Letní přivýdělek by přitom podle údajů programu VašeVýživné.cz uvítalo až 64 % samoživitelek.

V situaci, kdy poptávka po krátkodobé i dlouhodobé pracovní síle neustále roste, zůstává na pracovním trhu nevyužitá opomíjená skupina matek na mateřské či rodičovské. Podle odhadů společnosti Mavimi, která se dlouhodobě zabývá problematikou zaměstnávání matek na mateřské, se v České republice jedná o přibližně 250 000 osob, matek postavených mimo pracovní proces. Do této skupiny patří i zhruba 50 000 matek samoživitelek, kterým situaci komplikuje fakt, že s hlídáním jim nemůže pomoci druhý rodič dětí.

To potvrzuje i výzkum, provedený na necelých 300 maminkách samoživitelkách programem VašeVýživné.cz. Až 45 % samoživitelek přiznává, že s hlídáním dětí jim nemá kdo pomoci. Za hlídání jsou však schopné dát kvůli napjatému rozpočtu maximálně padesát korun za hodinu. To je ve většině případů nereálné, neboť průměrná cena za hlídání se pohybuje kolem 105 korun. V tomto rozpětí se však nachází i hodinové sazby za práci, se kterými se rodiče-samoživitelé setkávají na brigádě nejčastěji. Průměrná vydělaná hrubá částka je dokonce uváděna 95 korun za hodinu. Výdělek při uhrazení hlídání je pak téměř nulový nebo se dokonce na brigádu vůbec nevyplatí jít.

„Samoživitelky se dostávají do paradoxní situace. Chtějí pracovat, ale hlídání si prostě nemohou při současných cenách dovolit,“ doplňuje Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz. „Přitom právě v létě se jejich rodinné rozpočty nejčastěji dostávají do mínusu, neboť klesá platební morálka partnerů.“

Problémy s platební nekázní druhého rodiče má dle údajů Asociace neúplných rodin v létě až 55 % matek samoživitelek. Platby od partnerů se opožďují, chodí méně peněz anebo nechodí vůbec. Částečné řešení a zlepšení situace by mohlo přinést jednak důslednější vymáhání dlužných alimentů, jednak větší prosazování zkrácených úvazků, které matkám umožní pracovní flexibilitu a zajištění hlídání dětí zaměstnavatelem. Takovou možnost ze všech oslovených samoživitelek však neměla jediná.

„Z našich údajů vyplývá, že 43 % matek na mateřské či rodičovské dovolené by uvítalo přivýdělek formou dohody o provedení práce a drtivá většina považuje za ideální kombinaci home office a občasné docházení do sídla firmy,“ doplňuje Monika Hromasová ze společnosti Mavami.

V době vyčerpaného pracovního trhu jsou matky malých dětí ideálními kandidáty pro zaměstnavatele. Jsou ochotny vyjít vstříc flexibilním formám spolupráce. V Holandsku formu částečného úvazku využívá 55 % pracujících matek, Česká republika je s 8 % na chvostu evropského žebříčku. Matky samoživitelky by přitom spolu s širší nabídkou úvazků získaly možnost dlouhodobě posílit rodinný rozpočet a získat lepší pracovní uplatnění v době, kdy děti povyrostou.

Výzkum – grafická část

Výzkum byl proveden v červenci na vzorku 296 maminek samoživitelek, které byly osloveny prostřednictvím telefonistek programu Vaše Výživné a na facebookových skupinách, věnujících se této problematice.

5b60364654ba2obrazek.png

5b60365e398d7obrazek.png

5b603680f3f84obrazek.png

5b6036a5d03e7obrazek.png

Reklama