Už od ledna však školy pořádají dny otevřených dveří nebo nabízí konzultace. Rodiče si tak mohou ověřit, zda bude škola dítěti vyhovovat, jaký je její systém a jaké má na děti požadavky. Získají tak mimo jiné čas řešit případné řečové nedostatky dětí anebo jiné potíže.
5a560321a91dcobrazek.png

V posledních letech dorazí k zápisu do prvních tříd každý rok přes 100 tisíc dětí. Z toho přibližně deset procent dětí nakonec získá odklad. Právě kvůli vysokému procentu odkladů školní docházky zavedlo ministerstvo školství od letoška povinnou předškolní docházku od pěti let. Ta by měla dodat pětiletým dětem potřebné minimum pro start v první třídě. Počet odkladů byl v Česku totiž jeden z nejvyšších v Evropě.

Česká školní inspekce ve své výroční zprávě za školní rok 2016/2017 uvádí, že v oblasti mateřských škol „vysoké počty dětí ve třídách znesnadňovaly individualizované vzdělávání“ nebo že „kvalita přípravy dětí na vstup do základní školy je mezi školami v ČR velmi rozdílná“, a to již v roce, kdy ještě nebyl předškolní rok docházky povinný.

Odklady i kvůli chybějícím specialistům
O připravenosti dítěte k nástupu do první třídy rozhodne až samotný zápis v dubnu. S dostatečným předstihem by však rodiče měli začít pozorovat své dítě, zda nemá problém s řečí či vyjadřováním. Logopedické potíže jsou totiž jednou z hlavních příčin odkladů. Pokud dítě nějaký problém vykazuje, odborníci doporučují, aby rodiče vyhledali pomoc logopeda, popřípadě psychologa, co nejdříve. Specialisté jsou totiž zahlceni a čekací lhůty jsou i několikaměsíční.

„Dobrých specialistů na úrovni dětských psychologů, logopedů a speciálních pedagogů je málo, a proto máme ve školkách své vlastní, které se dětem s vadami řeči či dalšími problémy pravidelně věnují. Zachytíme tak hodně z potíží včas a děti i jejich rodiče už mají při zápisech do škol lepší startovací pozici,“ říká Tomáš Trnka, ze školek a jeslí Bambíno a základní školy Square.
Většina mateřských škol však takové možnosti jako Trnka nemá. Školních logopedů a psychologů je nejen málo, ale mnohdy na ně také nejsou finance. Proto školky často nechávají řešení řečových vad dítěte či další obtíže, které mohou oddálit přijetí dítěte do školy, na samotných rodičích. „Rodiče si často neuvědomují, že vada řeči může dítě při nástupu do školy znevýhodnit v mnoha ohledech. Například je to sociální kontakt, prostá srozumitelnost řeči nebo potíže při přepisu řeči,“ potvrdila logopedka Alena Hauptmanová.
5a5603312d2aeobrazek.png

Škola na zkoušku i dny otevřených dveří už teď
Jak se bude dítěti líbit jeho budoucí škola, si lze ověřit díky dnům otevřených dveří a dalším aktivitám, které školy před zápisy nabízejí. Dny otevřených dveří pořádají jak veřejné, tak i soukromé školy většinou již od ledna. Některé vypisují hned několik termínů, a nabízejí konzultace i před samotnými zápisy. „Výběr základní školy je dnes stejně důležitý, jako bylo vždy považováno rozhodnutí o střední nebo vysoké škole. Proto například k nám mohou rodiče s dětmi přijít i opakovaně, mohou mít dotazy, na které rádi odpovíme, a můžeme i konzultovat, zda je dítě na školu skutečně zralé. Mnoho z obav rodičů, že dítě není na školu připraveno, je zbytečných. Často totiž pomáhá prostě individuální přístup k dítěti, který umíme nabídnout. Ten se týká dětí i dětí s vyššími nároky na péči,“ říká Tomáš Trnka, který se věnuje již devět let vzdělávání dětí.

Podle něj je potřeba pracovat s každým dítětem jako individualitou již od mateřské školy, rozvíjet jeho kompetence a kognitivní schopnosti a nenutit jej jen biflovat a sedět na místě, jako tomu je ve většině škol. Moderní přístupy ve výuce, naučit dítě učit se, vzdělávat je v s souvislostech, v rámci reálných projektů, jsou dnes velmi důležité. „Učení prožitkem propojuje znalostní a dovednostní složku člověka s emoční, čímž pomáhá utvářet komplexní a harmonické osobnosti. Díky učení prožitkem si podstatně lépe informace zapamatujeme a umíme je snáze využívat,“ uzavřela dětská psycholožka Silvie Stretti.

Základní škola Square, Svatoslavova 333/6, Praha Nusle:
Dny otevřených dveří:
16. a 17. 1. 2018
21. a 22. 2. 2018
9. a 10. 3. 2018
Výuka na zkoušku 2. – 4. třídy: 26. ledna 2018

Reklama