Už v článku o holokaustu, který jsem psala 18. 1., jsem se podivovala nad přinejmenším „zvláštním“ přístupem české justice a policie vůči lidem z nacionalistických stran a skupin, popírajících holocaust a genocidu za 2. světové války. Opět se to potvrdilo 21. ledna tohoto roku v Letech na Písecku, v místech bývalého pracovního nebo koncentračního tábora pro Romy, ať si jej každý nazývá, jak chce.

Národní strana bez ohlášení příslušným úřadům napochodovala na místo s českými vlajkami. Její představitelé pronesli projevy, kde zpochybnili historická fakta o sběrném táboře, kde zemřelo na 300 Romů a další byli odtud transportováni do Osvětimi. Podle Národní strany Romové v táboře umírali na nemoci, které si tam zavlekli, ovšem nemluvili o Romech, ale o cikánské špíně, další vulgarismy nelze publikovat.


Zaráží mne, že policisté nejenže nezasáhli, ale pro výtržnictví zadrželi romského aktivistu Markuse Papeho, který se účastnil povolené vzpomínkové akce Romů, která se konala na stejném místě. Čím se provinil? Slovně narušil akci nacionalistů výkřiky: „Pryč s nacismem“ a „Stop nacismu“. Nejdřív byl fyzicky napaden pořadatelem z Národní strany, poté předveden na policejní stanici. Policisté se k zadrženému dle jeho slov chovali slušně. Byl mu sdělen jeho přestupek, nakonec on sám podal trestní oznámení na Národní stranu.


Na jedné straně rasistické výkřiky, propagace nacismu, na straně druhé člověk, který nacismus odmítá a bojuje proti němu. Paradoxně je potrestána strana druhá. A není to zdaleka první případ. Akce nacionalistů se konají velmi často. Ať už demonstrace, vždy na rozdíl od výše zmíněné, řádně nahlášené a povolené, nebo koncerty skinheadských skupin, které se konají jako oslavy narozenin či svateb. U všech asistuje policie, často i těžkooděnci. Ne však proto, aby zasahovali proti otevřenému sympatizování s nacismem, ať už jde o hajlování, nacistické a rasistické projevy nebo texty písní, kde můžeme slyšet o jediné dobré rase – bílé.

Policie nezasahuje, připadá mi, že dělá skinům zadarmo ochranku. Sama říká, že situaci monitoruje. Když se podaří novinářům nebo aktivistům nesouhlasícím s projevy nacismu udělat záběry z koncertů – fotografie, video nebo zvukový záznam rasistických textů, policie si najednou není jistá autenticitou, musí nejdřív dát záznamy k posouzení znalcům. A tak celá kauza potichu vyšumí. Policie má klid.

Může se připravit na další akci, při které bude odvádět na své stanice lidi, kteří „porušují“ svým výtržnictvím zákony. Tím, že nesouhlasí s nacismem a fašismem, jejichž symboly bývají na těchto akcích otevřeně propagovány. Zadrženi a v lepším případě jen legitimováni přitom nejsou ti, kdo porušují zákon.
Ale ti, kteří proti jeho porušování protestují. Nicméně právo a výkonná moc stojí na straně opačné. Souhlasí snad česká policie a české soudy s nacismem?

Trestní zákon České republiky:

§ 260 zní: "Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let." (Kvalifikovaná skutková podstata zpřísňuje tresty na tři roky až osm let při spáchání činu tiskem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem, při spáchání činu členem organizované skupiny nebo za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu). Tento paragraf je však v dokončených trestních řízeních využíván pouze proti neonacistům.

§ 261a zakotvuje trestnost veřejného popírání, zpochybňování, schvalování nebo ospravedlňování nacistického nebo komunistického genocidia nebo jiných zločinů komunistů nebo nacistů proti lidskosti.


Reklama