S plísněmi v interiéru se v posledních letech potýkají nejen historické objekty, činžovní domy a chaty, ale i dokonce novostavby či byty v rekonstruovaných panelových domech, kde dříve býval spíše sušší vzduch. To je dáno různými faktory. Příčinou může být použití nevhodných stavebních komponent. V bytech se nakonec díky kombinaci různých faktorů potýkáme se špatnou cirkulací vzduchu a spolu s nepravidelným či nedostačujícím větráním zapříčiňují zvyšování vzdušné vlhkosti, ve které se plísně množí.

plíseňNa tuto problematiku jsme se zeptali jednoho z nejpovolanějších specialistů.

RNDr. Kateřina Klánová, CSc. o problému z blízka:

„Vlhkost (obsah vody ve zdech) je příčinou růstu a rozmnožování plísní v bytech. Stavební závadu uživatel bytu většinou sám nemůže ovlivnit. Svým chováním však může ovlivnit vlhkost ovzduší. Kondenzovaná voda z ovzduší se vsakuje do zdí nebo předmětů a umožňuje růst plísní. Jednoznačným ukazatelem nedostatečného odvětrání vzdušné vlhkosti v místnostech jsou zamžená okna.“

plíseňToto je jev, který všichni známe při zamlžení například zrcadla v koupelně po sprchování. Když by setrvávala vysoká vlhkost delší dobu, začne dokonce voda stékat po zrcadle dolů. Stejně tak je tomu i u oken. Vysoká vlhkost ze vzduchu se totiž sráží na chladných hladkých plochách, a proto ji můžeme pozorovat ve formě kapek. Vlhkost ovšem dokáže způsobovat velké problémy. Vytváří ideální prostředí pro růst plísní, které negativně ovlivňují zdraví.

plíseňJak uvádí RNDr. Kateřina Klánová, CSc. „Vysoké koncentrace spor plísní v ovzduší mohou přítomným osobám poškozovat zdraví. Nejčastěji dochází ke vzniku alergického onemocnění včetně astma bronchiale. Výskyt zdravotních obtíží závisí na imunologickém stavu (obranyschopnosti) lidského organismu a dávce (množství spor v prostředí) mikroskopických vláknitých hub. Více citlivé k plísním jsou děti, staří lidé a lidé, jejichž organismus je oslaben jiným onemocněním.“

Udržení zdravého prostředí je tedy alfou a omegou zdravého života. Je tedy nutné snížit nadměrnou vzdušnou vlhkost na optimální úroveň a tak pomoci snížit výskyt plísní. „Je vhodné používat takové přípravky, které mají kromě dezinfekčního účinku i složku, která působí preventivně.“

plíseň„Pokud nelze větrat, je možné při zavřených oknech odstranit vzdušnou vlhkost použitím odvlhčovače.“, předesílá RNDr. Kateřina Klánová, CSc.

Pokud chceme výskyt plísní eliminovat na minimum a snížit tak veškerá, s nimi spojená, rizika, měli bychom udržovat vlhkost na optimální úrovni. Základem je pravidelné intenzivní větrání s naplno otevřeným oknem. Přesto se nás někdy vlhkost drží „zuby nehty“ a je na čase zvolit jiné řešení. Ceresit pohlcovače účinně pohlcují vzdušnou vlhkost a tím pomáhají minimalizovat výskyt plísní. Například Ceresit STOP VLHKOSTI AERO 360° nebo Micro fungují spolu s tabletou jako celek a pohlcovanou vlhkost proměňují v kapalinu.

Zdravý domov je základem pro zdraví našich nejbližších.plíseň

www.stop-vlhkosti.cz

Reklama