Počet dětí s vadou řeči se razantně zvyšuje. Podle údajů Asociace logopedů ve školství má vadu výslovnosti 40 % dětí v předškolním věku. U každého čtvrtého dítěte je to dokonce důvodem k odkladu školní docházky. S příchodem moderních technologií ale děti přestávají mít zájem o klasické vzdělávací pomůcky, proto logopedové vytvořili novou logopedickou aplikaci v tabletu „Slovohrátky“.

Nedostatečná komunikace s dítětem je jednou z příčin, proč si děti neprocvičují motoriku mluvidel a roste počet těch, které mají vadu řeči. Zápisem do školy kvůli špatné mluvě neprojde dokonce 25 % českých dětí. Nejčastější poruchou je dyslalie nebo-li patlavost. Jde o vývojovou vadu, při které dochází k nesprávnému tvoření jedné nebo více hlásek. „Každé dítě si prochází obdobím, kdy má potíže s napodobováním hlásek a následně slov. Mezi 6. a 7. rokem by už ale mělo dítě mít správnou výslovnost a je potřeba, aby na to rodiče dbali,“ říká předseda Asociace logopedů ve školství Alexandr Bednář. Logopedická péče vyžaduje každodenní práci s dítětem a návštěvy u odborníka. Dítě by se ale nemělo přetěžovat a znechucovat hodinovými lekcemi, stačí krátké procvičení. Dnešní děti se ovšem často při práci s učebnicemi nudí a nedokáží se na učení soustředit. Odborníci z Asociace logopedů ve školství proto spolu s programátory vytvořili novou tabletovou aplikaci Slovohrátky, která pomáhá dětem zábavnou formou při nápravě řeči.

tablet

Tablet usnadňuje logopedická cvičení

„Z vlastní praxe můžu říct, že tabletová aplikace je u dětí i rodičů velmi populární. Je pro ně zajímavější, interaktivní a dítě si během učení a procvičování v podstatě hraje,“ říká autorka aplikace, logopedka Speciálně pedagogického centra v Brně Helena Kolbábková. Aplikace obsahuje 13 sešitů, každý z nich se věnuje jedné hlásce nebo skupině hlásek, rodiče si tak můžou vybrat podle konkrétního problému dítěte. Děti procvičí správnou výslovnost prostřednictvím ilustrovaných příběhů, básniček, hádanek či interaktivních dechových a artikulačních cvičení. „Slovohrátky obsahují výlučně ručně malovanou grafiku přizpůsobenou dětskému vnímání. Při vývoji aplikace jsme kladli důraz především na možnost interakce dítěte s tabletem, takže například dýchá do reproduktoru a motýlek vzlétne, pokud dýchá špatně, motýl zůstane sedět na květině,“ říká Radek Alenka ze společnosti QEST, která logopedický software vyvinula.

Tablet dokáže déle udržet pozornost dětí, protože se jedná o zábavnou interaktivní formu procvičování. Navíc si ho děti mohou vzít kamkoli. V jedné „krabičce“ tak naleznou komplexní materiály, které by jinak musely hledat v několika knížkách a dalších pomůckách. V současné době jediná odborná logopedická aplikace Slovohrátky je volně dostupná pro zařízení s operačním systémem Android i iOS. Stáhnout si ji tak mohou uživatelé tabletů všech značek zdarma na Google Play nebo v App Store, dokupují se jednotlivá cvičení. „V žádném případě ale nestačí, aby rodiče dali dítěti tablet a očekávali, že se samo naučí správně mluvit. I tady je nutná spolupráce s rodiči a logopedem,“ zdůrazňuje Helena Kolbábková.

Více informací najdete na www.slovohratky.cz

Reklama