Dost často se stává, že se spojí několik potíží dohromady a vaše děťátko si hned s prvním nadechnutím prožije poporodní trauma. O jeho psychických následcích se dodnes diskutuje, ale nezpochybnitelné resumé ještě vyřčeno nebylo. Laskavá mateřská náruč by je ale měla zmírnit co nejvíce. S čím se tedy maminky nejčastěji utkávají?

klPorodnické kleště

Nejsou běžnou součástí porodu, ale u nás se používají asi v 2-3 % případů. Lékař po nich sahá ve chvíli, kdy je už hlavička děcka v porodních cestách, ale nedaří se ji posunovat dál v „východu“. Před použitím tohoto nástroje se provede lokální anestezie ke znecitlivění hráze. Pak jsou kleště zavedeny kolem spánků hlavičky a dítě se jemně porodí.

Porod se s jejich použitím ukončuje nejčastěji kvůli nedostatečnému přívodu okysličené krve a ve chvíli, kdy se již nesmí provádět císařský řez, protože by se při něm mohla vážně poranit matka. Porodnické kleště ale nejsou konkurencí císařskému řezu. Ve zdravotnicky rozvinutých zemích, jako jsou USA, skandinávské země a Velká Británie se používají daleko častěji než u nás -  asi v 15 % porodů. Tuto operaci smí provádět pouze zkušený porodník, v jeho rukách jde o operaci bezpečnou. Proto nemusíte mít strach, že by byla poškozena hlavička, respektive mozek vašeho mimina.

vVakuový extraktor

Neboli vakuové kleště jsou šetrnější než běžné kleště. Používají se za podobných okolností, kdy je pánevní východ úzký. Mechanismus spočívá v jakémsi zvonu, který se šetrně přisaje na hlavičku děcka a tahem se mu pomůže na svět. Vakuová odsávačka způsobí na hlavičce dítěte otok, který však během prvních 2-3 týdnů zcela zmizí.

Ve Spojených státech amerických byl prováděn před několika lety výzkum, v němž se srovnávaly děti, které se narodily pomocí porodnických kleští, s dětmi, které byly porozeny samovolně. Potvrdila se skutečnost, že obě skupiny jsou na stejné duševní úrovni.

Zlomená klíční kost

Relativně často se setkáváme se zlomeninou klíční kosti, která se obvykle hojí v průběhu 7-10 dní. Nevyžaduje žádnou fixaci ani léčbu, zhojí se sama, protože dítě v této době ještě nemá zcela „zkostnatělé“ kosti. Zlomení klíční kosti například provede lékař při pomalém porodu či uvíznutí dítěte v porodních cestách. I když to zní hrozivě, je to šetrnější metoda než použití kleští.

Přidušení

Nebudeme zapírat, že přidušení nebezpečné je. Že by při něm došlo rovnou k odumření takové části mozkových buněk, které by způsobily demenci, se stává opravdu zcela výjimečně, ale on i takový namodralý uzlíček, který je relativně v pořádku, vám po letech může způsobit nemalé starosti. Přidušení při porodu bývá totiž jednou z příčin vývojové poruchy, které se říká hyperaktivita, zkráceně ADHD.

Jedná se o vrozenou vývojovou disbalanci centrální nervové soustavy. Zjednodušeně řečeno každá část mozku zraje jinak rychle, přičemž si jeho jednotlivé části vyměňují informace pomaleji, než je potřeba. To se pak projevuje nepozorností, motorickým neklidem a impulsivitou. Důležitá je samozřejmě míra takového poškození. V lehčích případech se připravte na neustálé školní poznámky, třídní důtky nebo dvojky z chování, v tom horším i na potíže spojené s učením, ne však s inteligencí. Na vině je neschopnost delšího soustředění, ne hloupost.

Hyperaktivitu lze diagnostikovat nejdříve mezi třetím až čtvrtým rokem života. Aby se dalo mluvit o ADHD, musí se obtíže projevovat ve více než v jednom sociálním prostředí (rodina, škola, kroužky, vrstevníci), projevy musí trvat déle než 6 měsíců a k problémům musí dojít před dovršením sedmého roku života. Je také důležité vyloučit jiná organická onemocnění nebo traumatické události, které by změnily chování dítěte. Jde o nadměrnou živost, neustálé „zlobení“, narušování pravidel, neschopnost začlenit se do kolektivu, problémy s vychovateli a učiteli, odmlouvání, neschopnost plnit zadané úkoly atd.

Novorozenecká žloutenka

Novorozenec má z nitroděložního života přebytek červených krvinek, v jeho krvi je tak přechodně vysoká hladina rozpadových látek. Normálně se o vyloučení tohoto odpadu postarají játra, ale v tomto případě to nezvládnou. Na kůži miminka se tak objeví žluté zabarvení z nahromaděného červeného krevního barviva bilirubinu. Novorozenecká žloutenka odezní u zdravého a donošeného dítěte během několika dní, u nedonošených dětí s nízkou porodní hmotností, infekcí či jinak komplikovaných porodů může přetrvat i několik týdnů.

Pokud hladina bilirubinu překoná určitou stanovenou hladinu, je nutné přistoupit k léčbě. Nejjednodušším způsobem je léčba modrým světlem, které bilirubin rozkládá. Ve velmi vážných případech novorozenecké žloutenky je nutné přistoupit k výměnné krevní transfuzi. Jinak by totiž vyšší hladina bilirubinu mohla způsobit poškození mozkových buněk dítěte!

Máte vlastní zkušenost s některým z uvedených problémů?

Reklama