Nechci se rozepisovat o palcových titulcích, které občas zahlédneme na titulních stranách, jako například „Stando, Šárka Ti byla nevěrná!“ Čtenář dychtiv skandálního odhalení zakoupí tiskovinu, začte se a zjistí, že Šárka Standovi vůbec nebyla nevěrná, jen si někde s někým zatancovala, ale čtenář už má jasno. Zahejbá mu, co byste mohli od takové čekat ,a když se podíváš na něj, taky nic moc, vůbec se jí nedivím.

 

Mně se osobně líbí mystifikce, která přesvědčí velké množství lidí o existenci – něčeho nebo někoho. Ať už jde o fiktivní nebezpečí nebo smyšlenou osobu.


30. říjen 1938 se nesporně zapsal do historie rozhlasového vysílání a moderních médií vůbec. Byl to den, kdy v osm hodin večer místního času přistáli v USA Marťané. Posluchači mohli vyslechnout toto hlášení: "Dámy a pánové, mám pro vás důležité oznámení. Ať se to zdá jakkoliv neuvěřitelné, vědecké důkazy i naše vlastní pozorování nevyhnutelně vedou k domněnce, že ony podivné bytosti, které dnešního večera přistály v zemědělské oblasti Nového Jersey, jsou předvojem invazní armády z planety Mars!"

Rozhlasová relace na stanici CBS vyvolala paniku napříč USA. Její autor, tehdy teprve třiadvacetiletý herec a dramatik Orson Welles, zvolil totiž pro svou adaptaci klasického Wellsova příběhu z roku 1898 velmi sugestivní formu vyprávění prostřednictvím "živých" zpravodajských vstupů. Lidé, kteří na CBS většinou přeladili až v průběhu představení a přišli o úvod, neměli vůbec tušení, že se jedná pouze o rozhlasovou hru. Statisíce lidí tak skutečně uvěřily tomu, že v americkém městečku Grovers Mill přistál předvoj marťanské invazní armády a že gigantické marťanské bitevní stroje nyní táhnou na New York.
Kdyby si posluchači bývali pozorněji přečetli program nedělního rozhlasového vysílání, mohli si ušetřit pořádnou porci hrůzy. Svým dílem přispělo ke všeobecné panice i to, že Wellsova kniha byla v té době mezi širokou populací téměř neznámá, neboť Američané, jak známo, láskou ke čtení nikdy příliš neoplývali.


"Bitva, která se dnes odehrála u Grovers Mill, skončila jednou z nejhrozivějších porážek v moderních dějinách vojenství. Sedm tisíc mužů vyzbrojených ručnicemi a kulomety se postavilo proti jedinému válečnému stroji nájezdníků z Marsu. Je známo sto dvacet přeživších. Zbytek byl rozprášen po bojišti mezi Grovers Mill a Plainsboro, rozdrcen a udupán kovovýma nohama netvora nebo sežehnut na uhel jeho tepelným paprskem..."

Po celých Státech lidé propadali panice a dávali se na bezhlavý útěk. Lidé na newyorských předměstích si balili obličeje do mokrých ručníků, aby se ochránili před marťanským bojovým plynem, valícím se z jerseyských mokřadů. Jen málokoho napadlo zavolat do rádia nebo do novin a žádat další informace. Ti, co tak učinili, se k nemalému překvapení dozvěděli, že je to všechno jen rozhlasová inscenace.
Welles zatím stál ve studiu, energicky řídil celé představení a snažil se ignorovat hluk, vydávaný policisty, dobývajícími se do budovy CBS. Někteří z činitelů CBS přesvědčovali Wellese, aby přerušil představení a uklidnil vyděšené posluchače. "Jsou vyděšení?" opáčil Welles. "Fajn! Mají být vyděšení!"
Když bylo po všem, Welles a jeho štáb se potají vyplížili zadním vchodem, aby se vyhnuli záplavě reportérů a policistů, kteří si s nimi toužili promluvit. Den nato však Welles nasadil svůj nejlepší bezelstný výraz a vyšel na veřejnost s omluvou. "Jsme hluboce šokováni a hluboce toho litujeme," řekl tehdy. Dušoval se, že vůbec neměl ponětí, jakou paniku rozpoutali.

 

V našich vodách jsme přistání ani válku s mimozemskými civilizacemi nezažili (aspoň zatím). Ale existuje tu fenomén smyšlené postavy, v jejíž existenci věřilo mnoho lidí. A není to tak dávno. Jára Cimrman.


Jára Cimrman je smyšlená postava. Národní velikán. Informace o existenci tohoto geniálního všeuměla byla veřejnosti sdělena 23. prosince 1966, a to na vlnách Československého rozhlasu v pořadu autorů Zdeňka Svěráka a Jiřího Šebánka Nealkoholická vinárna U pavouka. Karel Velebný v roli muzikologa dr. Evžena Hedvábného referoval o nálezu truhly (při budování krbu na své liptákovské chalupě) s rukopisnou pozůstalostí zcela zapomenutého génia. Již pořad Vinárna U pavouka byla postavena na mystifikaci a pseudovědeckosti ve službách humoru. Šlo o fingovaný jakoby přímý přenos z neexistujícího podniku. Prostředky seriózní reportáže byli posluchači udržováni v iluzi, že každý měsíc sledují dění ve skutečné hudební vinárně.

Koncem let šedesátých založili výše zmínění pánové s dalšími nadšenci divadlo, jehož představení se skládala z přednášky o objevech a životě českého génia a jednoaktové hry z mistrovy pozůstalosti. Divadlo vzniklo na základě úspěchu mystifikace jako prostředku čirého humoru. Diváci a posluchači se vědomě stávají objekty této mystifikace, jsou zasvěceni a radostně přistupují na hru o této smyšlené osobnosti, národním velikánu Járovi Cimrmanovi.


Hry vyšly ve zvukové podobě a právě tyto nahrávky přispěly k neobyčejnému úspěchu a popularitě her Divadla Járy Cimrmana, k jejich téměř všeobecné proslulosti, k celonárodní hře na neexistujícího Járu Cimrmana. A hlavně, tyto hry se hrají dodnes, divadlo funguje dodnes a neznám člověka, který by neznal alespoň malou informaci ze života slavného rakouského Čecha, a znalců jeho her jsou tisíce.

O životě génia světových rozměrů jsme se mohli dozvědět i z filmu – Jára Cimrman, ležící a spící.

Fiktivní postava Járy Cimrmana má již své muzeum (v suterénu  petřínské rozhledny), sochy a jsou po ní pojmenovány, i ulice v několika městech.

V jedné zemi vyvolala mediální mystifikace paniku a strach, v jiné úsměv a okouzlení na nápady pár lidí, kteří nalezli zapomenutého génia. Génia, který se v anketě o největšího Čecha umístil suverénně na prvním místě, ale jak už to bylo zvykem za jeho života, zůstal zneuznán a prvenství mu vyfoukl Karel IV. Pravdou je, že Karlovu existenci dokázat můžeme. Můžeme o tom pochybovat, můžeme o tom vést spory, ale to je asi tak všechno, jak pravil vynálezce žárovky (původně „járovky“) Jára Cimrman.

 

 

 

Reklama