Nejkratší název města naší vlasti je pojmenován ne po popelu, jak by se mohlo zdát z německého modelu Asch, ale po rybě zvané lipan. Ašští jistě vědí, jak to bylo s historií názvu jejich města, a pro ostatní snad bude článek zajímavostí i vzpomínkou na jeho momentálně zašlou slávu...

aš

Jsme ve 13. století a místními vodami se prohánějí hejna zdravých „die Äsche“, lipanů. Kdo by si myslel, že název města je odvozen spíše od popela, tedy německy Asche, tak přestože se to nabízí, je vedle.

První zaznamenané jméno tohoto města je Aska.

Dnes, stejně jako v době třicetileté války, jsou v erbu tři stříbrní lipani pod sebou, kteří jsou umístěni v modrém štítě.

Podle legendy je lipan rybou, kterou chtěl Bůh obyvatelům Ašska požehnat a usnadnit jim nelehký úděl. Daroval lipana pro jeho výživné maso v hojném počtu, aby i tady měli lidé snadnější cestu k přežití i v době neúrody. Lipan se v době před třicetiletou válkou nacházel prý pomalu na každém štítě každého domu. Spojitost s Kristem, jehož symbolem je také ryba, si klidně můžete dosadit, to dnes stejně nikdo s jistotou neví. Mnozí ji zřetelně vidí. 

V každém případě není Aš městem nezajímavým a její osud je krušný.

Přes 600 let ovládal Ašsko rod Zedwitzů. A díky nim zůstala Aš a okolí i po třicetileté válce jediným protestanským územím v Čechách.

Zedwitzové přvedli na Ašsko průmysl. Ještě v 18. století tady prosperovaly mlýny, pivovary, těžil a zpracovával se zde cín. Světoznámé byly zdejší textilky a papírny.

Na konci 19. století byla Aš hned po Praze druhá v odvodu daní v přepočtu na jednoho obyvatele!

Všechno zkazila válka…

Vysídlením německých obyvatel po válce zbylo z celkového počtu obyvatel a slávy Aše všeho všudy 10 000 lidí. Znamenalo to devastaci bytů a celé architektury města.

aš

Ale mělo být i hůř.

…a komunisté

V 50. letech došlo k tomu, že přes Aš ujel rychlík do Německa. Od té chvíle se z Aše stala pomalu neproniknutelná zeď. Bez propustky vás do Aše nikdo nepustil.

A výsledek? Ti, co do Aše přišli, odsud zase utíkali.

Krásné náměstí tu dnes připomíná jenom kašna Johanna Wolfganga Goetha. A že to bývalo náměstí! Dominoval mu kostel, který se pyšnil nejunikátnějšími varhany v Evropě a vešlo se do něho přes  4 000 lidí. V 60. letech komplet vyhořel. Mnozí si dodnes myslí, že ne náhodou. Teď tuto chloubu připomíná malý památník a obrysy základů.

aš

Zmizely celé ulice, rynky, bohatě zdobené domy, portály a sochy slavných mistrů...

Aš je městem, které je jedním z těch, jež nejvíce utrpělo minulým režimem.

Co se naštěstí nepovedlo zdecimovat, jsou krásné a historicky cenné smírčí kříže, kterých je na Ašsku 11 a na celém území okresu Cheb pak přes sto.

Jen velmi pomalu se dnes Aš snaží vzkřísit genia loci a přilákat turisty.

„To město se likvidovalo přes 50 let a zase nějakou dobu bude trvat, než se mu vrátí jeho původní tvář. My jako zastupitelé máme veliký cíl město nějakým způsobem změnit. Můžeme těžit z naší polohy, která je na hranicích, z polohy, která je uprostřed lázeňského trojúhelníku Bad Brambach, Bad Elster a Františkovy Lázně a chceme se zaměřit na rozvoj lázeňské turistiky,“ řekl pro Český rozhlas pan starosta Blažek.


Tak ať se daří!