Otázky, které v poslední době hýbou světem. Doba se mění a pro mnohé z nás už není lékař „pánbůh“, který nám sdělí diagnózu, a my pasivně přijmeme léčbu, bereme prášky a chodíme na kontroly.  Tedy v tom lepším případě.

Jsme vzdělanější, žijeme ve věku informačních technologií, a touha vědět víc a rozumět je pro nás lépe dosažitelná. A to se týká i zdravotní péče, do které chceme zasahovat a spolurozhodovat o jejím průběhu. Ale tady mnohdy narážíme. Nejen na postoj samotných lékařů, ale především na naše limity.

sun

Chceme být lékaři partnerem?

Model lékařské péče, který vyžaduje od pacienta pasivní poslušnost, je na ústupu. Vyhodnocení mnoha pacientských studií ukázalo, že do roku 2000 chtělo být do procesu rozhodování zahrnuto jen 50 % pacientů, ale po roce 2000 už 71 % a jejich počet stále stoupá. Pacienti chtějí vědět, jaké testy jim lékař předepsal, jaké jsou výsledky a jaký mají vliv na jejich zdraví. To však vyžaduje od pacientů jistou dávku zdravotní gramotnosti a od lékařů ochotu a čas vše potřebné vysvětlovat.

Výhody partnerství

Představte si, že vám lékař doporučí upravit stravovací režim, abyste snížili hladinu cholesterolu a nedostali infarkt. Vyslechnete si ho a pomyslíte si, že cholesterol má zvýšený kdekdo a klidně si žije dál. Pokud však dostanete důkladné vysvětlení, jak infarkt vzniká, jaké riziko hrozí konkrétně vám, domluvíte se s lékařem na postupných krocích a při další kontrole budete o nich informovat, tak potom máte velkou šanci infarktu se vyhnout. Máte-li více informací, umožňuje vám to přijmout aktivní roli a vaše léčba bude mnohem úspěšnější.

Dodržování dohody mezi pacientem a lékařem má vliv na dřívější návrat pacienta do práce, ale i na snížení nákladů na léčbu.

 

Máme právo volby

Ing. Lenka Nováková, koordinátorka informačního projektu LabTestOnline, shrnula poznatky ze zdravotnické konference na téma spojení pacientů s laboratorní medicínou: „Stoupá počet lidí, kteří potřebují porozumět testování a potřebují mít ke svým testům přístup. Pokud jim bude poskytnut, měly by být splněny tyto podmínky:

  • Pacient má právo zvolit si, zda bude seznámen se všemi výsledky testů.
  • K výsledkům testů musí dostat i jejich interpretaci (ideálně standardizovanou, stručnou a případně s odkazem na důvěryhodný zdroj informací).
  • Vždy musí dostat příležitost promluvit si s lékařem.

V případě, že bude pacient odmítnut, nebo se bude cítit lékařem nepochopen, může se obrátit tam, kde mu pocit bezpečí nabídnou. Záchranou se stává alternativní testování, za které mnohdy utratí velké peníze, ale stanovení diagnózy mu to stejně nepřinese.“

 

Proč tedy znát výsledky laboratorních testů?

Zdravotní gramotnost je úkol číslo jedna. Když chceme znát, tak se vzděláváme, rozumíme, jsme sebevědomější a poznání umíme využít ke svému prospěchu. Naše spolupráce s lékařem je pak založená na partnerství, naše uzdravování je rychlejší a naše radost ze života je mnohonásobně větší.

Podle EU statistik jen z 20 % lidí rozumí, co jim lékař říká. Pomoci může informační portál www.laboratornitesty.cz , kde jsou důkladně popsána laboratorní vyšetření, jak se jejich výsledky využívají a jak se odhalená onemocnění projevují.

Reklama