Tak je to tady!
Dlouho očekávané a médii proklamované rozšíření možnosti přivýdělku při současném pobírání rodičovského příspěvku začalo platit od 1. 1. 2004.

Co pro nás bude představovat v praxi?
Před tímto datem si žena mohla přivydělat pouze omezenou částku – 3 480 Kč čistého měsíčně.
Toto omezení se týkalo jak pracovního poměru, tak i podnikání, kdy byl rodičovský příspěvek vyplácen zálohově, a následně byl podle daňového přiznání zpětně přehodnocen a žena případně musela tento příspěvek úřadu vracet.

Podle novelizovaného znění zákona o státní sociální podpoře si tedy žena může při současném pobírání rodičovského příspěvku přivydělat neomezenou částku, a to jako zaměstnanec i jako OSVČ.
Nutností však zůstává zajištění řádné péče o dítě jinou zletilou osobou, protože pro splnění nároku na rodičovský příspěvek může dítě navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu maximálně 5 dnů v měsíci.

Pro úplnost je třeba uvést, že samotná výše příspěvku zůstává, bohužel, i nadále ve stejné výši, tj. 2 552 Kč měsíčně.
Výši příspěvku neovlivní ani počet dětí, o který rodič pečuje.
Rodičovský příspěvek se v této výši poskytuje již od října 2001, jeho zvyšování závisí na zvýšení částek životního minima.
To však v blízké době nemůžeme očekávat.

Zavedení možnosti přivýdělku bez ohledu na takto získaný příjem má ženy alespoň trochu motivovat k mateřství.
Jaký je váš názor? Vítáte tuto možnost?  

    
Reklama