doktorInkontinence je stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči nebo stolice z těla. Inkontinencí (mimovolným únikem moči) trpí nezanedbatelné procento populace, od dětí po ženy a muže, a to v jakémkoliv věku.

Rozeznáváme základní tři typy inkontinence – stresovou, urgentní a smíšenou.

Závažnost této nemoci tkví v její společenské, hygienické i osobní nepřijatelnosti. Pro většinu lidí je představa neovládání základní funkce ponižující, nebo přinejmenším intimní a je jim zatěžko o těchto problémech mluvit.

Inkontinencí trpící lidé mohou být proto vyřazeny z aktivního pracovního, společenského nebo sexuálního života. Důležité je, že inkontinence je léčitelná a není na místě ji považovat za něco běžného, co už tak zkrátka musí být.

Pro lidi, kteří inkontinencí trpí, je zcela zásadní používání inkontinenčních pomůcek.

Chtěli bychom Vám dnes představit  dánskou společnost ABENA  a.s.v zastoupenou ostravskou společností Untraco,v.o.s., která dodává na náš trh ucelený soubor savých pomůcek pro inkontinentní ABRI, speciální kosmetiku ABENA SKINCARE ,dětské plenkové kalhotky BAMBO a celou řadu dalších zdravotnických pomůcek pro péči o pacienty,jakož i další pomůcky a zařízení. Kvalitou a komplexností sortimentu patří mezi stálice v oblasti zdravotnických firem v České republice i na Slovensku. Aktuální informace poskytl našim čtenářům ředitel firmy UNTRACO pan Ivan Babinec.

Jak funguje úhradový systém prostřednictvím zdravotních pojišťoven a za jakých podmínek lze tyto výrobky předepsat?
Pravdou je, že pro velkou část lékařů je ošetřovatelství jaksi mimo“obor“ a je to i pochopitelné, ale jen lékaři v pěti odbornostech (PRL, URL, GYN, NEU a GER) mohou výrobek předepsat na tzv. poukaz PZT za předpokladu, že chceme využít úhradový způsob zdravotních pojišťoven. Toto se týká pouze pacientů nad 3 roky věku při prokazatelně patologické inkontinenci. Není však vázáno na revizního lékaře ani odborným vyšetřením. Klientům umístěným v ústavních zdrav. zařízeních (nemocnice, LDN) pojišťovny savé pomůcky nehradí. Z titulu zákona 48/1997 Sb. a metodického pokynu VZP,který zaznamenal k 1.9.2011 drobné změny se inkontinence dělí na 3 stupně. Lehkou, střední a těžkou a tomu odpovídají finanční částky na 1 měsíc, které vlastně určují preskripci. Další omezení je v počtech kusů.

  • I. stupeň – lehká inkontinence, finanční limit 550 Kč/měsíc a max. 150 ks – vložky pro lehkou inkontinenci.
  • II. stupeň – střední inkontinence, finanční limit 900 Kč/měsíc a max. 150 ks – vložné pleny.
  • III. stupeň – těžká inkontinence, finanční limit 1400 Kč/měsíc a max. 150 ks – plenkové kalhotky.

Fixační kalhotky pro I a II stupeň – finanční limit 190 Kč/rok a max. 24 ks. Podložky absorpční jsou nově hrazeny pouze u III.stupně inkontinence,jsou nad finanční limit základní pomůcky,ale s množstevním omezením 60ks/měsíc a se spoluúčastí pacienta 25%,jako doposud. 

doktor

Poukaz může být vypsán až na 3 měsíce s tím, že již nelze kombinovat pomůcky v různých stupních v daném preskripčním období, pouze v případě hraniční inkontinence mezi II.a III.stupněm ,za podmínky řádného objasnění ve zdravotnické dokumentaci pacienta, je možno ZP kombinovat, a to vložné pleny včetně fixace a kalhotky,ale množství předepsaných kalhotek je pouze 30ks/měsíc a vložné pleny mohou být doplněny do celkového množství 150 ks, ale při nepřekročení 1400Kč/měsíc. Ostatní kombinace mezi savými  pomůckami nejsou hrazeny. Kombinovat  savé a sběrné,případně obstrukční,pomůcky lze pouze v 2 až 3 měsíčním preskripčním období jen po měsících to znamená,že jsou-li v jednom měsíci předepsány pomůcky sběrné (sběrné sáčky),tak v následujícím měsíci můžeme získat vložné pleny nebo kalhotky. Náklady na tyto výrobky každoročně stoupají a nelze se divit Zdravotním pojišťovnám,že hledají cesty ke zlepšení evidence i způsobu předepisování tak,aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. Jen málo zemí na světě se může pyšnit tak vysokou sociálně-zdravotní podporou v této oblasti.

 Pro zajímavost zaplatily Zdravotní pojišťovny  za savé pomůcky pro inkontinentní cca 1,5 miliardy Kč. Bohužel ne Abeně, ale i ostatním značkám na trhu. Veškeré savé pomůcky lze přirozeně koupit i bez poukazu v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb v celé ČR a zcela diskrétní je nákup prostřednictvím internetového  obchodu www.abenashop.cz včetně vydání zboží na poukazy. Dodávka probíhá do 48 hodin.

Který z výrobků byste zvláště vyzvedl a které  nenajdeme u konkurence?
doktorMyslím, že všechny výrobky, pokud jsou správně vybrány a také zavedeny (instalovány) na těle, jsou vysoce kvalitní a splňují ty nejpřísnější požadavky trhu. To, že všechny výrobky jsou vyrobeny z té nejkvalitnější, dlouhovláknité buničiny, obsahují superabsorbent, který mění tekutinu v gel a absorbují až 98% pachu, mají prodyšný povrch, dvojčinné samolepky, sendvičové jádro atd. považujeme v Abeně za naprosto standardní a samozřejmé. Přesto si dovolím vyzvednout naše navlékací kalhotky Abri Flex, které odborníci považují za jedny z nejlepších na světě.Spec.pro muže to bude určitě skládaná plena tzv. harmonika, kterou prodává pouze ABENA a také nabídka fixačního prádla a jednorázových i pratelných podložek je určitě ojedinělá.Není také náhodou, že většina výrobku ABENA se pyšní nejnáročnější certifikací této oblasti, značkou „SWAN“ severská značka životního prostředí.

Reklama