Přestože nástup dětí do školek proběhne až za několik měsíců, podle odborníků je nejvyšší čas připravit členy rodiny na změnu, a to nejen ty nejmenší, ale i Vás, rodiče. Nástupem do školky se mění režim celé rodiny a znamená také první osamostatnění dítěte. Aby i u Vás adaptace na novou situaci probíhala co nejrychleji a bez větších komplikací, doporučujeme začít se připravovat už nyní, i když září je ještě daleko.

Jaké jsou předpoklady úspěšného zvládnutí? Několik bodů, jimž doporučujeme věnovat se postupně už teď a předejít tak možné zbytečné frustraci všech.

Dítě

1.   Odloučení – využijte babičky nebo kamarády a naučte sami sebe i Vaše dítě loučící rituál. Vybudujte v něm jistotu, že odloučení není trvalé a že se vrátíte. Naučte sami sebe pocitu, že nejste neustále s dítětem.

2.   Pobyt v kolektivu – umožněte svému dítěti kontakt s vrstevníky dávno před školkou, ať už na dětském hřišti nebo v mateřském centru. Zkuste se nezapojovat do menších konfliktů, jen je s dítětem posléze okomentujte a případně poraďte, co udělat příště jinak, lépe.

3.   Formulace svých přání – trénujte kouzelné věty. Laskavě, ale důsledně po svém dítěti vyžadujte opakování správné formulace, až pak požadavek splňte. „Prosím, pomoz mi. Prosím, dej mi napít.“ Bude tak zvyklé sdílet své požadavky srozumitelnou formou.ticketjunior

4.   Pracovní návyky a dovednosti – naučíte-li dítě některé základní dovednosti dopředu, velice mu to ve školce usnadníte. Zkuste přizpůsobit jeho denní režim tomu, který bude mít ve školce. Naučte ho samostatně se oblékat, trénujte zipy, knoflíky, obouvání bot, smrkání, jíst příborem. Ať je zvyklé pracovat u stolu, soustředit se na jednu činnost, jako např. vybarvování. Soustřeďte se na dokončení – vše musí mít pevný začátek a konec.

5.   Dítěti říkejte o školce jen pozitivní zprávy a nevyužívejte ji jako strašící nástroj „však oni tě tam naučí!“

Při přípravách ale nezapomínejte ani na sebe! Pokud Vás čeká návrat do zaměstnání po několika letech, ujasněte si, v kolik hodin budete chtít dítě vyzvedávat, jak budete řešit prázdniny a období nemoci. Pokud máte uvědomělého zaměstnavatele, zkuste se s ním dohodnout na zaměstnaneckém benefitu, který Vám umožní ušetřit 31 procent nákladů na školku včetně jí nabízených kroužků.

Pro více informací o této možnosti úspory navštivte www.ticketjunior.cz.

ticketjunior

Přejeme Vám hodně úspěchů a trpělivosti!

Reklama