Tyto metody antikoncepce jsou založeny na přirozených znameních, které signalizují, zda je žena v plodném, nebo neplodném období. V normálním měsíčním cyklu se vajíčko uvolňuje jen jednou, zhruba uprostřed mezi dvěma menstruacemi. Sex se pak provozuje pouze ve dnech neplodných, a ve dnech plodných se abstinuje. Jde spíše o pravidelnou sexuální zdrženlivost (abstinenci) než o antikoncepci. 

Existuje několik metod a způsobů stanovení neplodných dnů: 

Metoda Knause-Ogino (zavedená Rakušanem Knausem a Japoncem Oginem v roce 1929) vychází z výpočtu na základě menstruačního kalendáře, ze stálosti ovulačního termínu v cyklu (14. den ± 2 dny před začátkem následující menstruace) a z třídenní oplozovací schopnosti spermií. Metoda předpokládá sledování délky menstruačního cyklu po 12 kalendářních měsíců a určení nejkratšího a nejdelšího cyklu. Prakticky se výpočet plodných a neplodných dnů provádí podle následujícího schématu:

 - od nejkratšího cyklu se odečte 18 dnů = první plodný den

 - od nejdelšího cyklu se odečte 11 dnů = poslední plodný den

Např. 25 – 18 = 7 a 32 – 11 = 21, to znamená, že prvním plodným dnem je 7. den cyklu a posledním dnem je 21. den. Mimo toto období by nemělo dojít nechráněným stykem k otěhotnění. Tato metoda není použitelná, pokud rozdíl mezi nejdelším a nejkratším cyklem je větší než 10 dnů. Je nutno vypustit všechny cykly, které by byly ovlivněny jinými zdravotními okolnostmi, jako je stav po porodu, po nemoci, po operaci apod.

Bazální tělesná teplota. Nechráněný styk je možný do 5. dne před a po 3 dnech po vzestupu křivky bazálních teplot. Zvýšením se rozumí zvýšení bazální teploty o 0,4°C za 24 hodin. (Mashalovo pravidlo

Hlenová metoda spočívá v proměnlivém množství a charakteru hlenu v rodidlech v závislosti na hormonálních změnách během menstruačního cyklu. Žena si sama provádí kontrolu mezi stydkými pysky,  a to  ráno ihned po probuzení. Metodu popsali v 60. letech minulého století manželé Billingsovi z Austrálie (sami katolíci s osmi dětmi!). Rozlišují se tzv. suché dny, kdy je po menstruaci hlenu málo nebo žádný, pokud je přítomen, je hustý, trhá se a nelze vytáhnout. Žena má pocit suchosti pochvy. Tyto dny se považují za bezpečné pro sex. Jakákoli změna hlenu signalizuje začátek plodných dnů. Tzv. vlhké dny charakterizuje bohatý, řídký, jasný, vodnatý hlen, jenž lze vytáhnou ve vlákno. Žena má v pochvě pocit vlhka a kluzkosti. Poslední den detekce hlenu se označuje za hlenový vrchol a žena je nejplodnější. Následují zase dny suché. Po 3 suchých dnech začíná předmenstruační neplodná fáze.

Cervikální metoda. Žena se sama vyšetřuje a  sleduje hrdlo své dělohy. Princip metody vychází z toho, že před ovulací se děložní hrdlo rozšiřuje, čípek měkne a posunuje se výš. Po ovulaci se hrdlo zužuje, stává se  tužší a sestupuje níž.

Krystalizace slin. Před ovulací v krvi ženy narůstá koncentrace hormonu 17b estradiolu, který způsobuje krystalizaci slin. Tento fenomén je možné pozorovat pod mikroskopem, kde sliny vytvářejí útvary podobné kapradí. Žena může tento fenomén, doprovázející ovulace, sledovat pomocí minimikroskopu.

Metody přímého stanovení ovulačních hladin LH a 17b estradiolu. Jsou vyvinuty přístroje, pomocí kterých si žena sama z moči stanovuje hladinu těchto hormonů. Na displeji se objeví označení, zdali jde o plodný či neplodný den. Pracuje se na výrobě  „inteligentních kalhotek nebo vložek“, které nositelku změnou barvy upozorní na blížící se ovulaci.  

Kombinací některých výše uvedených metod (změny cervikálního hlenu a bazální teploty) a dalších změn provázejících ovulaci (délka a konzistence děložního hrdla) lze účinnost metod přirozeného plánování rodičovství zvýšit.  

Výhody

Výhody těchto metod spočívají v jejich přirozenosti a v absenci vedlejších účinků. Po úvodní části zacvičení není nutná lékařská kontrola. Jsou vhodné pro ženy, které z náboženských hledisek nebo jiných důvodů odmítají jinou antikoncepci.  

Nevýhody

Žena si musí pečlivě a pravidelného sledovat svůj menstruační cyklus. Metody přirozené antikoncepce jsou velmi málo účinné. 

MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
Ivana Ašenbrenerová
Z připravované knihy o těhotenství a porodu

Reklama