Baterie obsahuje celou řadu škodlivých látek, mezi nimi i těžké kovy. Vyhodíte-li ji do popelnice, putuje s komunálním odpadem na skládku či do spaloven. Odtud se škodlivé látky mohou dostat do spodních vod...

Ačkoliv se baterie řadí mezi nebezpečný odpad, stále jich velké množství končí v běžném komunálním odpadu. Na baterie se vztahuje povinnost zpětného odběru a místa, kde je můžete bezplatně odevzdat, každoročně přibývají. Jak se zbavit vysloužilých baterií a proč do běžného odpadu nepatří, vám prozradíme v následujícím článku.

Sběrná místa jsou v prodejnách, školách, institucích i firmách

Zbavit se staré baterie ekologicky je v dnešní době poměrně snadné. Sběrná  síť v České republice v současnosti čítá již přes 10 tisíc míst zpětného odběru baterií. Těžko se tak někdo může vymlouvat na nedostatek možností, kam starou baterii vyhodit. Povinnost odběru baterií mají prodejci elektra a vůbec všichni obchodníci, kteří baterie prodávají. Sběrné boxy se pak nachází ve školách, veřejných institucích, firmách i ve sběrných dvorech. „Lidem se snažíme vyjít co nejvíce vstříc, aby pro ně byla ekologická likvidace baterií opravdu snadná. Jen v loňském roce se počet našich sběrných míst rozšířil o více než 900institucí, škol, firem a obcí,“ sdělil David Beneš z kolektivního systému zpětného odběru baterií REMA Battery. „Baterie mohou lidé odevzdat i do sběrných boxů na elektroodpad, při obecních sběrových akcích starého elektra, nebo si je nechat odvézt spolu s vysloužilými elektrospotřebiči v rámci projetu Buď líný,“doplnil Beneš.

Autobaterie

Speciální kategorií baterií jsou autobaterie. I pro ně existuje vlastní sběrná síť, kde je bezplatně můžete odevzdat. Zpětný odběr autobaterií probíhá ve sběrných místech u prodejců autobaterií, u benzinových pump, v servisních střediscích či ve sběrných dvorech obcí. Někteří prodejci vám dokonce při odevzdání staré autobaterie poskytnou slevu na novou.

Baterie můžete odevzdat i na RC Rally

Zbavit se starých, nepotřebných baterií můžete i při příležitosti společenských akcí a spojit tak příjemné s užitečným. Sběrný box na vysloužilé baterie najdete například na letošních závodech Mistrovství České republiky RC Rally, na nichž závodí autíčka poháněná elektromotory v měřítku 1:10. Dva závodníci sponzorovaní kolektivním systémem zpětného odběru baterií se podílejí na sběru starých baterek už druhým rokem.“Závodníky našeho týmu HFP LOUDA Rally Teamčekají v tomto roce na mistrovství ještě čtyři závody. V červenci se bude konat závod ve Vyškově a v Táboře, v srpnu ve Zlíně a sezóna bude zakončena závodem v zámeckém parku v Hluboké nad Vltavou,“ vyjmenovává David Beneš ze společnosti REMA Battery místa závodů, kde budou zájemci mít možnost odevzdat své staré baterie.

Proč baterie nepatří do komunálního odpadu?

Všechny baterie jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice. Ta značí, že nepatří do komunálního odpadu, ale jsou určeny k recyklaci. Po vyhození baterie do komunálního odpadu jednak hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí, jednak se plýtvá cennými surovinami, které se z baterií získávají recyklací. Baterie obsahuje celou řadu škodlivých látek, mezi nimi i těžké kovy. Vyhodíte-li ji do popelnice, putuje s komunálním odpadem na skládku či do spaloven. Odtud se škodlivé látky mohou dostat do spodních vod a z vody až do organismu zvířat nebo lidí. V lidském organismu se pak těžké kovy hromadí v mozku, ledvinách či játrech a ohrožují jejich správné fungování. Výsledkem působení může být i rakovinové bujení. Zásadní význam má pak recyklace baterií, při níž dochází k opětovnému získávání cenných surovin. Na skládkách každý rok zbytečně končí statisíce kilogramů zinku či železa. Těžba kovů je přitom finančně náročná a devastuje životní prostředí. Při recyklaci železa lze například ušetřit více než 70 % energie oproti jeho získávání ze železné rudy.

O REMA Battery

REMA Battery je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí - zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.