„Davidovi je od 29. srpna 17 let. Dárek k narozeninám dostal asi týden před nimi: Soud na návrh našeho úřadu naší městské části rozhodl o soudním dohledu, který má na starost kurátorka téhož úřadu. Nevím přesně, co z toho vyplývá? Hrozí i nám, rodičům, nějaký postih?“ ptá se brněnská čtenářka Ženy-in Nela.

 

Než jsme jí odpověděli, popsala konkrétně svůj případ. Ona i manžel Honza připouštějí, že David nebyl nikdy žádný andílek ani žádný genius. Problémy s chováním a prospěchem měl už na základce. Škola na něj upozornila úřad už před třemi roky. Syn a několikrát i rodiče pak tedy absolvovali pohovory v pedagogicko-psychologické poradně.

 

„Jednou jsme navštívili i poradnou doporučené Středisko výchovné péče. Spolupráce s nimi nám přišla ale už jako silné kafe. Kluk kouří a nepochybně občas – jak oni říkají – zakalí, takže alkohol do určité míry asi občas pije, ale třeba k drogám má odstup. A já měla pocit, že tam nejčastěji chodí děti, které mají problém právě s nimi. David ani nevyhledává problémové party,“ popsala Nela.

 

Nyní má za sebou zatím první ročník oboru automechanik na učilišti. Rodiče tak trochu počítají s tím, že v dospělosti bude pracovat v jejich autoškole. Prvák sice dokončil, ale jen díky opravné zkoušce. Musel si jí projít kvůli jedné pětce. K ní měl ovšem ještě sedm dostatečných. Vysvědčení, se kterým se člověk nechlubí.

 

Do školy David sice chodil pravidelně, exceloval ale v pozdních příchodech, kvůli kterým má šest neomluvených hodin. A hodnocení učitelů? Drzý, neukázněný, nedbá napomenutí, neustále vyrušuje, ignoruje výuku, porušuje školní řád, ničí školní majetek, ale i majetek spolužáků, které ohrožuje svoji agresivitou…

 

„Vím, že toho není málo, je to ale na soudní dohled? A co to přesně znamená?“ končí otázkou Nela.

 

Žena-in se nejprve obrátila na příslušný úřad městské části. Podle úředníků nezletilý mladík své chování zlehčuje, problémy jím způsobené si nepřipouští, případně je redukuje na špatný vztah s učitelem. A dobrá spolupráce není prý ani s rodiči, kteří také vše bagatelizují a nejednou se ani přes výzvu nedostavili k pohovoru na úřadě. Jako podnikatelé jsou velmi zaměstnaní a na děti jim údajně nezbývá čas. Alespoň dočasný úřední dohled zde chápou jako tlak na rodiče i problémové syna, aby k problému přistupovali intenzivně.

 

Co vůbec znamená soudní dohled?

Odpověděl nám ředitel Výchovného ústavu a Střediska ústavní péče Klíčov v Praze Patrik Matoušů: „Je to alternativa k ústavní výchově. Určený opatrovník, v tomto případě kurátor odboru sociálních věcí a zdravotnictví příslušné městské části, rozhodne, jak často jej bude nezletilý navštěvovat, bude se informovat o prospěchu a chování ve škole. Nepochybně bude navštěvovat i jeho domov a komunikovat s rodiči,“ uvedl. „Nebude-li se situace zlepšovat, soud může rozhodnout o ústavní výchově, která by pak mohla trvat až do plnoletosti. Může se ale v určitých případech protáhnout až do 19 let věku,“ dodal.

 

A hrozí rodičům nějaký postih?

Informovali jsem se na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Blansku. A tam jsme se dozvěděli, že pokud se rodiče nedopouštějí trestných činů zanedbání povinné péče nebo povinné výživy, nemělo by jim nic hrozit. Pouze pokud je podezření ze spáchání trestného činu, například ohrožování mravní výchovy, týrání dítěte, opuštění dítěte. Pak kurátor podává podněty k zahájení trestního stíhání. 

 

Myslíte si, že soudní dohled je v takovém případě nutný? Znáte podobný případ? Shoduje se přístup úředníků s postupy, které nám řekli?

 

4) U; 9.22

Reklama