Je všeobecně známé, že alergie v dnešním civilizovaném světě představují stále větší problém. Jejich nejčastějším projevem zpravidla bývá atopická dermatitida známá spíše pod označením atopický ekzém. V současnosti je riziko výskytu alergických nemocí u dětí, jejichž rodiče ani sourozenci alergii nemají, zhruba 10%. Pokud rodiče či sourozence alergie trápí, riziko výskytu stoupá na 20-30%. Trpí-li oba dva rodiče stejným typem alergie, pravděpodobnost propuknutí tohoto konkrétního typu se u dítěte zvyšuje na cca 60-80%.

atopic

Zdroj fotografií: www.shutterstock.com

Atopický ekzém je kožní onemocnění, které se objevuje na základě souhry genetických faktorů a vlivů prostředí na kojence před a po narození. Mnoho různých studií hovoří o tom, že prvních 1000 dnů života dítěte (období gravidity a 2 roky po narození) představuje nejcitlivější období, ve kterém je možné zásadně ovlivnit další budoucnost dítěte. Složení jídelníčku těhotné ženy a kojence má totiž prokazatelný vliv na vývoj mozku dítěte, růst, celkový vývoj i na výskyt civilizačních nemocí. Nejzásadnější prokázaný benefit ve výživě je kojení.

Odborníci se v posledních 10–15 letech často snažili zjistit, jaké faktory lze u těhotné ženy a kojence změnit či upravit, tak aby se dal ovlivnit vznik alergií a civilizačních nemocí. V současnosti je velký význam kladen především střevní mikroflóře, jejíž základními zdravými bakteriemi u kojence jsou kmeny Bifidibakterií a Laktobacilů. Složení mikroflóry se může u jednotlivých dětí velmi lišit. Vědecké hypotézy dokonce předpokládají, že složení mikroflóry u jedinců s genetickým rizikem alergie může ovlivnit to, zda se alergie jednoho dne objeví. Ve světě probíhají četné studie, které zkoumají, zda lze pravidelným užíváním probiotických bakterií riziko propuknutí snížit.

Probiotické bakterie jsou živé mikroorganizmy, které jsou schopné kolonizovat trávicí trakt a přispívají k zlepšení zdraví jedince. V souvislosti s genetickým rizikem alergie lze předpokládat, že zdravá mikroflóra a její podpora může být dobrou prevencí výskytu alergie a prevencí vzniku přecitlivělosti na potraviny.

Hned první studie (Kalliomaki, Isolauri, 2001-2004) nastartovaly obrovský boom v užívání probiotik  s cílem získat zdravou mikroflóru a prokázat pozitivní vliv na prevenci alergických nemocí. Lactobacillus rhamnosus HN001 byl v rámci studií podáván těhotným ženám a kojencům 6 měsíců po narození. U těchto dětí do 6 let věku došlo k významnému snížení výskytu atopického ekzému.

V současnosti probíhají další vědecké studie, jejichž cílem je určit, kdy a jak dlouho probiotické bakterie podávat, aby byly co nejvíce zdraví prospěšné. Jejich pozitivní účinky jsou už dobře známé nejenom v prevenci alergických nemocí. Používají se i pro jejich pozitivní účinky v prevenci infekčních nemocí, zejména gastroenteritid. Dále pak i v léčbě dalších stavů jako je například léčba kojenecké koliky nebo jako prevence nekrotizující enterokolitidy nedonošených dětí a v mnoha dalších indikacích u dospělých pacientů.

Mezi nejvíce prozkoumané kmeny, jejichž pozitivní vlivy byly prokázané v mnoha studiích, patří Lactobacillus rhamnosus HN 001 a Lactobacillus reuteri.   Mnohými studiemi bylo prokázané, že podáváním L. rhamnosus těhotným ženám v posledním trimestru či kojícím matkám se snížil výskyt atopického ekzému u dětí téměř o polovinu. V roce 2015 Světová alergologická organizace (WAO) publikovala oficiální vyjádření odborníků, které hovoří o tom, že se doporučuje u těhotných žen s vysokým rizikem alergie užívat probiotika v prevenci atopického ekzému v posledním trimestru gravidity.

Každopádně nesmírně důležitý je vždy i výběr produktu s ohledem na prokázané klinické studie, protože všechny probiotické bakterie zdaleka nemají stejné účinky. Další velmi podstatnou věcí je zajištění toho, aby byly používané jen formy probiotik s vysokou stabilitou a takové, které umožní ochránit Laktobacily před žaludeční kyselinou. Ideální jsou ty, které jsou zpracovány technologií mikroenkapsulace, při které se z obalu bakterie uvolňují až po přechodu žaludkem a kolonizují střevo.

MUDr.Natália Szitányi, praktický lékař pro děti, dětský gastroenterolog

Reklama