zdravé zuby

Program ZDRAVÉ ZUBY je komplexní celoplošný výukový program péče o zubní zdraví, který je na základních školách realizován již 10 let. Jedná se o největší a nejdéle realizovaný dlouhodobý projekt takového rozsahu pro děti mladšího školního věku, nejenom v oblasti prevence zubního kazu, ale v oblasti ochrany a podpory zdraví vůbec. Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

  • Preventivní výukový program ZDRAVÉ ZUBY slaví již 10 let!
  • Je zdarma distribuován do všech základních škol v České republice.

Výukový program ZDRAVÉ ZUBY poprvé obdržely zdarma všechny základní školy v České republice v roce 2000. Od té doby jsou každým rokem na všechny základní školy v ČR rozesílány pracovní listy pro žáky, kterých je pro letošní školní rok vytištěno 730 000 a které budou rozeslány do 3 986 základních škol. Program ZDRAVÉ ZUBY je zařazen do standardního vzdělávání na základních školách do výuky prvouky v 1. až 3. ročníku a přírodovědy ve 4. až 5. ročníku.

„Vzhledem k tomu, že potřeba stomatologického ošetření u školních dětí je stále vysoká (například v Praze potřebuje stomatologické ošetření až 62 % dětí), je třeba tuto situaci řešit. Jednou z možností, jak tuto situaci změnit, je vzdělávat, informovat a motivovat jak děti, tak jejich rodiče ke změně postoje k zubnímu zdraví,“ říká MUDr. Iva Lekešová, CSc, koordinátorka stomatologické části programu.

Výukový program poskytuje dětem řadu materiálů, např. pracovní listy nebo pexeso, pomocí nichž mohou zábavnou formou získávat základní dovednosti a pozitivní vztah k péči o svůj chrup. Cílem projektu je seznámit každé dítě v 1. třídě základní školy se správným systémem péče o chrup a ve vzdělávání pokračovat i v dalších ročnících. V rámci projektu probíhají i vzdělávací semináře pro pedagogy, které jsou akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Součástí programu ZDRAVÉ ZUBY je i stejnojmenná soutěž. Děti v rámci programu obdrží soutěžní kartičku, a pokud s ní navštíví zubního lékaře a absolvují preventivní prohlídku, mohou se zapojit do soutěže o hodnotné ceny. Do posledního, osmého, ročníku soutěže se zapojilo 12 057 dětí. Od počátku soutěže již preventivní prohlídku absolvovalo a do soutěže se zapojilo 134 998 dětí z celé České republiky.

zdravé zuby

Informace o programu

ZDRAVÉ ZUBY je název pro komplexní celoplošný výukový program péče o chrup. Primárně je určený pro děti z I. stupně základních škol v celé České republice. Program je realizován od roku 2000 a umožňuje školám systematicky a dlouhodobě působit na postoje dětí k zubnímu zdraví. Desátým rokem, vzhledem k účasti škol zapojených do programu, se daří dosahovat hlavního cíle programu: zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.

Program ZDRAVÉ ZUBY je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, kanceláří WHO v ČR a odborným garantem jsou Výbor České společnosti pro dětskou stomatologii a Všeobecná zdravotní pojišťovna. Program ZDRAVÉ ZUBY pomáhá plnit cíle vládního programu ZDRAVÍ 21. Hlavními partnery programu jsou Orbit Klub a Listerine Smart Rinse.

Na programu odborně spolupracovaly: PaedDr. Lenka Kubrichtová (koordinátorka pedagogické části) a MUDr. Iva Lekešová, CSc. (koordinátorka stomatologické části).

Víc informací najdete na www.zdravezuby.cz nebo www.orbitklub.cz.


Vracejte se dnes (středa 21. října 2009) každou hodinu na magazín Žena-in.cz, čtěte články, diskutujte... můžete tak vyhrát v naší soutěži! Více zde: Vraťte se každou hodinu na Ženu-in a vyhrajte tisícovku!