„Přivolejme s jarem i naději“ je motto Tulipánového měsíce, projektu, který v březnu již počtvrté realizuje nezisková organizace Amelie, z.s. Upozorňuje jím na potřebu podpory onkologicky nemocných a jejich blízkých nejen v oblasti léčby. Zároveň nabízí veřejnosti zapojení do akcí, které se dějí v Praze, Olomouci, Liberci a ve Středočeském kraji. Každý se tak může rozhodnout, zda a jak se zúčastní.

tulipány

Tulipánový měsíc nabízí v průběhu celého března 2016 informace, semináře, workshopy, ale i přímou účast na podpoře nemocným či komplexní péči Center Amelie. Každý může vyrobit obrázek, nabídnout pomoc při výzdobě či akcích na onkologických odděleních nemocnic v Liberci, Nové Vsi pod Pleší, Olomouci, Praze, Příbrami či Rakovníku. Každý může podpořit odborné a komplexní služby Center Amelie benefičním nákupem nebo příspěvkem. „Chceme podpořit komplexní péči během onkologické nemoci a poslat nemocným vzkaz, že nejsou ve své situaci sami, že na ně někdo myslía podporuje je,“ říká Šárka Slavíková, zástupce Amelie a sociální pracovnice. „Je to potřeba zejména proto, že je rakovina stále spojována s tabuizovanými a stereotypními představami, které ovlivňují chování k nemocným, ti se často dostávají do izolace a osamění.

Slavnostní zahájení Tulipánového měsíce proběhne v Centru Amelie v Olomouci vernisáží benefiční výstavy maleb Evy Petrůjové 2. března v 17 hodin. Takto bude realizována první možnost přispět na bezplatný chod Center Amelie, na kterou navazují další akce jako je zasílání DMS či prodej tulipánových kytic v Praze.

Centra Amelie v Liberci, Olomouci, Praze a Rakovníku nabídnou praktické ukázky, semináře či workshopy na téma psychosociální pomoci pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Například v Rakovníku bude možné vyrazit na výlet a vyzkoušet nordic-walking nebo zajít na přednášku PhDr. Jiřiny Šiklové, CSc. do Centra Amelie v Praze.

Během března také ožije více něž dvanáct onkologických pracovišť jarní výzdobou, kterou i pro letošní Tulipánový měsíc tvořili dobrovolníci z řad veřejnosti. Zaslali svá dílka, která vyrobili s vidinou jara a motta celého projektu. Do nemocnic se dostanou také jiné aktivity, dobrovolníci přinesou tvořivé dílny, představení či „lidský jukebox“. „Rakovina a co vše ji provází je těžké, proto se snažíme nemocným zpříjemnit pobyt v nemocnici a nabídnout rozptýlení, které je na chvíli může odvést od jejich starostí“, dodává koordinátorka dobrovolníků v Praze a Středočeském kraji Hana Plšková. Dobrovolníci také rozdají pacientům letáčky s informacemi o psychosociální pomoci a službách Amelie.

Amelie, o.s.

Amelie, o.s. již deset let nabízí bezplatné služby onkologicky nemocným v Centrech Amelie v Liberci, Praze, Olomouci a Rakovníku a to formou individuální podpory odborníků, skupinových aktivit, informačním servisem a také na Lince Amelie, která má telefonickou a e-mailovou část. Dobrovolníky Amelie lze potkat v Centrech i na onkologických klinikách v Olomouci, Praze a Středočeském kraji. Amelie zajišťuje také odborné vzdělávání a množství dalších podpůrných projektů.

Organizace svojí činností pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým zmírňovat strádání od chvíle stanovení diagnózy, v průběhu onemocnění i v situacích, kdy se člověk vrací do aktivního života nebo naopak umírá. Amelie je jedinou organizací v České republice, která poskytuje psychosociální podporu systematicky a odborně.

www.amelie-zs.cz

tulipanky

Tulipánový měsíc:

  • Vzhledem k vývoji diagnostiky a technologií, délce léčby i přežití nemocných se onkologické onemocnění již řadí mezi chronická onemocnění.
  • Jeho výskyt jej řadí v ČR mezi druhé nejčastější onemocnění vedoucí k úmrtí, hned po kardiovaskulárních onemocněních.
  • V ČR žije asi 500 tisíc osob diagnostikovaných onkologickým onemocněním. V Praze je nemocný každý třicátý.
  • Onkologické onemocnění zakládá na léčbu v řádu měsíců a poměrně často vede k následnému pobírání invalidního důchodu.
  • Dle zjištění výzkumů se při cílené psychosociální péči o onkologicky nemocného dá prokazatelně dojít ke snížení nákladů na léčbu (L.Travado, IPOS: New Cancer Quality Standards, 2005). Je to proto, že včasně podaná a relevantní informace sníží stres nemocného a jeho blízkých, čímž se zvyšuje kompetence nemocného k jednání a rozhodování. Nemocný také mnohem lépe přijímá léčbu, což pozitivně ovlivňuje její průběh, délku jeho přežití a kvalitu jeho života s onemocněním či po ukončení aktivní léčby, včetně situací dožití.
  • U dlouhodobě nemocných i jejich blízkých se také rozvíjí často chronický stres, který ovlivňuje zánětlivost i hormonální hladiny, ovlivňuje krevní tlak a ohrožuje kardiovaskulární zdraví (Sephton and Spiegel, 2003.), zhoršuje prožívání bolesti (Sephton et al., 2000; Low et al., 2009.), zvyšuje úmrtnost (Koopman et al., 1998.) či zvyšuje riziko rozvinutí rakoviny (Andersen et al., 2012.).
  • Více jak 50 % onkologicky nemocných trpí tzv. distresem, který má nepochybné zdravotní dopady. Dle výzkumů, které uvádí Tschuschke má obtíže v oblasti poruchy nálad a úzkostí až 50% onkologicky nemocných.
Reklama