Věk prvního pohlavního styku se v ČR pohybuje kolem sedmnáctého roku života. Naopak průměrný věk, kdy ženy porodí první dítě, přesáhl dle statistik třicátý rok života. Ženy tedy začínají pohlavně žít brzy, ale rodiny zakládají až ve vyšším věku. Snaží se proto najít vhodnou antikoncepci, aby byly chráněny před nechtěným otěhotněním.

Díky masovému užívání kombinované hormonální antikoncepce a jejího boomu v devadesátých letech kleslo množství potratů v ČR ve srovnání s dřívějšími lety až o 70 %. Poklesla také například incidence výskytu karcinomu ovária, rizika, které dlouhodobé užívání kombinované hormonální antikoncepce snižuje. Množství přípravků kombinované hormonální antikoncepce je v současnosti veliké a žena si může vybrat z různých forem – tablet, náplastí nebo vaginálního kroužku, může si vybrat dávku estrogenů v jedné tabletě a typ estrogenu, může si vybrat z různých typů progestinu a jejich vlivu například na pleť nebo na zadržování vody, může si vybrat způsob užívání (režim 21/7, 24/4).

ženy

Ženy v dnešní době řeší hormony a celkové užívání hormonální antikoncepce

Uživatelky antikoncepce jsou stále více informované díky dostupnosti informací na internetu i díky osobní zkušenosti v jejich okolí. Ovšem s množstvím informací si většinou nevědí rady. Stále častěji mi ženy v ordinaci kladou otázky ohledně nežádoucích účinků, které s sebou užívání kombinované antikoncepce nese, od nezávažných obtíží, jako je nepravidelné krvácení a špinění přes migrény, pokles libida, zvýšení váhy až po závažnější stavy.

U mladých žen a dívek se zase setkávám s tím, že nejsou schopny pilulky pravidelně užívat, dělají chyby, pilulky zapomínají užívat nebo je nezvládají užívat ve stejný čas, což vede k nepravidelnému špinění v době užívání antikoncepce a ke strachu z nechtěného otěhotnění. Pro některé ženy je užívání kombinované hormonální antikoncepce i zcela vyloučeno. Nejčastěji jsou to pacientky se zjištěnou trombofilní mutací, tedy dědičně danou zvýšenou srážlivostí krve.

Kombinovaná hormonální antikoncepce je nejčastějším získaným rizikovým faktorem, který zvyšuje riziko hluboké žilní trombózy a plicní embolie, zvláště, pokud má žena právě popisovanou poruchu se zvýšenou srážlivostí krve. Tromboembolická nemoc je multifaktoriální onemocnění, kdy je potřeba více faktorů, aby se onemocnění projevilo, ale kombinace – uživatelka hormonální antikoncepce, obézní a kuřačka, případně nositelka trombofilní mutace, riziko tohoto onemocnění mnohonásobně zvyšuje.

Po zjištění vztahu mezi kombinovanou hormonální antikoncepcí a vznikem hluboké žilní trombózy se díky dostupnosti diagnostiky dědičnosti trombofilních mutací zvýšilo množství žen s touto diagnostikovanou poruchou. Kromě absolutně kontraindikovaných žen, u kterých je užívání kombinované hormonální antikoncepce zcela vyloučeno, je také mnoho těch, u kterých je tato antikoncepční metoda relativně kontraindikovaná. Jsou to například diabetičky s komplikacemi diabetu, obézní pacientky, silné kuřačky, epileptičky, pacientky s těžkou vaskulární migrénou, ženy s Crohnovou chorobou atd. Tyto ženy také chtějí být bezpečně a spolehlivě ochráněny před nechtěným otěhotněním, ovšem použití kombinované hormonální antikoncepce je u nich rizikové. Volbou číslo jedna se u těchto žen stává gestagenní antikoncepce nebo nehormonální antikoncepční metody.

V poslední době vzrůstá zájem žen o zavedení nitroděložního tělíska. V současné době máme dva základní typy tělísek – hormonální a nehormonální. Nehormonální tělíska jsou buď bez pevného tvaru ve formě měděných válečků navlečených na vláknu, které se zavede do dělohy a uzlík na konci vlákna se zafixuje v děložní stěně, nebo pevného tvaru s mědí, mnohdy navíc s příměsí jiných kovů.

ženy

Modernější systém představují gestagenní nitroděložní tělíska. Ta kombinují výhody nitroděložního tělíska a lokálního účinku přidaného gestagenu, přičemž jejich spolehlivost je vyšší než u kombinované hormonální antikoncepce. Díky tomu, že odpadá riziko uživatelské chyby, je tato antikoncepce dlouhodobá a uživatelka na ni nemusí myslet. Lokální účinek postupně se uvolňujícího hormonu brání růstu děložní sliznice. Vedlejším, pozitivním efektem tohoto jevu je snížení množství menstruační krve, u části pacientek menstruace může po čase zcela vymizet. Dále je antikoncepční účinek zajištěn i zpomalením pohybu a funkce spermií a zhuštěním cervikálního hlenu. Po vyjmutí tělíska je obnovení fertility okamžité. Nitroděložní tělísko s hormonem může být vhodné také pro ženy, pro které je užívání kombinované hormonální antikoncepce absolutně či relativně kontraindikované. Absolutní kontraindikací pro zavedení tohoto typu nitroděložního tělíska jsou hormonálně dependentní nádor, vrozená vývojová vada dělohy a těhotenství.

Co může ženy od zavedení hormonálního nitroděložního systému odradit, je cena, která ale při rozpočítání částky na dobu zavedení nakonec zařazuje tuto antikoncepční metodu do skupiny těch levnějších. Druhým důvodem může být strach ze zavedení tělíska do dělohy. Zavedení tělíska je přitom zejména u gestagenního tělíska, díky zavaděči, poměrně rychlá záležitost. Pro zkušeného lékaře doba zavedení nepřesáhne pět minut. Přesto přetrvává strach a otázky: Bojím se mít něco cizího v děloze… Bojím se, že budu cítit tělísko… Co když mě to bude tlačit a bolet? V této chvíli je důležité o svém strachu s gynekologem hovořit. Svým pacientkám vždy vysvětluji, že tak jako žena necítí chvíli po zavedení tampón v pochvě nebo plombu v zubu, nebude zcela jistě cítit ani zavedené tělísko. Systém samozřejmě může lékař v případě obtíží kdykoliv odstranit díky vláknům, která jsou zastřižena cca 2 cm pod děložním hrdlem, a za které může lékař tahem tělísko z dělohy vytáhnout. Po zavedení se může objevovat nepravidelné špinění a krvácení. Proto není ideální zavádět tělísko například těsně před plánovanou dovolenou u moře. Po zavedení tělíska s hormonem se intenzita menstruace obvykle sníží.

Konzultační trojúhelník

Pokud žena přichází do ambulance svého gynekologa, očekává debatu na téma vhodné antikoncepční metody. Při tom je nutné, aby lékař znal všechny choroby pacientky i jejích nejbližších příbuzných, dále aby například věděl, kolik cigaret denně pacientka vykouří, jakou má váhu a výšku, jaký má životní styl, co od antikoncepce očekává, jaké má koncepční plány a jak dlouho chce vybranou metodu užívat. Výběr vhodné metody je pro každou ženu přísně individuální. Stále častěji se také setkávám s mladými ženami, které odjíždějí na delší dobu do zahraničí, nejčastěji v rámci studijních pobytů, a žádají antikoncepční metodu, na kterou by denně nemusely myslet, která by pro ně byla bezpečná, když budou daleko od domova a mnohdy od vyspělého zdravotnického systému a která by je chránila po delší dobu. Šetrnost a dlouhodobost antikoncepce je stále častějším požadavkem ze strany žen.

MUDr. Hana Kosová, Ph.D., gynekoložka

Na co se zeptat svého gynekologa?

Ptejte se vždy, když něčemu nerozumíte nebo vám není jasné, co vám lékař říká. Je velmi důležité, abyste vše správně chápala, jde o vaše zdraví:

  • Jaká další vyšetření mě čekají a proč?
  • Jaké možnosti antikoncepce u mě přicházejí v úvahu?
  • Jaké jsou výhody a rizika vámi navrhované metody?
  • Musím během užívání dodržovat nějaký speciální režim?
  • Existují nějaké další alternativy kromě antikoncepční metody, kterou mi nabízíte?

Čtěte i další články k tématu:

Reklama