou pacientů s vysokým cholesterolem nebo diabetem. Problém je ale v tom, že onemocnění jako hypertenze, hypercholesterolémie (vysoký cholesterol v krvi) a diabetes nemusí mít žádné klinické projevy, takže o nich jejich nositel vůbec neví. Z tohoto pohledu jsou důležité preventivní prohlídky, které umožní včasnou diagnózu a léčbu těchto rizikových faktorů,“ vysvětluje MUDr. Janský, Ph.D.

K možnostem prevence kardiovaskulárních onemocnění se praktický lékař doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. vyjadřuje následovně: „Existují tři druhy prevence. Primární prevence u zdravých lidí, aby nedošlo ke vzniku nemoci; sekundární prevence je časné objevení nemoci v presymptomatickém stadiu, v době, kdy jde zpravidla o reversibilní stav (formou depistáží a preventivních prohlídek) a prevence terciární, návratná péče po onemocnění (někdy se uvádí včetně léčení).“

Alarmující statistiky

Rozvoj prevence kardiovaskulárních onemocnění je velmi důležitý. „Z registrovaných pacientů u všeobecných praktických lékařů (VPL) je sledováno u nich nebo specialistů pro vysoký tlak krve 1,707 milionu pacientů, pro ischemickou chorobu srdeční 773 tisíc, z toho pro infarkt myokardu 83,5 tisíce, a z důvodu cévních nemocí mozku 255,6 tisíc pacientů, pro obezitu 938,8 tisíc pacientů a pro cukrovku 783 tisíc pacientů,“ objasňuje alarmující stav v ČR praktický lékař doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění není složitá

1) Srdeční infarkt a mozková mrtvice jsou kardiovaskulární onemocnění, na která lidé celosvětově nejvíce umírají. Přitom je možné zabránit vzniku těchto onemocnění prostřednictvím preventivních opatření.

2) Více než 80 % úmrtí způsobených kardiovaskulárními chorobami připadá na země s nižšími a středními příjmy. Kardiovaskulární onemocnění postihují srovnatelně často ženy i muže.
U žen se riziko kardiovaskulárních onemocnění zvyšuje po menopauze.

3) Kouření, špatná životospráva a chybějící nebo nedostatečný pohyb zvyšují riziko vzniku srdečního infarktu a mrtvice. Tím, že s kouřením skončíte, výrazně snížíte riziko jak srdečního infarktu, tak
i mozkové mrtvice.

4) Pokud se budete každý den v týdnu věnovat alespoň 30 minut cvičení, rovněž snížíte riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

5) Další prevenci před kardiovaskulárními onemocněními představuje zařazení alespoň pěti porcí ovoce a zeleniny denně. Doporučuje se rovněž omezit solení, a to na méně než 1 čajovou lžičku soli denně.

6) Vysoký krevní tlak se neprojevuje žádnými příznaky. Právě v tom tkví jeho nebezpečnost, protože může způsobit náhlou mrtvici či srdeční infarkt. Pravidelná kontrola krevního tlaku je dalším krokem k prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

7) Dalším onemocněním, které zvyšuje riziko srdečního infarktu a mrtvice, je diabetes. V případě, že jste diabetik, je důležité si nechávat pravidelně měřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi.

8) Riziko mrtvice a srdečního infarktu zvyšuje také nadváha. Pro udržení ideální tělesné hmotnosti je důležitá pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava.

9) Kardiovaskulární choroby jako je srdeční infarkt a mozková mrtvice dokážou udeřit velmi rychle a náhle. Pokud se pacientovi nedostane rychlé zdravotnické pomoci, nemusí přežít.

Jste v rizikové skupině, bojíte se infarktru nebo mrtvice? Je vaše srdce ohroženo aterosklerózou? Napomoci k dlouhodobé a šetrné prevenci kardiovaskulárních příhod vám může Aspirin Protect Aspirin Protect, dříve lék, který byl vydáván pouze na lékařský předpis, je nyní možné koupit volně i bez lékařského předpisu. Aspirin Protect se užívá pouze po předchozí konzultaci s lékařem a na jeho doporučení k dlouhodobé a šetrné prevenci kardiovaskulárních příhod.