Společnost přátel přírody pořádá vánoční veřejnou sbírku pro projekt NOVÝ PRALES na Ještědském hřebenu. Letos v létě jsme zachránili 113 let starý les těsně před vytěžením půjčkou na jeho koupi ve výši 300.000 Kč, kterou musíme splnit do konce ledna 2008.

Ekologická organizace Společnost přátel přírody pořádá vánoční veřejnou sbírku na podporu projektu NOVÝ PRALES, který má za cíl vrátit život do lesů" přeměnou stávajících mladých smrkových porostů na původní smíšené lesy a záchranou vybraných starých smíšených lesů před jejich vykácením.

NOVÝ PRALES se rozkládá na několika sousedících lesních pozemcích v okolí Ještědského hřebene na celkové rozloze cca 25 ha. V roce 2004 jsme získali první pozemek - smrkovou monokulturu, ve které jsme část smrků pokáceli a na jejich místo vysadili více než 15.000 nových sazenic jedlí, buků, javorů a dalších druhů stromů. Na podzim 2007 se nám podařilo zachránit sousední 113 let starý smrkovo-bukový les těsně před jeho vytěžením, který má již nyní charakter PRALESA.

Pro jeho záchranu jsme si museli vzít půjčku 300.000 Kč se splatností do konce ledna 2008. Díky našim sponzorům, členům, přátelům a dalším se nám podařilo shromáždit již cca 200.000 Kč, avšak značná část stále chybí. Věříme, že se nám podaří s pomocí široké veřejnosti zbylé finance do konce ledna získat a půjčku tak splatit.

PATRONEM NOVÉHO PRALESA se může stát každý, kdo se rozhodne finančně podpořit tento projekt příspěvkem ve výši 240 Kč. Po úhradě příspěvku obdrží poštou originální Dárkový certifikát "PATRON NOVÉHO PRALESA" se svým jménem a počtem m2 NOVÉHO PRALESA, které pomohl zachránit a zachovat jej pro další generace.

Více informací získáte na www.novyprales.cz.