Termín hypoglykemie označuje sníženou hladinu cukru v krvi (pod 4 mmol/l), která může končit až bezvědomím. Může se objevovat při léčbě diabetu tabletkami (perorálními antidiabetiky – PAD) nebo inzulinem.

Proč je hypoglykemie tak nebezpečná?

V organismu platí pravidlo, že inzulin „uklízí“ cukr z krve do buněk. U lidí, kteří nemají cukrovku, funguje automatická kontrola. Jestliže je v krvi málo volného cukru, nevyplaví se inzulin. Lidé s diabetem mají situaci složitější. Musí sami hlídat poměr sacharidů a inzulinu, který si píchají. Jestliže udělají nějakou chybu, ostatní orgány si chvíli poradí. Ale mozek, jako naše hlavní řídící centrum, potřebuje mít dostatek cukru v krvi neustále. Proto také, jakmile vycítí nedostatek cukru, začne nás varovat.

První signály

Objeví se první příznaky hypoglykemie: nadměrný, tzv. vlčí hlad. Ale pozor, lepší je ovládnout se, abychom najednou neměli sacharidů zbytečně mnoho. Doporučuje se, aby si diabetik změřil glykemii, a jestliže je menší než 3 mmol/l, snědl např. banán, rohlík nebo vypít skleničku Coca Coly (ne light!).
Jestliže z nějakého důvodu pacient neuposlechne první signál o blížící se hypoglykemii a nenají se, začnou se mu třást ruce, může začít mluvit zmateně nebo se nezvykle chovat. V tuto chvíli je nutné si co nejrychleji změřit glykemii, napít se něčeho sladkého – třeba džusu nebo sladkého čaje. Po chvilce je dobré sníst ještě rohlík nebo jiné sacharidy a znovu si změřit glykemii, zda už stoupla.

Středně těžkou hypoglykemii na sobě člověk ještě pozná, ale už ji nemusí sám zvládnout. Potřebuje pomoc okolí. Právě proto by měli kromě rodiny také kolegové a známí vědět, že člověk trpí cukrovkou a co v tuto chvíli dělat. Také nyní by se měla nejprve změřit glykemie glukometrem.

cukrovky

Těžká hypoglykemie

Při těžké hypoglykemii člověk upadá do bezvědomí a může mít křeče. Sám si nedokáže pomoci a potřebuje pomoc blízkých. Co by měli v takové chvíli udělat? Hned zavolat záchranku a píchnout glukagon. Jedná se o přípravek, který diabetikovi předepíše ošetřující lékař a který by měl v případě častých těžkých hypoglykemií nosit pořád u sebe.
Podle návodu popsaného v krabičce se jednoduše připraví injekce, kterou pak zachránce píchne postiženému třeba do stehna nebo do jiného svalu. Po několika minutách se vědomí vrátí. Hned poté, co se pacient probudí z hypoglykemie, by se měl napít sladkého nápoje, a když se mu udělá lépe, ještě se najíst.

Kdy nastává nebezpečí vzniku hypoglykemie?

Nebezpečí vzniku hypoglykemie provází pacienty s diabetem, kteří jsou léčeni některými antidiabetiky nebo injekcemi inzulinu. Velký vliv na vznik hypoglykemie má nedodržení stravovacího režimu, větší množství alkoholu nebo nepřiměřená fyzická aktivita. Naučit se rozeznat včas první signály hypoglykemie není obtížné. A když se diabetik v krátké chvíli nají, nebudou mu hypoglykemie zbytečně ztrpčovat život.

K nejčastějším příčinám hypoglykémie u diabetiků patří:

  • Vynechání nebo odložení jídel
  • Změna množství/kvality potravin – například při snaze zhubnout – bez úpravy dávky inzulínu
  • Konzumace alkoholu
  • Velká tělesná námaha (cvičení) bez úpravy příjmu sacharidů
  • Vynechání dávky inzulínu a příliš vysoká následná dávka

Zažili jste někdy u diabetika stav hypoglykemie? Věděli byste, jak mu pomoci?

Zdroj: lecbacukrovky.cz

Reklama