Studijní centrum BASIC vzniklo v České republice v roce 2002 podle vzoru obdobného studijního centra FEGU v Dánsku, fungujícího již od roku 1974. 

 

SEZNÁMENÍ S FEGU

 

„O doučovacích centrech FEGU, která v Dánsku úspěšně fungují již od r. 1974, jsem se dozvěděla, když jsem působila v LITE anglické škole, která ve svém programu používá stejnou studijní technologii od pana Hubbarda jako Studijní centrum BASIC.

 

Zástupce Aplikované scholastiky z Dánska, který zde byl tehdy na návštěvě, mi řekl o tomto doučovacím programu a jeho výsledcích, což mě naprosto nadchlo a shodli jsme se, že by bylo skvělé něco takového začít i u nás.

 

Rozhodla jsem se tedy tuto novou aktivitu přivézt také sem do České republiky. Nejprve jsem vycestovala do Dánska, abych získala veškeré potřebné informace a seznámila se s FEGU přímo na místě. Po návratu do Čech pak následovala roční práce na zjišťování situace a potřeb u nás a sestavování programu na český jazyk podle vzoru FEGU materiálů.

 

A na konci roku 2002 se již úspěšně doučovala první studentka na pilotním programu BASIC."

A Macháčková, zakladatelka BASIC centra v ČR

 

Jak to funguje?

 

Vzdělávací přístup Studijního centra BASIC je jednoduchý. Aby člověk mohl něco používat, musí tomu nejdříve skutečně rozumět. A když se zeptáte kteréhokoli žáka, co je to vlastně přesně písmenko, hláska, samohláska, slabika, slovo, dvojtečka, uvozovky, čárka apod., ve většině případů Vám nebude schopen odpovědět. Přesto toto jsou základy, se kterými se každý žák setkává, když se učí číst. A tady začínají první problémy se čtením.

 

Studenti navštěvují Studijní centrum BASIC většinou dvakrát týdně na dvě vyučovací hodiny.

 

Velká část doučování je věnována čtení. Důraz je kladen na to, aby studenti celkově porozuměli čtenému textu. Ověřuje se, zda studenti znají význam jednotlivých slov, hlavně je potřeba zaměřit se na krátká „běžná“ slova (např. aby, ho, jak, se,  apod.), která právě bývají velmi často nepochopená a stojí v cestě porozumění studované látce.

 

Klademe důraz na motivaci a osobní přístup

Studijní centrum BASIC klade důraz na osobní přístup, zaujetí studenta a jeho motivaci. Doučování studenta musí odpovídat jeho úrovni a je sestaveno přesně pro jeho potřeby. Vzdělávání studenta probíhá pouze za ochoty a souhlasu studenta a nikdy ne pod nátlakem.

 

Pokrok studenta je vidět na zlepšené schopnosti číst a psát, na větší soustředěnosti, zvýšeném zájmu o školu a učení a větší ochotě plnit domácí úkoly. Také se většinou zvýší sebevědomí studentů.

 

Pobočky po celé republice

 

V Praze na Vinohradech funguje Studijní centrum BASIC, o. p. s., které pomáhá dětem (i dospělým) zvládnout jejich problémy se čtením a psaním. Zároveň program centra oslovuje i studentovu schopnost učit se a zvládat problémy spojené se studiem. Jedná se převážně o práci s dětmi s označením dyslektik a dysgrafik. Studijní centrum BASIC tyto problémy řeší pomocí individuálního specializovaného doučování a přistupuje k nim jako ke studijním problémům.

 

Toto centrum má pobočky i v menších městech (Pelhřimov, Dobříš, Český Brod, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Ostrava, Příbram).

 

Pokud má Vaše dítě problém se čtením a psaním a rádi byste vyzkoušeli služby tohoto centra, zúčastněte se naší soutěže a můžete získat jednu lekci zdarma! Můžete si vybrat z těchto center: Pelhřimov, Příbram, Český Brod, Hradec Králové, Pardubice, Ostrava, Plzeň, České Budějovice. Praha nabízí 3 lekce.

 

 

                                                                          ***Soutěž***

 

Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku:

Ve kterém roce u nás vzniklo studijní centrum BASIC?

 

Správnou odpověď vložte do TOHOTO odkazu, do odpovědního okénka nejpozději do 13. 4. 2007. Zároveň do okna vepište centrum, které máte nejblíže.