Pomoc v nadcházející ekonomické krizi se chystá poskytnout ministerstvo pro místní rozvoj. Sociálně slabším lidem chce pomoci s placením nákladů na bydlení.

Ministerstvo proto připravuj návrh, podle kterého by tito lidé platili tržní nájem jen do určité výše svého příjmu. Menší část by pak za ně majiteli domu doplatil stát. Pomoc by směřovala jen do konkrétních měst, která by ji pro své obyvatele potřebovala, a majitelé domů by museli souhlasit s výší nájmu určenou státem.

Úřad zároveň počítá s prodloužením deregulace nájemného až do roku 2012.

„Plošné vyplácení sociálních příspěvků na bydlení v době prudkých výkyvů nájemného nezajistí pomoc těm nejpotřebnějším. Připravujeme proto nový nástroj, jak lidi motivovat a zároveň jim zajistit důstojné bydlení do doby, než budou schopni platit si nájem sami,“ řekl ředitel odboru bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj Pavel Rakouš.

Ministerstvo plánuje, že by se nájem doplácel přímo majitelům domů, kteří by se dohodli se státem, že nechají ve svých domech bydlet sociálně slabší občany. Podle Rakouše by bylo přesně určeno, jací lidé a s jakou výší příjmů mají na příspěvek na nájem nárok.

Konkrétní podobu připravovaného plánu ministerstvo zatím zveřejnit nechce. Plánuje ho jen jako opatření na několik let, dokud by se zcela nevyrovnala situace mezi tržním a deregulovaným nájmem.

Obáváte se strašáka“ ekonomické krize, nebo jste dobří hospodáři a jste do budoucna spolehlivě zajištění? Pocítili jste dopad krize na rozpočet vaší domácnosti? Které z dřívějších výdajů jste už byli nuceni omezit?